Annonce
Hedensted For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Hedensted

Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Juelsminde tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i MIKKELSEN & HENNEKE ApS, der er en virksomhed i Juelsminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 337.956 til 554.772 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 534.437 kroner til 694.792 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Nørregaard Henneke og Søren Gunhøj Mikkelsen. I første omgang er det H. - NIELSEN AF 1. JANUAR 1999 ApS, SM Odder og Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Nørregaard Henneke og Søren Gunhøj Mikkelsen, der er de dominerende ejere. MIKKELSEN & HENNEKE ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift og udlejning af fast ejendom, investering samt almindelig engros handelsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Hedensted er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EXPO Freight Denmark ApS i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -2,0 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-firmaet fra 414.257 til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rooso Ramachandran. Virksomheden ejes af EFL Europe B.V.. I Erhvervsstyrelsens register er EXPO Freight Denmark ApS anbragt i branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med spedition og andre logistikydelser samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lubzone ApS i HedenstedOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lubzone ApS, der er et firma i Hedensted. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 169.906 til 84.219 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 265.535 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 941.694. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 62.136 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Lubzone ApS fra 523.003 til 472.138 kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Frederiksen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Frederiksen. Lubzone ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af olieprodukter samt tilbehørKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Kent Sand Entreprise ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårKent Sand Entreprise ApS, der er en virksomhed i Glud, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 29.348 til 89.675 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 19 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 27 ansatte - en fremgang på 42,11 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,2 millioner kroner til 9,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Glud-virksomheden fra -2,2 millioner til -2,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Kent Sand Petersen. I første omgang er det Kent Sand Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kent Sand Petersen, der er den dominerende ejer. Kent Sand Entreprise ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive en entreprenørvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Overmarksvej ApSHedensted-virksomheden Overmarksvej ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -140.783 til -24.039 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -76.220 kroner til -15.310 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 290.189 til 271.439 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mick Ganderup Hansen og Chris Kristoffer Hansen. I første omgang er det CKH Finans ApS og Mick Hansen Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mick Ganderup Hansen og Chris Kristoffer Hansen, der er de dominerende ejere. Overmarksvej ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at opføre og udleje private boliger samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i HostrupHostrup-virksomheden MH Handel ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -58.729 til -212.459 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 7,2 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 478.504 kroner i det foregående regnskab til 458.570. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,7 millioner til 5,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mick Ganderup Hansen. I første omgang er det Mick Hansen Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mick Ganderup Hansen, der er den dominerende ejer. MH Handel ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er formål er at drive virksomhed med opførelse af bygninger, samt boligudlejning og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Bjerrevej 328 ApS i Hostrup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bjerrevej 328 ApS i Hostrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -13.421 til 617 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -13.327 kroner året før til 669 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hostrup-firmaet fra 28.844 til 29.325. Virksomheden ledes af direktør Mick Ganderup Hansen. I første omgang er det Mick Hansen Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mick Ganderup Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Bjerrevej 328 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med at opføre fast ejendom og udleje ejendomme til beboelse, og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i StoubyStouby-virksomheden MK Equestrian ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -17.622 til -63.453 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 23.040 kroner året før til -29.056 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 170.386 til 120.647 kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Mose Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Mose Knudsen. MK Equestrian ApS hører hjemme i branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at tilride, uddanne og avle heste med henblik på videresalg, samt køb og salg af heste og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Bisholt Invest ApSJuelsminde-virksomheden Bisholt Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -1703 til -1502 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -1703 kroner til -1502 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 140 til -1033 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jesper Mølgaard Andersen. I første omgang er det J.M.A. INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Mølgaard Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Bisholt Invest ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve tømrervirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Haremarksvej 1, Løsning ApS fik større overskud end året førHaremarksvej 1, Løsning ApS, der er en virksomhed i Løsning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 126.470 til 154.707 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 258.614 kroner til 282.892 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løsning-virksomheden fra 276.936 til 397.414. Firmaet ledes af direktør Ivan Haller Vinkel. I første omgang er det IVAN VINKEL HOLDING ApS og PETER VINKEL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Vinkel