Annonce
Hedensted

Havbrug får nej til at producere som hidtil: Havde søgt om overgangsordning

Produktion af regnbueørreder strækker sig over tre år. De sidste 7-8 måneder opholder fiskene sig i bure i havet. Arkivfoto

Hjarnø Havbrugs idé om en et-årig overgangsordning afvises af Hedensted Kommune. Havbruget skal mindske produktionen.

Snaptun: Hjarnø Havbrug må skrue ned for produktionen af regnbueørreder i år.

Hedensted Kommune vil ikke give virksomheden tilladelse til at fortsætte i samme spor som de seneste år. Det vil sige opdræt af så mange fisk, at udledningen af kvælstof og fosfor langt overstiger grænserne i miljøgodkendelserne.

Havbruget har ellers haft et ønske om en et-årig overgangsordning, fordi virksomheden allerede har en årsproduktion af fisk opbevaret i dambrug.

Til april skal fiskene videre til bure i havet, hvor de skal vokse sig store nok til slagtning, men de kan ikke udsættes alle sammen, hvis miljøgodkendelserne skal overholdes.

Havbruget fastholder, at opdræt af muslinger vil kompensere for den forhøjede udledning, og at kommunen har hjemmel til at tillade det. Det viser en ansøgning fra havbruget til kommunen, som Danmarks Sportsfiskerforbund har bragt frem, og som er dateret til 28. januar 2019.

Heri henviser virksomheden også til kommunens vurdering af, at der ikke er sket miljøskade som følge af den hidtidige produktion.

Vores udgangspunkt er jævnfør byrådets beslutning, at havbruget skal holde sig inden for de eksisterende tilladelser, og at der ikke kan opereres med kompensationsopdræt, før ministeren har udformet en bekendtgørelse for det.

Per Nørmark, miljø-afdelingen, Hedensted Kommune.
Annonce

Kommune har sagt nej

Hos Hedensted Kommune bekræfter sagsbehandler på havbrug-området, Per Nørmark, at der har været en dialog med Hjarnø Havbrug om dette, men han fortæller også, at svaret fra kommunen er nej.

- Vores udgangspunkt er, jævnfør byrådets beslutning, at havbruget skal holde sig inden for de eksisterende tilladelser, og at der ikke kan opereres med kompensationsopdræt, før ministeren har udformet en bekendtgørelse for det, siger han.

Annonce

Skal afvente regelsæt

Bekendtgørelserne, der kan betragtes som et regelsæt, ventes klar senere i år.

Den kommer, fordi der på Christiansborg er vedtaget en lovændring, som åbner for kompensationsopdræt af muslinger, der kan optage alger og næringsstoffer.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har udtalt, at lovændringen først kan anvendes, når bekendtgørelsen er klar.

Borgmester Kasper Glyngø (S), udvalgsformand i teknisk udvalg, Lene Tingleff (V), og også næstformanden Steen Christensen (S), fortæller alle, at de er blevet orienteret om Hjarnø Havbrugs ønske, og de er enige i forvaltningens vurdering.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce