Annonce
Hedensted For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Hedensted

Overskuddet stiger: Arenkild Holding ApS i Hedensted tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Arenkild Holding ApS i Hedensted. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 359.584 til 662.556 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttotab er gået den forkerte vej - fra -111.722 kroner til -167.965 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Hedensted-firmaet fra 7,2 millioner til 7,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jette Arenkild og ejes af Søren Arenkild.

I Erhvervsstyrelsens register er Arenkild Holding ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er formueadministration"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Hornsyld-virksomhed fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Tømrermester Erik Agerskovs efterfølger ApS, der har adresse i Hornsyld. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 212.713 til 259.152 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 3, året før var det 2.

Selskabets bruttofortjeneste blev 1,6 millioner kroner, året før var tallet 1,5 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Hornsyld-virksomheden fra 353.056 til 452.000 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Klaus Lund Kraul. I første omgang er det KRAUL INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Lund Kraul,Klaus Lund Kraul de dominerende ejere.

Tømrermester Erik Agerskovs efterfølger ApS tilhører branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er drift af tømrerforretning samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Stig Neergaard ApS i Hammer gik fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Stig Neergaard ApS, der er et selskab i Hammer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -242.759 til 14.354 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 70.468 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 13.516 kroner til 536.196 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i Stig Neergaard ApS var ligesom året før på 2,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Stig Thomassen Neergaard, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Stig Neergaard ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport." Firmaets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabet har til formå at drive udlejning af cirkus- og tivoliudstyr, og tribuner til sports- og cirkusarrangementer og lignende, og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktørens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Ølholm-virksomhed gik fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet International Kommunikation ApS, der har adresse i Ølholm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -13.786 til 104.024 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 208.613 kroner til 317.653 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Ølholm-virksomheden fra 111.550 til 192.571 kroner.

Firmaet ledes af direktør Peter Juul Petersen. I første omgang er det , der står som . I sidste ende er Peter Juul Petersen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er International Kommunikation ApS anbragt i branchen "Oversættelse og tolkning." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med tolke- og kommunikationsopgaver samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

VVS-virksomhed i Uldum er konstant: Holder fast i et plus

Uldum-selskabet MØGELHØJ BLIK ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 29.602 til 568.098 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 5 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 9 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 2,5 millioner kroner til 4,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Uldum-selskabet fra 235.791 til 716.131 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Christian Møgelhøj. I første omgang er det Møgelhøj Uldum Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Christian Møgelhøj den dominerende ejer.

MØGELHØJ BLIK ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Firmaet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive VVS- og blikvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: O. J. Byg & Anlæg ApS i Rask Mølle har fået minus

Virksomheden O. J. Byg & Anlæg ApS i Rask Mølle fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -112.299 til -99.047 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2018, der endte med et resultat før skat på 128.288 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 793.747 kroner til 1,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 175.938 til 65.747 kroner.

Selskabet ledes af direktør Ove Jensen. I første omgang er det OVE JENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ove Jensen den dominerende ejer.

O. J. Byg & Anlæg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed m.v"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Rossen Recycling Company A/S i Hedensted fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Rossen Recycling Company A/S i Hedensted. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 5,0 millioner til 16,4 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 4, året før var det 3.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 7,0 millioner kroner til 18,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Hedensted-selskabet fra 8,6 millioner til 17,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Schultz Rossen. I første omgang er det ROSSEN INDUSTRI ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Schultz Rossen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Rossen Recycling Company A/S anbragt i branchen "Genbrug af sorterede materialer." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med køb af metalskrot primært fra engros leverandører og virksomheder samt videresalg til opkøbere i ind- og udland, endvidere anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Konsulentvirksomhed i Stouby er konstant: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden DSC Stouby ApS i Stouby. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 27.079 til 112.924 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Medarbejdertallet var på 2 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 849.782 kroner til 965.156 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Stouby-firmaet fra 125.346 til 211.307 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jens Lund, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er DSC Stouby ApS anbragt i branchen "Anden teknisk rådgivning." Virksomheden beskriver selv sit formål på følgende måde: "Virksomhedens formål er rådgivning samt butiks support samt anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Flemming-virksomheden Damsgaard El ApS

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Damsgaard El ApS, der har adresse i Flemming. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 485.796 til 338.828 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 1, året før var det 2.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,3 millioner kroner til 706.770 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 264.303 kroner efter skat et overskud på 264.303 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Damsgaard El ApS fra 601.231 til 565.534 kroner.

Selskabet ledes af direktør Søren Sondaj Damsgaard. I første omgang er det Søren Sondaj Damsgaard ApS, der står som ejer. I sidste ende er Søren Sondaj Damsgaard den dominerende ejer.