og Ivan Haller Vinkel, der er de dominerende ejere. Haremarksvej 1, Løsning ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt hermed efter direktions skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KlejsKlejs-virksomheden JOGI Techno ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -62.304 til -15.354 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 453.624 kroner året før til -9458 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 79.956 til 51.267 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jonas Lovén. I første omgang er det Jonas Lovén Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonas Lovén, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er JOGI Techno ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service og installation af værktøjsmaskiner og sikkerhedsudstyr og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Fredericia Isolering ApS i Hedensted får underskudDet seneste år er endt med underskud i Hedensted-virksomheden Fredericia Isolering ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -110.578 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 151.786 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Renè Møller Brok. Virksomhedens reelle ejere er Renè Møller Brok. Fredericia Isolering ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udførelse af isoleringsarbejder i byggesektoren og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hedensted-virksomheden Miralix A/SMiralix A/S, der er en virksomhed i Hedensted, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 6,7 millioner til 6,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 41 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 43 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 30,5 millioner kroner til 32,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 4,9 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Miralix A/S fra 6,9 millioner til 6,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kasper Korsholm Kirkeby. I første omgang er det Miralix Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Kirkeby, der er den dominerende ejer. Miralix A/S hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og udvikling af software og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Juelsminde fik igen tabJuelsminde-virksomheden LDAAS ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -183.439 til -267.581 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -27.133 kroner til -63.084 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -348.353 til -557.102 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Brandt. I første omgang er det LDAAS Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Brandt, der er den dominerende ejer. LDAAS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt værdipapirer, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Løsning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MB Køleteknik ApS i Løsning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -10.145 til 80.695 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 290.677 kroner i det foregående regnskab til 276.494. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løsning-firmaet fra 145.017 til 207.495. Virksomheden ledes af direktør Morten Kent Boisen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Kent Boisen. I Erhvervsstyrelsens register er MB Køleteknik ApS anbragt i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i JuelsmindeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i FAM NIELSEN INVEST ApS, der er en virksomhed i Juelsminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,8 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-virksomheden fra 3,7 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kasper Nielsen. I første omgang er det Kasper Nielsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Nielsen, der er den dominerende ejer. FAM NIELSEN INVEST ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i ejendomme og udlejning heraf tillige med udøvelse af viceværtsfunktion og servicevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BøgballeIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Tømrermester Niels Peter Kristensen ApS, der er et firma i Bøgballe. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 156.688 til 54.673 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 41.869 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Tømrermester Niels Peter Kristensen ApS fra 1,1 millioner til 990.717 kroner . Firmaet ledes af direktør Niels Peter Kristensen. I første omgang er det J og NP Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Peter Kristensen, der er den dominerende ejer. Tømrermester Niels Peter Kristensen ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er tømrervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Taxa-virksomhed i Juelsminde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet STUDENTERTOURS.DK ApS i Juelsminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -21.874 til 96.466 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 19.258 kroner i det foregående regnskabsår til 123.050 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-firmaet fra 60.881 til 149.841. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peder Schjøth Lyse og Mik Mejlvang Lindgaard. I første omgang er det P. LYSE HOLDING ApS og MML INVEST HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peder Schjøth Lyse og Mik Mejlvang Lindgaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er STUDENTERTOURS.DK ApS anbragt i branchen "Taxikørsel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med studenterkørsel samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Løsning-virksomheden Skovgaardens Tømrerfirma ApSSkovgaardens Tømrerfirma ApS, der er en virksomhed i Løsning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 906.273 til 868.109 kroner før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 673.584 kroner efter skat, faldt formuen i Skovgaardens Tømrerfirma ApS fra 744.621 til 718.205 kroner . Virksomheden ledes af direktør Simon Sandegaard Jørgensen. I første omgang er det Skovgaardens Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Sandegaard Jørgensen, der er den dominerende ejer. Skovgaardens Tømrerfirma ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er tømrervirksomhed og hermed forbundet virksomhed
