Annonce
Hedensted For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Hedensted

Tallene går op: Finansvirksomhed i Uldum fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i LN Finans, Tørring ApS, der er en virksomhed i Uldum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 329.822 til 410.829 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7985 kroner til -9500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Uldum-virksomheden fra 829.797 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Leif Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Leif Nielsen. LN Finans, Tørring ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og drive kapitalforvaltning, investering i værdipapirer og ejendomme samt handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos el-virksomhed i HedenstedOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i IC ELECTRIC A/S, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,4 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 40 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 46 ansatte - en fremgang på 15 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 18,0 millioner kroner til 24,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 4,6 millioner til 5,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Thambo Due. I første omgang er det IC ELECTRIC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Thambo Due, der er den dominerende ejer. IC ELECTRIC A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive elinstallationsvirksomhed og industriservice og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jysk Lad & Hydraulic ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jysk Lad & Hydraulic ApS, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 709.978 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 23 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 24 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,0 millioner kroner til 11,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 2,2 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Skibsted. I første omgang er det SKIBSTED HOLDING ApS og Rådgivende ingeniør Peter Tjagvad Christensen ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Tjagvad Fenger Christensen og Allan Skibsted, der er de dominerende ejere. Jysk Lad & Hydraulic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og fabrikationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Aagaard Rasmussen ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Hornsyld-virksomheden Aagaard Rasmussen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 21.739 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 16.977 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kasper Aagaard Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Aagaard Rasmussen. Aagaard Rasmussen ApS hører hjemme i branchen "Anden anlægsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive udlejning af entreprenørmaskiner, udførelse af entreprenørarbejder samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Stouby-virksomheden Kvik Auto A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kvik Auto A/S, der er en virksomhed i Stouby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Stouby-virksomheden fra 11,4 millioner til 12,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Jørgen Friis. Virksomhedens reelle ejere er Hans Jørgen Friis. Kvik Auto A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive mekanikervirksomhed, handel, industri, investering samt anden lignende virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Din Bilpartner Løsning ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Din Bilpartner Løsning ApS, der er en virksomhed i Løsning Nrmk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 814.906 til 936.796 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løsning Nrmk-virksomheden fra 880.071 til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Skals Nielsen. I første omgang er det EASkals Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Elisa Mejer Skals Nielsen og Anders Skals Nielsen, der er de dominerende ejere. Din Bilpartner Løsning ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive autoværksted, køb og salg af biler samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Glud fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i PHV Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Glud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 575.443 til 687.565 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Glud-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Ilsøe Nielsen og Kim Wendt Sørensen. I første omgang er det LARS ILSØE HOLDING ApS og KWS Invest I ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Ilsøe Nielsen og Kim Wendt Sørensen, der er de dominerende ejere. PHV Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er handel og håndværk i byggebranchen og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Hasselstrøm ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Hedensted-virksomheden Hasselstrøm ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 372.814 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 537.176 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kristian Bro Hasselstrøm. I første omgang er det K. Hassel Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Bro Hasselstrøm, der er den dominerende ejer. Hasselstrøm ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Dansk Ventilations Teknik ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dansk Ventilations Teknik ApS, der er en virksomhed i Klejs. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 489.116 til 912.129 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Klejs-virksomheden fra 754.710 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Ravn Knudsen. I første omgang er det JHTF HOLDING ApS og MLS Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Ravn Knudsen, der er den dominerende ejer. Dansk Ventilations Teknik ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er industri og handel, herunder især udførelse af service på ventilations opgaver samt dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i GludOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i LIN-Byg ApS, der er en virksomhed i Glud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,8 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i LIN-Byg ApS fra 1,9 millioner til 1,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Ilsøe Nielsen. I første omgang er det LARS ILSØE HOLDING ApS og MARTIN OVERGAARD LAURSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Ilsøe Nielsen og Martin Würtz Laursen, der er de dominerende ejere. LIN-Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er er tømrer- og entreprisearbejde, handelsaktivitet og dermed beslæget virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Jumbus A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jumbus A/S, der er en virksomhed i Daugård. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 323.125 til 703.389 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Daugård-virksomheden fra 933.604 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Thygesen Wulff. I første omgang er det SHW HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Thygesen Wulff, der er den dominerende ejer. Jumbus A/S hører hjemme i branchen "Turistkørsel og anden landpassagertransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed,rute kørsel, turistkørsel og hermed beslægtet virksomhed samt handel med autokøretøjerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Juelsminde tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i As Tømrer- og Snedkerforretning A/S, der er en virksomhed i Juelsminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 604.822 til 910.806 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Ravn Knudsen. I første omgang er det HRK HOLDING JUELSMINDE ApS, KRK82 Holding ApS og KRK79 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Ravn Knudsen, Klaus Ravn Knudsen og Kasper Ravn Knudsen, der er de dominerende ejere. As Tømrer- og Snedkerforretning A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drift af tømrerforretning samt dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Hedensted fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i PLK Karosseri A/S, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 311.918 til 453.214 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Leo Kristensen. I første omgang er det LEO KRISTENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leo Kristensen, der er den dominerende ejer. PLK Karosseri A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og produktionKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Vognmand Jørgen List A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårVognmand Jørgen List A/S, der er en virksomhed i Juelsminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11.271 til 249.983 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,7 millioner kroner til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Lene List Jørgensen. I første omgang er det LENE LIST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lene List Jørgensen, der er den dominerende ejer. Vognmand Jørgen List A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmands- og fragtforretning, transportvirksomhed samt dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Tørring fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bilhuset ANSØ ApS, der er en virksomhed i Tørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 763.154 til 929.950 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,9 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tørring-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Anders Priess Kølbæk. I første omgang er det Søren Lundfold Holding ApS og Anders Kølbæk Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Lillevang Lundfold og Anders Priess Kølbæk, der er de dominerende ejere. Bilhuset ANSØ ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive autoværksted og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Hedensted fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JTH Invest ApS, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,5 millioner til 9,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 13,0 millioner kroner til 13,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 40,7 millioner til 46,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Bendesgaard Hansen. I første omgang er det BENDESGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Bendesgaard Hansen, der er den dominerende ejer. JTH Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og udlejning af fast ejendom samt foretage investering i værdipapirer og finansielle kontrakter og dermed beslægtede virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Aale får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Aale-virksomheden Tømrerforretningen Nicolai Vad Kruse ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 164.702 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 493.978 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Nicolai Vad Kruse. Virksomhedens reelle ejere er Nicolai Vad Kruse. I Erhvervsstyrelsens register er Tømrerforretningen Nicolai Vad Kruse ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrerforretning samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Brundt Invest ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårBrundt Invest ApS, der er en virksomhed i Juelsminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 38.421 til 471.528 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -53.570 kroner til -34.788 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Brundt Invest ApS var ligesom året før på 3,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Frede Brundt. Virksomhedens reelle ejere er Frede Brundt. Brundt Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, enten direkte eller gennem andre selskaber, som holdingselskab at foretae investering i værdipapirer, fast ejendom, leasing og lignende samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Østjysk Byggeservice ApS i Hedensted går fra overskud til underskudOverskuddet i Hedensted-virksomheden Østjysk Byggeservice ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 86.436 til -373.106 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 86.436 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 319.268 til 27.956 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Bendesgaard Hansen. I første omgang er det BENDESGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Bendesgaard Hansen, der er den dominerende ejer. Østjysk Byggeservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed samt forestå handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Miriams Universe ApS i Hedensted får underskudDet seneste år er endt med underskud i Hedensted-virksomheden Miriams Universe ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -38.222 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -35.266 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Julie Houmann. I første omgang er det ACT SPORT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Julie Houmann og Kristijan Charlie Midtgaard Fuglsang, der er de dominerende ejere. Miriams Universe ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel så vel i Danmark som i udlandet samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Rønvig ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rønvig ApS, der er en virksomhed i Daugård. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 568.690 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Daugård-virksomheden fra 1,4 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørn Rønvig. I første omgang er det RØNVIG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørn Rønvig, der er den dominerende ejer. Rønvig ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Optikere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med udstyr indenfor dental- og midicoområdet og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Hostrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Hostrup-virksomheden Hostrup Vognmandsforretning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 180.088 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 390.277 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Michael Per Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Per Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Hostrup Vognmandsforretning ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning med godskørsel, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere bestemmelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos frisørsalon i TørringZSA ZSA ZSU ApS, der er en virksomhed i Tørring, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 283.378 til 81.878 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 283.378 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 63.693 kroner efter skat, faldt formuen i ZSA ZSA ZSU ApS fra 339.760 til 203.453 kroner . Firmaet ledes af direktør Jimmy Lund Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Jimmy Lund Hansen. ZSA ZSA ZSU ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed som frisør samt anden hermed forbundet virksomhed
Nyt regnskab: Virksomhed i Langskov får underskudDet seneste år er endt med underskud i Langskov-virksomheden igm ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -80.239 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -80.239 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ivan Germansen. Virksomhedens reelle ejere er Ivan Germansen. I Erhvervsstyrelsens register er igm ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene går op: Christof Fischer Danmark ApS fik større overskud end året førChristof Fischer Danmark ApS, der er en virksomhed i Hedensted, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 146.000 til 212.073 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 721.000 til 892.740. Firmaet ledes af en direktion, der består af Henrik Ritter og Veit Ulrich Scholl. Virksomheden ejes af Christof Fischer GmbH. Christof Fischer Danmark ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at distribuere produkter til teknisk brug, især til køle-, klima- og varmepumpeanlæg, at optræde som handelsagent for andre producenter med lignende behov samt at yde teknisk rådgivning inden for dette fagområdeKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Klakring får underskudDet seneste år er endt med underskud i Klakring-virksomheden PureNordicPaws ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -38.231 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 4584 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Charlotte Holdt Jacobsen og Randi Mørk Lildballe. Virksomhedens reelle ejere er Charlotte Holdt Jacobsen og Randi Mørk Lildballe. I Erhvervsstyrelsens register er PureNordicPaws ApS anbragt i branchen "Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af og handel med produkter til kæledyr og samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed
Overskuddet stiger: Vindfast ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vindfast ApS, der er en virksomhed i Ølholm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,5 millioner til 11,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 17, året før var det 18. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 19,5 millioner kroner til 22,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølholm-virksomheden fra 14,7 millioner til 23,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Asbjørn Trier Laursen. I første omgang er det GJESSØ INVEST ApS og MAAN Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Asbjørn Trier Laursen, der er den dominerende ejer. Vindfast ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af bygningsartikler af plast". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion af beslag samt at drive handel, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Compac Hydraulik A/S i Juelsminde ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Compac Hydraulik A/S, der er et firma i Juelsminde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,9 millioner til -668.266 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4,5 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 19, året før var det 20. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 12,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 11,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -827.110 kroner efter skat voksede egenkapitalen i Compac Hydraulik A/S sidste år fra 30,9 millioner til 34,8 millioner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Varny Kisendal Laursen og Christian Goth Hartmann. I første omgang er det DANSK HYDRAULIK INDUSTRI A/S, der står som ejer. I sidste ende er det John Juul Moller, der er den dominerende ejer. Compac Hydraulik A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fabrikation af og handel med maskiner og artikler, specielt hydrauliskeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Woodstyle ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårWoodstyle ApS, der er en virksomhed i Hedensted, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 55.681 til 777.156 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 114.153 kroner i det foregående regnskabsår til 860.896 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 1,1 millioner til 2 millioner. Firmaet ledes af direktør Casper Nordstrand Jacobsen. I første omgang er det M HOLDING 2012 ApS og Casper Nordstrand Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Casper Nordstrand Jacobsen og Mads Hjortshøj Dalsgaard, der er de dominerende ejere. Woodstyle ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre møbler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fremstilling af møbler m.v. af bæredygtige materialer
Nyt regnskab: Gå ud-virksomhed i Juelsminde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Juelsminde-virksomheden HØLLSBERGS HAVE APS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -55.639 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 352.846 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Brian Høllsberg. I første omgang er det BRIAN HØLLSBERG HOLDING APS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Høllsberg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er HØLLSBERGS HAVE APS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af øl- og vinstue samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i JuelsmindeIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Pro-Led ApS, der er et firma i Juelsminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 79.150 til 11.141 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 131.244 kroner i det foregående regnskabsår til 298.774 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Juelsminde-virksomheden fra -348.720 til -340.091. Firmaet ledes af direktør Pia Mortensen. I første omgang er det MORTENSEN HOLDING JUELSMINDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Pia Mortensen, der er den dominerende ejer. Pro-Led ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at sælge og rådgive om Led belysningKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bottrup-virksomheden Ølsted Byggeservice ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ølsted Byggeservice ApS, der er en virksomhed i Bottrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 557.923 til 490.349 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 736.595 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,4 millioner kroner til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bottrup-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Rindom Brønd Laursen. I første omgang er det TB2018 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Jensen og Thomas Rindom Brønd Laursen, der er de dominerende ejere. Ølsted Byggeservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at drive tømrer- og snedkervirksomhed og hermed beslægtede håndværksvirksomhederKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Ølsted Maskinsnedkeri ApSBottrup-virksomheden Ølsted Maskinsnedkeri ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -24.085 til -74.900 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -16.562 kroner til -54.156 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -21.666 til -41.088 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Bjarne Jensen. I første omgang er det TB2018 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Jensen og Thomas Rindom Brønd Laursen, der er de dominerende ejere. Ølsted Maskinsnedkeri ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at drive produktions- og salgsvirksomhed, herunder investering i andre virksomheder og ejendomme samt udlejningKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsmæglervirksomhed i Hedensted fik større overskud end året førKomplementarselskabet EDC Mæglerne Hedensted ApS, der er en virksomhed i Hedensted, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 185.997 til 242.934 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -9525 kroner til -5875 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 338.589 til 527.799. Firmaet ledes af direktør Marie-Louise Nørbo Eg. Virksomhedens reelle ejere er Marie-Louise Nørbo Eg. Komplementarselskabet EDC Mæglerne Hedensted ApS hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være komplementar i EDC Mæglerne Hedensted P/SKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Tørring-virksomheden Tørring Brugsforening fik også milliongevinst i seneste regnskabTørring Brugsforening, der er en virksomhed i Tørring, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,7 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 21 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 22 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 11,4 millioner kroner til 11,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Tørring-firmaet fra 12,7 millioner til 14 millioner. I Erhvervsstyrelsens register er Tørring Brugsforening anbragt i branchen "Supermarkeder". Virksomhedens formål er skrevet således: Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HedenstedHedensted-virksomheden VB E-Sport ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3460 til -15.604 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3460 kroner til -15.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 211.751 til 196.147 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Skou. I første omgang er det NUCO INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Skou og Peter Skou, der er de dominerende ejere. VB E-Sport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre sportsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at være holdingselskab for aktiviteter inden for digital sport samt anden i forbindelse med disse aktiviteter stående virksomhed som godkendt af direktionenKlik her for at se regnskabet.
Vending: Nordbygårds Entreprenør A/S i Løsning er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Nordbygårds Entreprenør A/S i Løsning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5088 til 42.449 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,4 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 33.042 kroner efter skat, faldt formuen i Nordbygårds Entreprenør A/S fra 2,5 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Gert Nordby Tode. I første omgang er det Gert Nordby Tode Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gert Nordby Tode, der er den dominerende ejer. Nordbygårds Entreprenør A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Online24 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Klejs-virksomheden Online24 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 12.860 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 12.924 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ole Albrechtsen. I første omgang er det OA Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Albrechtsen, der er den dominerende ejer. Online24 ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål It-service, Hosting samt salg af It-udstyrKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tørring Trælasthandel A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tørring Trælasthandel A/S, der er en virksomhed i Tørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 265.219 til 558.893 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,9 millioner kroner til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tørring-virksomheden fra 672.169 til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bo Hilmer. I første omgang er det TØRRING TRÆLASTHANDEL HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Hilmer, der er den dominerende ejer. Tørring Trælasthandel A/S hører hjemme i branchen "Byggemarkeder og værktøjsmagasiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kalhave Gulvservice ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kalhave Gulvservice ApS, der er en virksomhed i Kalhave. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 200.693 til 242.889 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kalhave-virksomheden fra 424.639 til 473.872. Virksomheden ledes af direktør Lars Søndergaard Nielsen. I første omgang er det LSN Holding Uldum ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Søndergaard Nielsen, der er den dominerende ejer. Kalhave Gulvservice ApS hører hjemme i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med gulve og tæpper samt renovering af eksisterende gulve samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Hedensteds virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Hedensted For abonnenter

