Annonce
Hedensted For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Hedensted

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i UldumOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JYSK LAGERTEKNIK ApS, der er en virksomhed i Uldum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,0 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i JYSK LAGERTEKNIK ApS fra 2,1 millioner til 1,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Palle Bo Karlsen. I første omgang er det JYSK LAGERTEKNIK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Palle Bo Karlsen, der er den dominerende ejer. JYSK LAGERTEKNIK ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er salg af inventar, reoler m.m. til industrien samt hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i LangskovOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JYSK LAGERTEKNIK EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Langskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 9962 til 5293 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 37.946 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 67.804 kroner i det foregående regnskab til 67.616. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Langskov-virksomheden fra 218.167 til 218.720. Virksomheden ledes af direktør Palle Bo Karlsen. I første omgang er det JYSK LAGERTEKNIK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Palle Bo Karlsen, der er den dominerende ejer. JYSK LAGERTEKNIK EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering og handel med ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Hedensted går fra overskud til underskudOverskuddet i NCH Invest ApS, der er et firma i Hedensted, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 388.291 til -706.949 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 388.291 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -22.520 kroner til -17.864 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,3 millioner til 4,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Christian Højsgaard Holbech. Virksomhedens reelle ejere er Niels Christian Højsgaard Holbech. I Erhvervsstyrelsens register er NCH Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Hedensted fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Barrit Portefabrik, Hedensted, ApS, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,1 millioner kroner til 5,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Christian Egsgaard Nørgaard, Kim Ingemann Sørensen og Jakob Kjærsgaard. I første omgang er det KIS HOLDING ApS,HCN HOLDING ApS,Jakob Kjærsgaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Christian Egsgaard Nørgaard,Kim Ingemann Sørensen,Jakob Kjærsgaard, der er de dominerende ejere. Barrit Portefabrik, Hedensted, ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af porte, garager, carporte og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Barrit Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Barrit Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 285.195 til 421.538 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 322.172 kroner til 461.771 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Christian Egsgaard Nørgaard, Kim Ingemann Sørensen og Jakob Kjærsgaard. I første omgang er det BARRIT PORTEFABRIK. HEDENSTED. ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Christian Egsgaard Nørgaard,Kim Ingemann Sørensen,Jakob Kjærsgaard, der er de dominerende ejere. Barrit Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendommene Blæsbjergvej 40, 8722 Hedensted samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Hornum-virksomheden Laasby A/S fik også milliongevinst i seneste regnskabLaasby A/S, der er en virksomhed i Hornum, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,3 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,4 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hornum-firmaet fra 4 millioner til 5 millioner. Selskabet ledes af direktør Peter Laasby Sørensen. I første omgang er det LAASBY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Laasby Sørensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Laasby A/S anbragt i branchen "Detailhandel med elektriske husholdningsapparater". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med husholdningsmaskiner, radio/TV udstyr og tilbehør samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Holdingselskab i Stenderup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Stenderup-virksomheden Ørnstrup Entreprenørforretning ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 121.490 til -50.627 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 121.490 kroner. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 918.074 kroner . Virksomheden ledes af direktør Leo Østergaard Mikkelsen. Virksomhedens reelle ejere er Leo Østergaard Mikkelsen. I Erhvervsstyrelsens register er Ørnstrup Entreprenørforretning ApS anbragt i branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde anparter, aktier og andre værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Murerfirmaet Lindahl ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMurerfirmaet Lindahl ApS, der er en virksomhed i Rask Mølle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 56.569 til 467.693 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var fem fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 12 ansatte - en fremgang på 140 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rask Mølle-virksomheden fra 82.928 til 247.588. Firmaet ledes af direktør Søren Lindahl Andersen. I første omgang er det Søren Lindahl Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Lindahl Andersen, der er den dominerende ejer. Murerfirmaet Lindahl ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive murervirksomhed, primært som underleverandør på murerentrepriser, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Byggevirksomhed i Skjold får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Skjold-virksomheden Entreprenørfirma Nick Schrøder ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 152.202 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 803.941 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Nick Muxoll Schrøder. Virksomhedens reelle ejere er Nick Muxoll Schrøder. I Erhvervsstyrelsens register er Entreprenørfirma Nick Schrøder ApS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Daugård tjente flere penge i seneste regnskabsårAllan Hansen Ejendomme, Daugaard ApS, der er en virksomhed i Daugård, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 197.241 til 430.978 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Daugård-virksomheden fra 7,5 millioner til 7,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Allan Kim Hansen. I første omgang er det ALLAN HANSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Kim Hansen, der er den dominerende ejer. Allan Hansen Ejendomme, Daugaard ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og besidde fast ejendom og at drive virksomhed med kapitalanlægKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i DaugårdEjendomsselskabet Vesterbrogade 3 ApS, der er en virksomhed i Daugård, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 693.463 til 232.750 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 354.526 kroner til 397.322 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Daugård-virksomheden fra 4,8 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Allan Kim Hansen og Martin Duch Hansen. I første omgang er det MH GROUP HOLDING ApS,ALLAN HANSEN HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Kim Hansen,Martin Duch Hansen, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Vesterbrogade 3 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Rask Mølle fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PS Udlejning ApS, der er en virksomhed i Rask Mølle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 201.604 til 5,0 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 690.707 kroner i det foregående regnskabsår til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rask Mølle-virksomheden fra 99.715 til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Nørbo Buchhardt. I første omgang er det Buchhardt Finans ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sanne Lykke Buchhardt,Peter Nørbo Buchhardt, der er de dominerende ejere. PS Udlejning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse og udlejning af boliger samt beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Havbruget Hundshage A/SSnaptun-virksomheden Havbruget Hundshage A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -10.598 til -9010 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4949 kroner til -5251 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 109.958 til 100.948 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Østergaard Pedersen. I første omgang er det TBA Holding af 1982 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Østergaard Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Havbruget Hundshage A/S anbragt i branchen "Ferskvandsbrug". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive havbrug, herunder fiskeopdræt, produktion og salg af fisk og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skøn samt at eje ejendomme, eje landbrugsejendomme, drive dambrug, drive landbrugsdrift, investering og enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Hjarnø Havbrug A/SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Snaptun-virksomheden Hjarnø Havbrug A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -3,6 millioner til -857.610 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -13 millioner til -13,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Thomas Østergaard Pedersen. I første omgang er det TBA Holding af 1982 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Østergaard Pedersen, der er den dominerende ejer. Hjarnø Havbrug A/S hører hjemme i branchen "Havbrug". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive havbrug, og enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Flemming går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Flemming-virksomheden RG-Udlejning ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 10.899 til -31 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 46.699 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 269.858 kroner i det foregående regnskab til 252.299. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -21.626 til -21.650 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Gert Ulff Falkenberg. I første omgang er det GERT FALKENBERG HOLDING ApS,RI Maskinservice ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Gert Ulff Falkenberg,Rasmus Lasse Iversen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er RG-Udlejning ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i FlemmingOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i L.G.C. EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Flemming. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 321.395 til 233.579 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 341.395 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 544.458 kroner i det foregående regnskab til 447.802. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i L.G.C. EJENDOMME ApS var ligesom året før på 1,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Claus Ulff Falkenberg. I første omgang er det GERT FALKENBERG HOLDING ApS,L.G.C. Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Gert Ulff Falkenberg,Claus Ulff Falkenberg,Lars Ulff Falkenberg, der er de dominerende ejere. L.G.C. EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og industri, køb og salg af ejendomme, udlejning samt anden virksomhed efter direktionens bestemmelse
Overskuddet stiger: Virksomhed i Klakring fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i B.B. Byg Juelsminde ApS, der er en virksomhed i Klakring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,1 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Klakring-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Højager Jensen. I første omgang er det H.G. HOLDING JUELSMINDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Højager Jensen, der er den dominerende ejer. B.B. Byg Juelsminde ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Hedensteds virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

To byer stopper samarbejde med lokalt firma, der skulle give dem fjernvarme: Forretningskonceptet skal ændres, erkender direktør

Annonce

Kraftigt snevejr flere steder i Danmark: Disse landsdele bliver mest ramt

Annonce
Annonce
Horsens

44 nye rækkehuse på vej i Hatting: Der findes stadig købere til ejerboliger

Erhverv For abonnenter

Design fra Horsens er global succes: Hay slog alle rekorder i et krævende år

Odder

Når Giber Ringvej åbner: Forvent mindst to år med trængsel

Horsens

Fodgænger kørt ned af elløbehjul på Vitus Berings Plads

Løvkvist: Snart har Ellemann og Frederiksen kun hinanden tilbage

Horsens

Uventede forhold stikker kæp i hjulet for Mo Lykkes drøm om takeaway i Horsens: Jeg var helt oppe at køre, så det er mega-trist

Horsens For abonnenter

Venstrespids kalder muligt SV-samarbejde utroligt spændende, men slår fast: Det her må ikke og skal ikke handle om ministerbiler

Horsens

Skuffet ægtepar efter afgørelse om linjeføring gennem Kørup Enge: Vi havde håbet, at fornuften og ådalen ville vinde

Farvel til saft og juice på plejehjem får heftig kritik: - Det her er simpelthen pinligt

Alarm 112 For abonnenter

Iben blev fundet død i et spabad ved sine forældres sommerhus: Sådan lyder anklageskriftet mod den formodede drabsmand

Fordrukken julekalender hitter: Forherliger Breinholt en usund drukkultur?

Navne

Økonomi- og administrationschef i Fjernvarme Horsens er død som 50-årig: Henriks loyale og engagerede indsats har været uvurderlig

Erhverv For abonnenter

Vil du bo på Mammutvænget, Uroksen eller måske Aborren? Nye veje i sydbyen skal navngives efter helt særlige fund

Erhverv

Varmekunderne fik hedetur over prisstigninger: Nu skruer energiselskab ned for regningen

Annonce