Annonce
Hedensted For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Hedensted

Tilbagegang: Løsning-virksomhed ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i FGI Invest ApS, der er et firma i Løsning. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 22.648 til -1953 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 22.648 kroner.

Årets bruttotab blev noteret til -1066 kroner. Der er ingen tal for denne post året før.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 99.950 til 97.997 kroner.

Selskabet ledes af direktør Frank Gam Iversen. I første omgang er det FGI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Frank Gam Iversen den dominerende ejer.

FGI Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og besiddelse af aktier og andre værdipapirer"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Virksomhed i Ølsted fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Entreprenør Thorkild Jensen A/S, der har adresse i Ølsted. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,9 millioner til 8,2 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 35, året før var det 34.

Firmaets bruttofortjeneste blev 31,6 millioner kroner, året før var tallet 28,9 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Ølsted-virksomheden fra 18,3 millioner til 24,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Anders Peter Jensen. I første omgang er det MÜTZE INVEST ApS,ETJ ØLSTED INVEST ApS,BERG INVEST HEDENSTED ApS, der står som ejere. I sidste ende er Erik Thorkild Jensen,Anders Peter Jensen,Morten Berg de dominerende ejere.

Entreprenør Thorkild Jensen A/S tilhører branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, handel og transportvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Løgballe-selskab ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i Løgballe-selskabet E.J. Invest Stouby ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 26.046 til -75.812 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 48.807 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er gået fra -15.869 kroner til -13.666 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 1,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Erling Juul, der også er ejer.

E.J. Invest Stouby ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er formueadministration"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Ingemann Thomsen Holding ApS fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Uldum-virksomheden Ingemann Thomsen Holding ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 580.451 til 829.041 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -12.900 kroner til -13.138 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Uldum-virksomheden fra 4,1 millioner til 4,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Hans Ole Ingemann Thomsen, der også er ejer.

Ingemann Thomsen Holding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Vokser kraftigt: 13 flere ansatte i stort firma i Hedensted

Der er blevet flere ansatte i det seneste år i Hedensted-selskabet ENABL A/S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 92 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 13 til i alt 105 ansatte - en fremgang på 14 procent.

I det seneste år er overskuddet vokset fra 24,1 millioner til 30,2 millioner kroner før skat. Omsætningen er gået fra 227,0 millioner kroner til 292,8 millioner kroner i det seneste regnskab - en øgning på flotte 29,0 procent.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 84,1 millioner kroner til 93,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Sidste år steg egenkapitalen i Hedensted-firmaet fra 42 millioner til 60,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Thomas Hedegaard. I første omgang er det SEBE HOLDING 1 ApS,ELTRONIC HOLDING ApS,ELTRONIC Group ApS,ELTRONIC Group A/S, der står som ejere. I sidste ende er Lars Jensen den dominerende ejer.

ENABL A/S tilhører branchen "Fremstilling af vindmøller og dele hertil." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og udvikling af systemer til navnlig vind industrien og beslægtede industrier samt artikler i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Fra plus til minus: Robotcenter Danmark A/S må se underskud i øjnene

Overskud er blevet til underskud i Hedensted-selskabet Robotcenter Danmark A/S. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 503.124 til -171.241 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner.

Selskabet oplyser ikke, hvor mange ansatte der har været i 2020/21. Året før var der i gennemsnit 6, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets omsætning oplyses ikke. Året før var tallet 0 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet gik gået fra 5,1 millioner kroner i det foregående regnskab til -132.989 kroner i 2020/21.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 1 millioner kroner.

. I første omgang er det SEBE HOLDING 1 ApS,ELTRONIC HOLDING ApS,ELTRONIC Group ApS,ELTRONIC Group A/S, der står som ejere. I sidste ende er Lars Jensen den dominerende ejer.

Robotcenter Danmark A/S tilhører branchen "Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr." Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive handel med og udvikling af industrirobotter og automatiseringsløsninger til proces- og maskinindustri samt artikler i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Eltronic A/S i Hedensted fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Eltronic A/S i Hedensted. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,4 millioner til 11,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 14,8 millioner kroner.

I forrige regnskabsår var der i gennemsnit 143 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 119 ansatte - en nedgang på 17 procent. Omsætningen er gået fra 134,3 millioner kroner til 157,4 millioner kroner i det seneste regnskab - en fremgang på flotte 17,2 procent.

Firmaets bruttofortjeneste blev 89,8 millioner kroner, året før var tallet 95,7 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne.

Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 19,1 millioner til 27,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Morten Normand Svendsen. I første omgang er det SEBE HOLDING 1 ApS,ELTRONIC HOLDING ApS,ELTRONIC Group ApS,ELTRONIC Group A/S, der står som ejere. I sidste ende er Lars Jensen den dominerende ejer.

Eltronic A/S tilhører branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik." Sit formål har firmaet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel og udvikling af styresystemer til proces- og maskinindustri samt artikler i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Eltronic Group A/S i Hedensted fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Eltronic Group A/S, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 34,1 millioner til 95,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Mens der i det foregående år i gennemsnit var 609 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 95 til i alt 704 ansatte - en fremgang på 16 procent. Omsætningen er gået fra 718,4 millioner kroner til 1,0 milliarder kroner i det seneste regnskab - en fremgang på hele 44,8 procent.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 362,9 millioner kroner til 536,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Sidste år voksede egenkapitalen i Hedensted-virksomheden fra 141,5 millioner til 210,1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Lars Jensen. I første omgang er det ApS KBIL 15 NR. 1518,WASTE VISION ApS,TECHNO VISION ApS,ELTRONIC FINANS ApS,ELTRONIC MEDARBEJDERINVEST A/S, der står som ejere. I sidste ende er Lars Jensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Eltronic Group A/S anbragt i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er 1. at investere i mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder eller dele heraf; 2. at udvikle de under (i) anførte erhvervsvirksomheder, herunder ved deltagelse i strategisk ledelse heraf; 3. at gennemføre salg af de under (i) anførte erhvervsvirksomheder; samt 4. at forestå anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse med det under (i) - (iii) anførte"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Techno Ejendomme ApS holdt fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i Hedensted-firmaet Techno Ejendomme ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 73.948 til 3,4 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 8,8 millioner kroner, året før var tallet 6,6 millioner.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 4,8 millioner kroner til 8,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Sidste år voksede formuen i Hedensted-firmaet fra 37,1 millioner til 39,8 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Lars Jensen. I første omgang er det SEBE HOLDING 1 ApS,ELTRONIC HOLDING ApS,ELTRONIC Group ApS,ELTRONIC Group A/S, der står som ejere. I sidste ende er Lars Jensen den dominerende ejer.

Techno Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomheden beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at drive ejendomsinvestering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Hedensted-virksomhed fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Hedensted-firmaet Eltronic FuelTech A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 7,9 millioner til 28,6 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Mens der i det foregående år i gennemsnit var 33 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 12 til i alt 45 ansatte - en fremgang på 36 procent. Omsætningen er gået fra 68,3 millioner kroner til 124,9 millioner kroner i det seneste regnskab - en øgning på hele 82,8 procent.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 27,3 millioner kroner til 58,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Sidste år steg egenkapitalen i Hedensted-virksomheden fra 13 millioner til 29,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Mari-Louise Andreasen. I første omgang er det SEBE HOLDING 1 ApS,ELTRONIC HOLDING ApS,ELTRONIC Group ApS,ELTRONIC Group A/S, der står som ejere. I sidste ende er Lars Jensen den dominerende ejer.

Eltronic FuelTech A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive handel og udvikling af systemer til navnlig marineindustrien og beslægtede industrier samt artikler i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Konsulentfirma i Daugård er konstant: Holder fast i sit plus

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i TSH INVEST ApS, der er et selskab i Daugård. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet svundet fra 141.544 til 117.164 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018, der endte med et resultat før skat på 160.065 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Årets bruttotab var ligesom året før på -2500 kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 117.164 kroner efter skat, et overskud på 117.164 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i TSH INVEST ApS fra 266.805 til 242.969 kroner.