Damsgaard El ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation." Firmaets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive EL-installatør virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: El-firma i Hedensted holdt fast i et overskud

JOBETEKNIK ApS, der er et firma i Hedensted, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 14.412 til 407.531 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 382.050 kroner til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Hedensted-selskabet fra 51.036 til 368.631 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jonas Bentley Sørensen. I første omgang er det Bentley ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jonas Bentley Sørensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er JOBETEKNIK ApS anbragt i branchen "El-installation." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Dansk Fugtsikring ApS fik mindre i overskud

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Dansk Fugtsikring ApS, der har adresse i Hornsyld. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 462.759 til 342.196 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 574.456 kroner til 530.556 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Hornsyld-selskabet fra 507.896 til 524.008 kroner.

Firmaet ledes af direktør Lars Langgaard. I første omgang er det LL Holding Hornsyld ApS, der står som ejer. I sidste ende er Lars Langgaard den dominerende ejer.

Dansk Fugtsikring ApS tilhører branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er bygningsrenovering og fugtsikring og anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen hos konsulentvirksomhed i Juelsminde

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Juelsminde-selskabet BJØRNSKOV ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 6,1 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 521.008 kroner til 479.271 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Juelsminde-virksomheden fra 11,6 millioner til 13,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Poul Michael Bjørnskov, der også er ejer.

BJØRNSKOV ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er rådgivning indenfor ledelse, bestyrelsesarbejde samt handel og investering efter bestyrelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Annexgården ApS i Bjerre fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Bjerre-virksomheden Annexgården ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 2,7 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Medarbejdertallet var på 2 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste blev 4,9 millioner kroner, året før var tallet 4,5 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Bjerre-selskabet fra 56,9 millioner til 57,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Flemming Nyborg Therkelsen. I første omgang er det FLEMMING NYBORG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Flemming Nyborg Therkelsen,Martin Jæpelt Nyborg,Peter Henning Nyborg de dominerende ejere.

Annexgården ApS tilhører branchen "Blandet drift." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje og drive landbrug og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Løsning Diamantskæring ApS i Løsning er stabil: Holder fast i sit plus

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Løsning Diamantskæring ApS, der har adresse i Løsning. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 185.706 til 76.883 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2018, der endte med et resultat før skat på 224.905 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 810.682 kroner til 702.592 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 59.580 kroner efter skat, et overskud på 59.580 kroner efter skat, faldt formuen i Løsning Diamantskæring ApS fra 392.864 til 352.444 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jørn Lindal Brok. I første omgang er det LØSNING DIAMANTSKÆRING HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jørn Lindal Brok den dominerende ejer.

Løsning Diamantskæring ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive diamantboring og skæring m.m samt finansiering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Hedensteds virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Horsens For abonnenter

Madanmeldelse: Restaurant bød på noget af det allerbedste og det allerværste - og snublede så på målstregen

Annonce

Hvem er du mest enig eller uenig med? Tag kandidattesten her

Annonce
Annonce
Horsens

Berit føler sig nedprioriteret som cyklist i Horsens: Ærgrer sig over bøde på 1000 kroner

Hedensted For abonnenter

Slut med gratis idrætshaller for foreningerne: Besparelse på 4,4 mio. kroner rammer i forvejen økonomisk trængte foreninger hårdt

AC Horsens

AC Horsens forstyrrer verdensfreden i Superligaen: Jens Berthel Askous mandskab er blevet en irriterende sten i fodboldstøvlen

Horsens

Mystisk forurening i fjorden er vendt tilbage - og iltindholdet er faldet: Det er meget mærkeligt det hele, siger afdelingsleder

Afgørelse afslører kæmpe svigt: Patient fik skåret begge ben af ved en fejl

Odder

Se videoen: Hotellet sydede af god energi, da Byens Bedste blev fejret

Ikast-Brande For abonnenter

Finn døjer med smerter og hukommelsessvigt - så nu er genbrugsforretningen lukket: Men der er nye planer i lokalerne

Kultur

Kraftig appel fra København før rådhus-flytning i Horsens: Det er et hovedværk i dansk kunst

Grev Ingolf og grevinde Sussie forlader godset og skal ned på den halve plads: - Når vi er på plads, sælger vi Egeland

Horsens

Julen bliver ikke, som den plejer: Nu er der truffet beslutning om årets julebelysning

For abonnenter

Familie med fire børn lever for 1250 kroner om ugen og har sparet yderligere under energikrisen: Se deres 10 sparetips her

Erhverv

Nu kan Stouby få fjernvarme: Flere end 200 husstande har tilmeldt sig

Horsens For abonnenter

Myldretrafik på pendler-åre er lammet af gravearbejde - nu er der en god og en dårlig nyhed til utålmodige bilister

Odder

Sagde du et godt eksempel? Jon er mester i at få folk til at knokle i den gode sags tjeneste

Annonce