Fire mænd dømt for forsøg på avanceret millionbedrageri mod pengeautomater udvist for bestandigt: De kom kun til Danmark for at begå kriminalitet

Mette Frederiksen forventer voldsom kritik fra Minkkommissionen

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Demente, hjertepatienter, ensomme og pigerne: DBU og Horsens Kommune laver aftale, der skal få endnu flere i gang med bolden

Erhverv For abonnenter

Der blev råbt ad os ansatte, og vi måtte kun gå på toilet i pauserne: Seks tidligere ansatte retter skarp kritik mod industrivirksomhed - direktør afviser

Debat

Nye Borgerlige: Konsekvensen af 'motivationstarif' bliver en forøgelse af forskellen mellem rig og fattig for Fjernvarme Horsens' kunder

Horsens

Skole er stadig truet af flytning og nedrivning: Jeg vil skyde på, at inden for et par år eller tre, finder vi ud af, hvad der skal ske, siger formand

Unges mentale helbred fortsætter med at forværres: - Vi har skabt et samfund, hvor kun de psykisk stærkeste unge klarer sig, mens resten tabes

Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Hedensted For abonnenter

Mangel på dagplejere øger risiko for at få tilbudt pasning flere byer væk: Line må vente tre måneder på at få passet sit barn i egen by

Horsens

Byrådet bevilgede 2,5 mio. kr. ekstra: Nu kan vi komme i mål med det hele, siger formand

Se Jakob Ellemann-Jensens tale ved sin fars mindehøjtidelighed: - Du gjorde verden til et bedre sted

Hedensted

Ups: Skybrud endte med alternativ parkering

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Odder

Alice og Jørgen har købt plads nr. 124 under bøgetræerne: Mest naturligt for os at blive begravet i skoven

Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Horsens

39-årig kvinde lå og sov, da en tyv gik ind i huset

Annonce