Firmaet ledes af direktør Thomas Sejer Hansen, der også er ejer.

TSH INVEST ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at eje anparter, udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Virksomhed i Ølsted fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden ETJ Ølsted Invest ApS i Ølsted. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 1,2 millioner til 3,6 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -23.937 kroner til -22.435 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Ølsted-virksomheden fra 19,4 millioner til 22,2 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Erik Thorkild Jensen, der også er ejer.

ETJ Ølsted Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed herunder i form af aktie- og an partsbesiddelser samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal: Gevinst hos If Forsikringscenter Vejle ApS

Der blev tjent penge i det seneste år i firmaet If Forsikringscenter Vejle ApS, der har adresse i Hedensted. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 417.352 kroner. Det er virksomhedens første regnskab.

Årets bruttofortjeneste blev noteret til 2,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Hedensted-selskabet endte på 363.084 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Kenneth Kjær Nielsen og Laurits Ladegaard Beck. I første omgang er det KJÆR-Invest ApS,BECK-Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kenneth Kjær Nielsen,Laurits Ladegaard Beck de dominerende ejere.

If Forsikringscenter Vejle ApS tilhører branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at yde forsikringsformidlingsvirksomhed med livrente-, forsikrings- og genforsikringspolicer, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse"

Klik her for at se regnskabet.

Fodeco A/S i Hedensted er stabil: Holder fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Fodeco A/S, der er en virksomhed i Hedensted. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 63.890 til 216.591 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 402.487 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 472.043 kroner til 497.468 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Hedensted-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Morten Frank Christensen, der også er ejer.

Fodeco A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med fisk og fiskeprodukter." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel og produktion"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Hedensteds virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Horsens For abonnenter

De startede i skole i 1945 i en ren pigeklasse, har grinet, grædt og rejst sammen og mødes stadig hvert år: Det holder os i live

21-årige Amalie nåede at få sit budskab ud i hele Danmark på få dage: Nu er hun død

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Politisk flertal slækker på krav til nyt boligbyggeri: - I en forhandling er det okay at mødes på midten

Livsstil For abonnenter

På campingpladsen har Tine igen fået hjertet med på job: Troede hun søgte stilling som receptionist, men blev bestyrer af det hele

TUNØ

Tysk turist blev dagens mand i skysovs på ø: Det kunne være gået meget mere galt

HH Elite For abonnenter

HH Elite tandløs i sidste testkamp: Cheftræneren skuffet over undervældende indstilling - men to spillere sprang i øjnene for det positive

Kæmpehøst luner hos landbruget - men den giver dig ikke billigere brød

Kultur

Idrætshallers elregning er tæt på fordoblet under krisen: - Hvis vi laver underskud, kan vi ikke overleve

Erhverv For abonnenter

Jens har skabt Europas største våbenhandel helt fra bunden: - Jeg havde mange søvnløse nætter over politi og tilladelser

Horsens

31-årig kvinde måtte reddes ned fra højt træ i Bygholm Park: Det er tredje gang på seks uger, at en person skal reddes ned

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Erhverv

Farvel til 25 lokale arbejdspladser: Element-virksomhed vil lukke sin fabrik

Løvkvist: Endelig trak Pape tæppet fra og sprang ud som statsministerkandidat

Navne

Firmagrundlægger døde på cykeltur: 'Han havde en unik evne til at tale med alle'

AC Horsens For abonnenter

Drømmedebut, hattrick og en drøm, der gik i opfyldelse: Men noget uventet har givet Casper Tengstedt store problemer i Norge

Hedensted

Stefan er Juelsmindes nye sherif: - Jeg vil gerne give borgerne øget tryghed

Annonce