Annonce
Erhverv

Henrik vil også være med på byggeboom i Rask Mølle: Vil udstykke seks storparceller nord for skolen

De seks byggegrunde som 66-årige Henrik Rasmussen vil udstykke kommer til at ligge nord for byens skolen. Foto: Mads Dalegaard
Byggemodningen af otte grunde på Honumvej i Rask Mølle er endnu ikke begyndt, før to yderligere udstykninger er i støbeskeen i byen. På Honumvej er der planer om yderligere seks storparceller, mens mindst 10 storparceller er på vej på Kalhavevej. Dertil kommer 12 usolgte kommunale grunde.

Rask Mølle: Mens flere mindre byer i kommunen råber på nye byggegrunde, er billedet noget anderledes i Rask Mølle. Her er der nærmere rift om at komme først med udstykningsplanerne.

Blandt de private udstykkere er tømrermester Henrik Rasmussen. Han har planer om at udstykke seks storparceller på sin mark nord for Rask Mølle Skole. Parcellerne kommer til at ligge på samme side af Honumvej som skolen.

- Jeg har haft planer om at udstykke i flere år, men har ikke kunnet få lov af kommunen. Nu, hvor der er kommet en udstykning på den anden side af vejen, har bygrænsen dog flyttet sig, så nu må jeg gerne, lyder det fra Henrik Rasmussen.

Annonce

Udstykning af boligparceller

Både kommunen og private kan udstykke boligparceller.

Kommunen udstykker som udgangspunkt af udviklingsmæssige hensyn, mens private ofte også har økonomisk interesse i at udstykke.

Kommunen (byrådet) skal i begge tilfælde give tilladelse til udstykningen og sørge for, at den lever op til planloven.

Det vil i de fleste tilfælde betyde, at der skal laves en lokalplan for området. En lokalplan udstikker rammerne for udstykningen. Det vil f.eks. sige placering af matrikler, veje og behov for regnvandsbassiner. Det er også lokalplanen, der udstikker hvor højt, der må bygges og evt. i hvilken stil.

Det tager typisk 8-12 måneder at lave en lokalplan, herunder er i regnet høringsperioder, hvor naboer m.m. kan komme med indsigelser mod planen.

For kommunale udstykninger gælder det, at en kommune som udgangspunkt ikke må sætte grunde til salg til en lavere pris, end det har kostet at gøre den klar (byggemodne den).

Prisen for at byggemodne en typisk kommunal parcelhusgrund i Hedensted Kommune ligger på knap en halv mio. kroner.

Jorden, han vil udstykke på, hører til hans ejendom på Skovbrynet. Marken er pt. forpagtet ud, men Henrik Rasmussen håber på, at der ikke skal sås på arealet igen, når dette års høst er i hus.

Første skridt på vejen dertil er at få kontakt til nogle interesserede købere, for inden det lykkes, vil Hedensted Kommune ifølge Henrik Rasmussen ikke gå i gang med at lokalplanlægge området.

- Det, tror jeg ikke, bliver noget problem. Det er et attraktivt sted tæt på skolen og hallen, ideelt for børnefamilierne, lyder det fra Henrik Rasmussen, der satser på at kunne sætte byggegrundene til salg til næste forår.

Storparceller hitter

Samme ambition - altså at sætte grunde til salg næste forår - har Sanne Buchhart. Hun har netop fået grønt lys af Hedensted Kommune til at udstykke mellem 10 og 13 storparceller på en grund på Kalhavevej over for nummer 22.

Hun har tidligere udstykket fem storparceller på Lykkevænget og står desuden bag ni nybyggede rækkehuse på Peter Hansens Vej.

- Der er stor efterspørgsel på storparceller i Rask Mølle. Da vi udstykkede Lykkevænget i 2017, kunne vi have solgt dobbelt så mange, så derfor tror vi på projektet. Området på Kalhavevej er ideelt til storparceller, man er tæt på byen, men samtidig er det også landligt, lyder det fra Sanne Buchhardt, der allerede har fire købere på hånden.

