Annonce
Læserbrev

Har vi skabt et system, hvor en hel befolkning er gjort til slaver?

Man skal ikke stå der længe, før man opdager, at ordet "arbejde" er det hyppigst forekommende navneord i Vejles værtshuse.

Læserbrev: Var man et væsen, måske fra et andet solsystem, der kunne kaste et køligt blik på jordens og menneskets historie, tror jeg, dette væsen ville undres over vort lille lands historie.

Vi tilhører jo nok det eneste land, hvor et flertal stadig mener, at arbejde er livets mening.

Vi får vor status og vor identitet gennem vor position i arbejdshierarkiet.

Denne opfattelse er så almindelig, at det fremmede væsen, der iagttager os, måske vil mene, at man i Danmark har skabt et system, hvor en hel befolkning er gjort til slaver af landets ledere.

Egentlig bør vi jo ikke sammenligne os, som vi plejer, med lande som de andre skandinaviske nationer og eventuelt Holland, men i stedet ligner vi vel mest de gamle flodkulturer Babylon og Niniveh, der hvilede på omfattende slaveri.

Vor arbejdsmoral er et protestantisk fænomen, der trængte igennem med lutherdom og calvinisme i reformationstiden.

Jeg er en af de få danskere, der regelmæssigt går på pub, og man skal ikke stå der længe, før man opdager, at ordet "arbejde" er det hyppigst forekommende navneord i Vejles værtshuse.

Det næsthyppigste tema er forhold, der relaterer til penge.

Det kan blive temmeligt ensformigt at høre på, men står man der længe nok, kan man være heldig at løbe på kunder, som interesserer sig lige så lidt for disse emner som mig.

Annonce
Børge Fruelund Jensen. Arkivfoto
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand

Læserbrev: Hver gang emnet er vandmiljø, kigger man på de marker, der skråner ned mod bæltet/fjorden og siger "uha", for de marker får mindst én gang om året gødning, der passer til de afgrøder, samfundet høster for at overleve. Kigger man så ved siden af markerne bare ved Lillebælt, ligger der noget, der svarer til en grisestald med 50.000 grise, Fredericia. Hvor mange toiletskyl om dagen? Der er rensningsanlæg, ja, og det synes utopisk at overdimensionere dem så meget, at de kan omsætte 100 pct. Hvor mange procents omsætning er acceptabelt ved daglig drift, ved spidsbelastninger? Der er ingenting, der "bare" forsvinder, og renset kloakvand er ikke kemisk rent vand! Man kan dyrke bakterier og ændre kemiske forbindelser, men intet forsvinder - alt er et eller andet sted i kredsløbet. Det her gælder ikke kun vores nærområde, det er fælles endestation. Nogle steder separerer man kloak og regnvand, en god idé, men sjovt nok er man begyndt at bruge forskellig farve rør til de to ting, og rørfarven i sig selv hindrer ikke fejlkobling eller retter op på gamle fejl. Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand. Hvor tager man prøver af vandet - ude i det fri vand, ud for rensningsanlægget, i åen eller i drænrørene på marken?? Ud over at tænke sig bare lidt om kan man også kigge med, når der dumpes slam i Lillebælt ud for Trelde Næs. Den "fint" farvede og lange hale fra dumpningen viser, at slammet ikke bare graver sig selv ned i bunden - det er sikkert også bare landbrugets skyld, eller...

Annonce