Tallene er vendt: Virksomhed i Løsning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet NAKA A/S i Løsning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -338.300 til 275.701 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 16, året før var det 17. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,6 millioner kroner til 5,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løsning-firmaet fra 2,9 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ismet Alihodzic. Virksomhedens reelle ejere er Mersad Alihodzic. I Erhvervsstyrelsens register er NAKA A/S anbragt i branchen "Engroshandel med kød og kødprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og forarbejdning af kødprodukter, grossist- og detailhandelsvirksomhed, service, transport, import, eksport samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Leantools ApS i Hedensted får underskudDet seneste år er endt med underskud i Hedensted-virksomheden Leantools ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -90.863 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 41.674 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lone Stensgaard Brandt. Virksomhedens reelle ejere er Lone Stensgaard Brandt. Leantools ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, samt salg af industri inventar, kontorartikler og bøger via drift af webshop og direkte salg til virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hedensted-virksomheden Skovvej Transport ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Skovvej Transport ApS, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6,9 millioner til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,9 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 30 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 25 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 26,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 21,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 4,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Skovvej Transport ApS fra 7,8 millioner til 5,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Lyhne Mogensen. I første omgang er det JaLaM45 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Lyhne Mogensen, der er den dominerende ejer. Skovvej Transport ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for godstransport samt dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Hedensted er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Kærvej 31 ApS i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -19.180 til 30.409 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 138.713 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 266.965 kroner til 309.293 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-firmaet fra 231.569 til 266.137. Virksomheden ledes af direktør Lars Lyhne Mogensen. I første omgang er det JaLaM45 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Lyhne Mogensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Kærvej 31 ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Hedensted fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i ST Materieludlejning ApS, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 616.759 til 690.334 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 471.858 til -3803 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Lyhne Mogensen. I første omgang er det JaLaM45 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Lyhne Mogensen, der er den dominerende ejer. ST Materieludlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udleje af driftsmateriel samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i virksomhed i HedenstedDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Hedensted-virksomheden ST Transport ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,0 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 1,0 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lars Lyhne Mogensen. I første omgang er det JaLaM45 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Lyhne Mogensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ST Transport ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor godstransport samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Rohmer ApSHedensted-virksomheden Rohmer ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -14.954 til -19.640 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 5322 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 6070 kroner året før til -8287 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 29.468 til 14.084 kroner . Virksomheden ledes af direktør Patrick Rohmer Keith. Virksomhedens reelle ejere er Patrick Rohmer Keith. Rohmer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af reservedele og bilerKlik her for at se regnskabet.
Vending: Højberg Ejendomme ApS i Juelsminde er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Højberg Ejendomme ApS i Juelsminde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -71.848 til 209.832 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 290.113 kroner. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -23.333 kroner året før til 319.893 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-firmaet fra 2 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Højberg. I første omgang er det HØJBERG FINANS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Højberg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Højberg Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsudlejning, køb og salg af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i JuelsmindeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i NN Bolig ApS, der er en virksomhed i Juelsminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,5 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4,7 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 109.614 kroner til 128.187 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i NN Bolig ApS fra 36,6 millioner til 36 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kirsten Annette Pedersen. I første omgang er det ABJ JUELSMINDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Erik Arens, Kirsten Annette Pedersen og Birgitte Karin Arens, der er de dominerende ejere. NN Bolig ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje anparter og aktier samt formueadministration og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i JuelsmindeNN Ejendomme, Vejle ApS, der er en virksomhed i Juelsminde, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,1 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,3 millioner i det foregående regnskabsår til 620.877 - et fald på -54 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-virksomheden fra 20,4 millioner til 22,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kirsten Annette Pedersen. I første omgang er det NN Bolig ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Erik Arens, Kirsten Annette Pedersen og Birgitte Karin Arens, der er de dominerende ejere. NN Ejendomme, Vejle ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje anparter og aktier samt formueadministration og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Juelsminde-virksomheden Stavnsvej, Århus ApSStavnsvej, Århus ApS, der er en virksomhed i Juelsminde, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,8 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-virksomheden fra 28 millioner til 30,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Kirsten Annette Pedersen. I første omgang er det NN EJENDOMME og VEJLE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Erik Arens, Kirsten Annette Pedersen og Birgitte Karin Arens, der er de dominerende ejere. Stavnsvej, Århus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er erhvervelse af ejendomme, udlejning og administration af samme, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Rask MølleOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i DSS Factory Support West ApS, der er en virksomhed i Rask Mølle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 304.633 til 253.637 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rask Mølle-virksomheden fra 33.692 til 231.296. Virksomheden ledes af direktør Michael Nielsen. I første omgang er det Michael N. Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Nielsen, der er den dominerende ejer. DSS Factory Support West ApS hører hjemme i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er udførelse af overfladebehandling af gulve og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Mosterihaven, Kolding ApSJuelsminde-virksomheden Mosterihaven, Kolding ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -10.582 til -9895 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 163.778 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -10.377 kroner til -9750 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-firmaet fra -8,9 millioner til -8,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Kirsten Annette Pedersen. I første omgang er det NN EJENDOMME og VEJLE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Erik Arens, Kirsten Annette Pedersen og Birgitte Karin Arens, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Mosterihaven, Kolding ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er erhvervelse af ejendomme, udlejning og administration af samme, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: R Riddersholm ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i R Riddersholm ApS, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 322.104 til 774.232 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 634.676 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 502.442 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ruben Riddersholm. Virksomhedens reelle ejere er Ruben Riddersholm. R Riddersholm ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre anlægsarbejde og anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hedensted-virksomheden Life Style ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Life Style ApS, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,2 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Life Style ApS var ligesom året før på 3,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Susanne Andersen. I første omgang er det SGA Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Susanne Andersen, der er den dominerende ejer. Life Style ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af beklædningsgenstande og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Rask Mølle fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JMF A/S, der er en virksomhed i Rask Mølle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,3 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,1 millioner kroner til 6,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rask Mølle-virksomheden fra 2,3 millioner til 4,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mogens Christian Enevoldsen. I første omgang er det Jysk Maskin Flyt Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mogens Christian Enevoldsen, der er den dominerende ejer. JMF A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er maskintransport og flytning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KlejsKlejs-virksomheden Hansen og Lindstrøm Tang ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -41.413 til -17.906 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -39.485 kroner til -13.226 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -49.548 til -63.515 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Niels Klejsgaard Hansen og Jesper Lindstrøm. Virksomhedens reelle ejere er Niels Klejsgaard Hansen og Jesper Lindstrøm. I Erhvervsstyrelsens register er Hansen og Lindstrøm Tang ApS anbragt i branchen "Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling og forarbejdning af tang samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene går op: Egholm Industriudlejning ApS fik større overskud end året førEgholm Industriudlejning ApS, der er en virksomhed i Tørring, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.901 til 42.083 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 113.148 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 215.483 kroner til 273.380 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tørring-virksomheden fra 424.698 til 457.542. Firmaet ledes af direktør Kim Niels Christian Olesen. I første omgang er det TRUST DANMARK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Niels Christian Olesen, der er den dominerende ejer. Egholm Industriudlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendom og heraf beslægtet erhvervKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i TørringIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Chano Montage Og Industriservice ApS, der er et firma i Tørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 136.486 til 33.670 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 591.734 kroner i det foregående regnskab til 539.025. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tørring-virksomheden fra 43.684 til 87.100. Firmaet ledes af direktør Chano Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Chano Andersen. Chano Montage Og Industriservice ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Stouby tjente flere penge i seneste regnskabKK Stables ApS, der er en virksomhed i Stouby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 25.494 til 114.479 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 38.931 kroner i det foregående regnskabsår til 120.903 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Stouby-virksomheden fra 47.938 til 187.943. Firmaet ledes af direktør Konstantin Deeken Künnemann. Virksomhedens reelle ejere er Konstantin Deeken Künnemann. KK Stables ApS hører hjemme i branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at købe og sælge heste, træning af heste i ridning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Regnskabsvirksomhed i Ø Snede tjente flere penge i seneste regnskabMN Bogføring ApS, der er en virksomhed i Ø Snede, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5517 til 31.249 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 456.713 kroner til 591.467 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Ø Snede-virksomheden fra 43.417 til 65.866. Firmaet ledes af direktør Michelle Neve. Virksomhedens reelle ejere er Michelle Neve. MN Bogføring ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bogførings- og administrationsvirksomhed, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: W. Domino A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i W. Domino A/S, der er en virksomhed i Ølholm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,5 millioner kroner til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølholm-virksomheden fra 5,8 millioner til 6,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Allan Frausing Trøjborg og Volker Schönig. I første omgang er det Loft Holding GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Klemens Arnold Westerkamp, Jutta Elisabeth Sextro og Franz Josef Sextro, der er de dominerende ejere. W. Domino A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og fabrikationKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Thomas Wivel ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Thomas Wivel ApS, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 508.228 til 787.950 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 88.068 kroner i det foregående regnskabsår til 211.845 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 4,1 millioner til 4,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Wivel. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Wivel. Thomas Wivel ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i værdipapirer og fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Juelsminde tjente flere penge i seneste regnskabBolig-Produkter.dk ApS, der er en virksomhed i Juelsminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.713 til 103.584 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 45.325 kroner i det foregående regnskabsår til 144.308 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-virksomheden fra 69.497 til 150.310. Firmaet ledes af direktør Kasper Nielsen. I første omgang er det Kasper Nielsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Nielsen, der er den dominerende ejer. Bolig-Produkter.dk ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive webshop, butik og udlejning af driftsmidler samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i KragelundOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kragelund Tømrer & Snedkerforretning ApS, der er en virksomhed i Kragelund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 644.336 til 403.148 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 644.336 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,9 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 314.748 kroner efter skat, faldt formuen i Kragelund Tømrer & Snedkerforretning ApS fra 1,1 millioner til 904.875 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Eriksen. I første omgang er det JETMF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Eriksen, der er den dominerende ejer. Kragelund Tømrer & Snedkerforretning ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Søjberg Ejendomme ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i St Dalby-virksomheden Søjberg Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 121.772 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var på 403.263 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mads Ringe Søjberg. I første omgang er det SØJBERG HOLDING ApS og Mads Søjberg Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mette Søjberg, der er den dominerende ejer. Søjberg Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af depotrum og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Løsning tjente flere penge i seneste regnskabsårLM Trading Danmark ApS, der er en virksomhed i Løsning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 108.939 til 170.934 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 924.813 kroner i det foregående regnskab til 813.424. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i LM Trading Danmark ApS var ligesom året før på 4,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Michaelsen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Michaelsen. LM Trading Danmark ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, investering, finansiering, ejerskab af andre virksomheder, udlejning af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Skovgård-brødrene ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Uldum-virksomheden Skovgård-brødrene ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 65.181 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 65.181 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Heine Skovgård Christensen, Nicolai Svante Skovgård, Dan René Skovgård Christensen og Frederik Svante Skovgård. Virksomhedens reelle ejere er Heine Skovgård Christensen, Nicolai Svante Skovgård, Dan René Skovgård Christensen og Frederik Svante Skovgård. Skovgård-brødrene ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel med varer primært i Danmark, med mulighed for salg i udlandet samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ejendomsselskabet Ulkær ApS i LøsningEjendomsselskabet Ulkær ApS, der er en virksomhed i Løsning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,9 millioner til 483.901 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løsning-virksomheden fra 3,1 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Andreas Christian Petersen og Leo Nørgaard. I første omgang er det SILAC HOLDING ApS og LEO NØRGAARD INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Andreas Christian Petersen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Ulkær ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Klakring fik større overskud end året førAxK ApS, der er en virksomhed i Klakring, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 55.657 til 82.149 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 264.733 kroner i det foregående regnskabsår til 503.044 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Klakring-virksomheden fra 101.156 til 164.795. Firmaet ledes af direktør Alex Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Alex Kristensen. AxK ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel, fotografiskvirksomhed, investeringer i øvrigt og dermed beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Freelance Byg ApS i Løsning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Freelance Byg ApS, der er et firma i Løsning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 474.931 til -359.589 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 433.601 kroner i det foregående regnskab til 307.127 - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,7 millioner til 1,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Andreas Christian Petersen. I første omgang er det Ejendomsselskabet Ulkær ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Christian Petersen, der er den dominerende ejer. Freelance Byg ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at drive tømrer- og begningssnedkervirksomhed, eje og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ulkær Ejendomme ApS i LøsningUlkær Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Løsning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 251.439 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 522.484 i det foregående regnskabsår til 86.837 - et fald på -83 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løsning-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Andreas Christian Petersen. I første omgang er det Ejendomsselskabet Ulkær ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Christian Petersen, der er den dominerende ejer. Ulkær Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af erhvervsejendomme samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i P. B. H. ApS i BottrupP. B. H. ApS, der er en virksomhed i Bottrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 990.918 til 202.659 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 990.918 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i P. B. H. ApS var ligesom året før på 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Baj Høgh. Virksomhedens reelle ejere er Peter Baj Høgh og Mads Baj Høgh. P. B. H. ApS hører hjemme i branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for slagtesvinproduktion samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Løsning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i C-Caps Invest ApS, der er en virksomhed i Løsning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 642.568 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løsning-virksomheden fra 4,1 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Smedegaard. I første omgang er det Per Smedegaard, SMEDEGAARD HOLDING og LØSNING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Smedegaard, der er den dominerende ejer. C-Caps Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er foretage udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Roboticseurope ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Roboticseurope ApS, der er en virksomhed i Løsning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 354.958 til 753.442 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 950.436 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løsning-virksomheden fra 4,4 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Smedegaard. I første omgang er det SMEDEGAARD HOLDING og LØSNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Smedegaard, Andreas Ravn Smedegaard, Cathrine Ravn Smedegaard og Camilla Vitali Smedegaard, der er de dominerende ejere. Roboticseurope ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af robotter samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bråskov-virksomheden Cenger Scandinavia A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Cenger Scandinavia A/S, der er en virksomhed i Bråskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,0 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 16, året før var det 17. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 11,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 10,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bråskov-virksomheden fra 8,5 millioner til 8,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kent Reinhart Nielsen og Morten Sørensen Brok. I første omgang er det CENGER HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kent Reinhart Nielsen, Morten Sørensen Brok og Pia Bøje Frederiksen, der er de dominerende ejere. Cenger Scandinavia A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med læge- og hospitalsartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handels-, import-, esport-, bygge og anlægsvirksomhed, samt investeringsvirksomhed i såvel indland som udlandKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos bilhandel i LøsningIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i C-Caps Leasing ApS, der er et firma i Løsning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 56.867 til 16.730 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 364.304 kroner i det foregående regnskabsår til 827.052 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løsning-virksomheden fra 1 millioner til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Per Smedegaard. I første omgang er det SMEDEGAARD HOLDING og LØSNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Smedegaard, Andreas Ravn Smedegaard, Cathrine Ravn Smedegaard og Camilla Vitali Smedegaard, der er de dominerende ejere. C-Caps Leasing ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af bilerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i TørringSOCCO A/S, der er en virksomhed i Tørring, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 6,9 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,9 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 14, året før var det 15. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 13,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,1 millioner - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,8 millioner kroner efter skat, faldt formuen i SOCCO A/S fra 8,3 millioner til 4,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Niels Christian Olesen. I første omgang er det TRUST DANMARK ApS og OCCO DANMARK ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kim Niels Christian Olesen og Bo Klæstrup, der er de dominerende ejere. SOCCO A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med kemiske produkter". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel, fabrikation produktion samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Jumis Byg ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Uldum-virksomheden Jumis Byg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 781.576 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 1,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Ugis Grinbergs og Jonijs Jodelis. Virksomhedens reelle ejere er Ugis Grinbergs og Jonijs Jodelis. Jumis Byg ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsarbejde samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Jackon Danmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jackon Danmark A/S, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16,0 millioner til 18,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 39 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 48,9 millioner kroner til 49,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 42,5 millioner til 56,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Torben Kent Nielsen og Hege Buer. Virksomheden ejes af Jackon Holding AS. Jackon Danmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og handel med materialer til brug for bygningsbranchen, møbelindustrien og metalindustrien og anden virksomhed i forbindelse dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Complete, Agro ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Complete, Agro ApS, der er en virksomhed i Merring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 240.051 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Merring-virksomheden fra 10,3 millioner til 11,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Haldor Birger Hansen, Ebba Elisabeth Hansen og Morten Haldor Hansen. I første omgang er det COMPLETE og MERRING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Haldor Birger Hansen, der er den dominerende ejer. Complete, Agro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed med jordbrug, herunder dyrkning af korn samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Hedensteds virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Horsens For abonnenter

De startede i skole i 1945 i en ren pigeklasse, har grinet, grædt og rejst sammen og mødes stadig hvert år: Det holder os i live

21-årige Amalie nåede at få sit budskab ud i hele Danmark på få dage: Nu er hun død

Annonce
Annonce
Annonce
Livsstil For abonnenter

På campingpladsen har Tine igen fået hjertet med på job: Troede hun søgte stilling som receptionist, men blev bestyrer af det hele

Horsens For abonnenter

Aktindsigt viser markant udvikling i omdiskuteret vej-sag: DSV dropper centralt krav i million-handel

Horsens

Derfor har de med længsel ventet på at kunne flytte ind i en af gågadens store forretningslokaler

Kultur

Idrætshallers elregning er tæt på fordoblet under krisen: - Hvis vi laver underskud, kan vi ikke overleve

Bandekriminelle ombygger gas- og signalvåben så let som ingenting: Nu skal det være slut, siger regeringen

Horsens

31-årig kvinde måtte reddes ned fra højt træ i Bygholm Park: Det er tredje gang på seks uger, at en person skal reddes ned

Erhverv For abonnenter

Jens har skabt Europas største våbenhandel helt fra bunden: - Jeg havde mange søvnløse nætter over politi og tilladelser

Erhverv

Kan stige med flere tusinde kroner: Snart får op mod 2000 boliger en højere husleje

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Erhverv

Farvel til 25 lokale arbejdspladser: Element-virksomhed vil lukke sin fabrik

Løvkvist: Endelig trak Pape tæppet fra og sprang ud som statsministerkandidat

Odder

Lokal DN-formand: - Biogasanlæg er et plus for klimaet, men placering tæt på landsby er uheldig

AC Horsens For abonnenter

Drømmedebut, hattrick og en drøm, der gik i opfyldelse: Men noget uventet har givet Casper Tengstedt store problemer i Norge

Hedensted

Skibby officiel kandidat for Danmarksdemokraterne: - Stilen skal være en anden end i DF

Annonce