Annonce
Læserbrev

Har erhvervshavnen i Horsens en fremtid?

Læserbrev: Horsens Havn har en fortid som mange andre provinshavne i Danmark og har op igennem årene haft stor betydning for byens udvikling rent omsætnings- og logistikmæssigt.

Men vi lever i et dynamisk samfund, hvor tingenes tilstand hurtigt udvikler sig. Den nutidige drift af havnen bør derfor vurderes ud fra, hvorvidt den er kommercielt rentabel, da havnen ikke længere er en strategisk nødvendighed for kommunens logistikmæssige behov.

Det skal bemærkes, at havnen ifølge egne oplysninger havde overskud i regnskabsårene 2015, 2016 og 2018, men der er bemærkninger i regnskabet om, at der er bogført ekstraordinære indtægter bl.a. med frasalg af arealer. Derfor kan man ikke umiddelbart se, hvor meget driften nettomæssigt har bidraget med, men det er sandsynligvis ikke positivt.

Det må være et klart krav, at en fjordhavn kun har sin økonomiske berettigelse, såfremt den kan dokumentere og fremlægge årlige beviser for en kommerciel rentabel drift. Der er anno 2019 ikke belæg for, at erhvervshavnen er en nødvendig for Horsens eksistens eller, at den er en samfundsøkonomisk fordel for kommunen.

Vi er et land, hvor der er mindre end 400 km fra nord til syd og øst til vest. Endvidere har vi et særdeles veludviklet motorvejsnet, som kan betjene alle transportmæssige krav på en optimal tid. Bemærk venligst at søtransport er sammenligneligt langsom og ikke nødvendigvis billigere, endda set gennem de klimatiske briller.

Det er også værd at bemærke, at den skibstype som kan betjene Horsens Havn, bliver mere og mere sjælden. Horsens fjord er lavvandet og 14 km lang. Ergo, der bliver et mindre udbud af nævnte tonnage og den eksisterende bliver selvsagt ældre. Hermed kan der ske to ting: Fragtraten vil sandsynligvis stige markant, eller der vil ikke være tilstrækkelig tonnage til at betjene havnens kunder optimalt fremadrettet.

Det bør også noteres, at Horsens Havn ingen udvikling har, ud over det nuværende kundegrundlag, hvilket selvsagt er en meget stor begrænsning i bestræbelserne på at legitimere en erhvervshavn.

En konsolidering af de nødvendige søtransportmæssige behov vil uvægerligt blive koncentreret til seks til otte erhvervshavne i Danmark, som kan fremvise et kommercielt overskud til deres aktionærer. En udvikling jeg forudser, vil ske indenfor de næste fem år, hvis ikke tidligere.

Se bare 35 km mod nord. Aarhus havn er ved at etablere Danmarks største og mest konkurrencedygtige biobrændselterminal og syd for Horsens investerer pensionsselskabet PFA to milliarder kroner i en tørhavn ved Fredericia.

Derfor er det min klare vurdering, at Horsens havn som traditionel erhvervshavn er under afvikling. Spørgsmålet er bare, om det også er havnebestyrelsen og kommunalbestyrelsens vurdering?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce