Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Transportvirksomhed i Ejstrupholm er konstant: Holder fast i sit overskud

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i K.A. Transport ApS, der er et selskab i Ejstrupholm. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet svundet fra 48.281 til 39.323 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 152.374 kroner.

Medarbejdertallet var på 2 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 174.394 kroner til 219.418 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ejstrupholm-selskabet fra 151.934 til 179.681 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jeanette Green Knudsen, der også er ejer.

K.A. Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Virksomhed i Herning ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i Herning-firmaet beerZymes.dk ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 82.149 til -23.241 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 82.149 kroner.

Omsætningen blev på 50.000 kroner, året før var tallet 90.107.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 82.149 kroner til -23.241 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Egenkapitalen faldt fra 82.149 til 58.908 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Christian Gothard Rix og Klaus Borgaard Høybye. I første omgang er det , der står som . I sidste ende er Christian Gothard Rix,Klaus Borgaard Høybye de dominerende ejere.

beerZymes.dk ApS tilhører branchen "Undervisning i kulturelle discipliner." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med innovation, ølbrygning, undervisning og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Minus i bilværksted i Studsgård er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden AUTO-TECH ApS i Studsgård. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -67.521 til 145.493 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Årets omsætning oplyses ikke. Året før var tallet kroner.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -19.340 kroner til 181.215 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Studsgård-firmaet fra 215.326 til 288.501 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jens Ulrik Haubjerg Hansen, der også er ejer.

AUTO-TECH ApS tilhører branchen "Autoreparationsværksteder mv.." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med autoreparation samt køb og salg af automobiler"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Gam Invest ApS i Lind fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Gam Invest ApS, der har adresse i Lind. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 345.000 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -7000 kroner til -8534 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Lind-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Hans Jørgen Biller Gam, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Gam Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at være holdingselskab"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Redning Midt ApS i Pårup får minus

Redning Midt ApS, der er en virksomhed i Pårup, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -55.953 til -667.982 kroner før skat.

Omregnet var der i alt 6 fuldtidsmedarbejdere i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst. Omsætningen blev på 4,6 millioner kroner, året før var tallet 7,7 millioner.

Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet noget fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,6 millioner kroner i det seneste regnskab - en formindskelse på 44,2 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Egenkapitalen faldt fra 371.610 til -296.372 kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af direktør Hans Erik Sørensen, der også er ejer.

Redning Midt ApS tilhører branchen "Parkering og vejhjælp mv.." Firmaet beskriver selv sit formål således: "Virksomhedens formål er drift af vognmandsforretning og autoservice og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Tab i udlejningsfirma i Tjørring er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet BFP Ejendomme ApS, der har adresse i Tjørring. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -156.458 til 364.647 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 809.553 kroner til 1,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Tjørring-firmaet fra 12,6 millioner til 12,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Bent Fogh Povlsen. I første omgang er det BENT FOGH POVLSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bent Fogh Povlsen den dominerende ejer.

BFP Ejendomme ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og industrivirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stor fremgang: Minus i handelsvirksomhed i Tjørring er forvandlet til millionoverskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i ManoHome A/S, der er et selskab i Tjørring. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -1,7 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

I det tidligere regnskabsår var der i gennemsnit 26 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 2 ansat - en nedgang på 92 procent.

Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab dumpet ned fra 10,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,6 millioner kroner - en tilbagegang på 67,1 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Tjørring-virksomheden fra -3,7 millioner til -398.791 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Bent Fogh Povlsen. I første omgang er det BENT FOGH POVLSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bent Fogh Povlsen den dominerende ejer.

ManoHome A/S tilhører branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er handel og industri og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Opad igen: Underskuddet er blevet mindre hos Lundorff Holding ApS

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i firmaet Lundorff Holding ApS, der har adresse i Lind. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,3 millioner til -78.160 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 951.754 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -510.112 kroner til 58.221 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 12,8 millioner til 12,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Tom Lundorff, der også er ejer.

Lundorff Holding ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje aktier i Svinth & Lundorff A/S, CVR-NR. 13179476 samt at eje aktier/anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Lind-virksomheden Pro Sound & Light ApS på vej væk fra tabet

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i virksomheden Pro Sound & Light ApS, der har adresse i Lind. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -797.343 til -151.284 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 159.927 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 458.790 kroner til 675.344 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -849.578 til -1,2 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Lars Lundorff. I første omgang er det LUNDORFF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tom Lundorff den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Pro Sound & Light ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Dry Hire, produktion, salg og service af lyd, lys, scene og av-udstyr"

Klik her for at se regnskabet.

Ejendomsudlejer i Lind er konstant: Holder fast i et overskud

Firmaet Ejendomsselskabet KAM ApS i Lind har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 105.191 til 567.636 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 173.382 kroner til 715.854 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Lind-selskabet fra 169.032 til 693.166 kroner.

Selskabet ledes af direktør Karsten Mehlsen. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET KAM AF 1/10 2013 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Karsten Mehlsen den dominerende ejer.

Ejendomsselskabet KAM ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at besidde kapitalandele, eje ejendomme samt anden virksomhed forbundet hermed mv"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Pmo Holding 2018 ApS i Herning fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Pmo Holding 2018 ApS, der er et selskab i Herning. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 1,9 millioner til 10,3 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -2530 kroner til -3155 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Herning-firmaet fra 4,7 millioner til 15 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Henrik Nielsen. I første omgang er det Henrik Nielsen,OHM HOLDING AF 20. JUNI 2001 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Henrik Nielsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Pmo Holding 2018 ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investeringer samt udøve anden beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Midtskrot ApS i Hammerum fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Midtskrot ApS i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 421.339 til 6,1 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 7 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 10 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 4,3 millioner kroner til 10,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Hammerum-virksomheden fra 2,9 millioner til 7,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Lilian Frederiksen. I første omgang er det L. FREDERIKSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er Lilian Frederiksen den dominerende ejer.

Midtskrot ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med affaldsprodukter." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Aktindsigt afslører, at DSV truede med at kunne trække sig fra jordkøb: 17 måneder efter kæmpe millionhandel skulle der dokumentation på bordet

Amalie blev kun 21: Alle, der græder over Amalies for tidlige død, bør tilmelde sig donorregistret

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Danias uddannelser når nye højder: 50 nye studerende rykker ind på 13. sal

Navne For abonnenter

60 års livligt ægteskab: - Det er nemmere at sætte sig i sofaen og sige, at det orker vi ikke. Men sådan skal det ikke være.

Hedensted

Børnehave evakueret: Tordenfluer satte gang i brandalarm

Horsens

Kahlu havde ikke vundet et eneste løb i år. Nu er hun dansk mester

Massive prisstigninger på strøm ser ud til at fortsætte: Det ser slemt ud, siger ekspert

Erhverv

Kæmpe Horsens-virksomhed er solgt for tre-cifret millionbeløb: - Det er mit barn, jeg sælger

HH Elite For abonnenter

HH Elite tandløs i sidste testkamp: Cheftræneren skuffet over undervældende indstilling - men to spillere sprang i øjnene for det positive

Kultur

Efter flere forsinkelser ser planen nu ud til at blive sat i gang: Nybyggeri på på Husodde Strand kan stå klar om et-to år

21-årige Amalie nåede at få sit budskab ud i hele Danmark på få dage: Nu er hun død

Erhverv

35 lokale arbejdspladser går tabt, når typehusgigant forlader Horsens: Vi er påvirket af massive udfordringer

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Hedensted

Mor udlover stor dusør for forsvunden kat: Derfor er den så vigtig for familien

Horsens For abonnenter

De startede i skole i 1945 i en ren pigeklasse, har grinet, grædt og rejst sammen og mødes stadig hvert år: Det holder os i live

Kultur

- Det er sindssygt svært at få en fod indenfor i vores egen by, siger Smøller. Nu gør hun noget ved sagen

Annonce