Her er der byggegrunde eller planer om det:

Tørring:

 • Grønlund: 1 ud af 18 grunde til salg (kommunal)
 • Follerupgård: 18 grunde forventes klar til salg sommer 2021 (kommunal)
 • Coastzone: 30 parcelhusegrunde + rækkehuse, gårdhavehuse og ejerlejligheder i alt 76 boliger. Lokalplan forventes endelig godkendt til sommer. Byggestart 1. august, parcelhusgrunde sættes til salg i maj (privat - Brian Christiansen)
 • Tørring Vest: Ny bydel med op mod 500 boliger er i støbeskeen. Ikke lokalplanlagt (kommunal/privat)


Rask Mølle:

 • Stenkærgård: 12 ud af 15 grunde i udstykningen pt. til salg (kommunal)
 • Ved Skoven (Honumvej): Otte grunde i første etape, mulighed for yderligere 19 grunde på sigt (privat - Gert Falkenberg)
 • Kalhavevej (overfor nummer 22): 10-13 storparceller. Lokalplansarbejde er sat i gang (privat - Sanne Buchhardt)
 • Honumvej/Skovbrynet: Seks storparceller. Området er ikke lokalplanlagt (privat- Henrik Rasmussen)


Lindved:

 • Tykmosevej: Seks grunde forventes byggemodnet ultimo 2021. Ikke lokalplanlagt endnu (kommunal)

Aale:

 • Roloddet: 3 ud af 11 grunde i udstykningen til salg (kommunal)
 • Skovloddet: 5 ud af 5 grunde til salg (kommunal)
 • De tre enge: 17 grunde til salg + 26 rækkehuse (privat: Jan Nordahl)

Uldum:

 • Lillekongens Ager III: 1 ud af 8 grunde til salg (kommunal)
 • Lillekongens Ager IIII: 11 grunde på vej. Er lokalplanlagt, byggemodning sættes i gang så hurtigt som muligt (kommunal)

Ølholm:

 • Vejlevej: 5-10 grunde forventes byggemodnet ultimo 2021. Ikke lokalplanlagt

Hun arbejder til hverdag i byggebranchen og vil derfor selv stå for lokalplanlægningen.

Præcist hvor mange grunde, der kan blive plads til på arealet, er ikke endeligt afgjort. Samtidig er der forskellige skovbyggegrænser og miljøforhold at tage hensyn til på grunden.

- Vi skal have plads til et regnvandsbassin et sted, og vi ved ikke endnu, hvor stort det skal være, så derfor kan vi endnu ikke sige præcist, hvor mange grunde der bliver, lyder det fra Sanne Buchhardt.

Annonce

Kun tre solgte grunde

Også Gert Falkenberg har gang i et boligprojekt i Rask Mølle. På østsiden af Honumvej ved skolen går han inden for få dage i gang med at byggemodne til otte parceller på 1000 til 1500 kvadratmeter. Ingen af grundene er solgt, men Gert Falkenberg har flere interesserede købere på hånden.

På sigt har han desuden mulighed for at lave to yderligere etaper til projektet, så der samlet set bliver 27 boliger i udstykningen.


Der er stor efterspørgsel på storparceller i Rask Mølle. Da vi udstykkede Lykkevænget i 2017, kunne vi have solgt dobbelt så mange, så derfor tror vi på projektet.

Sanne Buchhardt


Gert Falkenberg, Henrik Rasmussen og Sanne Buchhardt har alle tre gang i udstykning af boligparceller i Rask Mølle. Foto: Michael Svenningsen/Mads Dalegaard/Søren E. Alwan

I den anden ende af byen ved Stenkærgård udstykkede Hedensted Kommune i efteråret 2020 desuden 15 nye grunde. Heraf er tre indtil videre solgt. Det får dog ikke de private udstykkere til at vakle.

I følge Henrik Rasmussen er det meget mere naturligt og attraktivt at lade byen udvikle sig nordpå i retning mod Honum, mens Sanne Buchhardt argumenterer for, at det er storparceller, der er efterspørgsel på i byen.

- Jeg kan godt se, det er mange grunde på en gang. Men nu er vi i gang med processen, og jeg er sikker på, vi nok skal få dem solgt, lyder det fra Sanne Buchhardt.

Vender man ryggen mod skolen er der fra Henrik Rasmussens udstykning udsigt over bølgende marker nærmest så langt øjet rækker. Foto: Mads Dalegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Opdateret kort over sognene: Sønderbro kan åbne om en uge - hvis smitten holdes nede

Annonce