Annonce
Debat

Handicapområdet kommer under lup i Hedensted Kommune

Læserbrev: Ved sidste byrådsmøde vedtog et samlet byråd, at sagsbehandlingen på handicapområdet skulle undersøges, foreslået af Merete Skovgaard-Jensen (V).

Birgit Jakobsen. Pressefoto

I Kristendemokraterne (KD) er vi helt på bølgelængde, både pga. flere borgerhenvendelser og den seneste presseomtale, men også fordi vi synes, tiden er inde til at få et fornyet fokus på netop dette område, idet det er under pres - også på nationalt plan.

Generelt set har andelen af børn og unge med behov for hjælp og støtte i en årrække været støt stigende, mens de økonomiske midler ikke er fulgt med.

Desuden lever mennesker med handicap længere end førhen, så her er der også en demografisk udvikling, som gør sig gældende.

Det, som vi i byrådet vil undersøge, er emner som borgerens retssikkerhed, kvalitet, og hvordan man som borger oplever mødet med sagsbehandlingen.

I undersøgelsen skal der være særlig fokus på overgangen mellem børnehandicap- og voksenhandicapafdelingen.

Desuden foreslog vi i KD, at vi som byråd også undersøger, hvordan vores politiske intention fungerer i praksis samt borgernes oplevelse omkring "én indgang", en fast kontaktperson og koordinerende sagsbehandling, som beskrevet i kommunens handicappolitik.

At vi desuden undersøger det tværfaglige samarbejde mellem handicapområdet i forhold til f.eks. region, psykiatri, hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler m.v.

Det blev der heldigvis også nikket til i byrådet.

Formålet er jo at undgå, at borgere falder mellem to stole, og det er vigtigt, at borgeren føler sig set, hørt og forstået i mødet med kommunen.

Det er også væsentligt, at spørgerammen for den eksterne undersøgelse udarbejdes i samråd med handicaprådet, borgere og pårørende.


Alle mennesker er lige meget værd og skal behandles med respekt, og der skal være lighed for loven.

Birgit Jakobsen


Alle mennesker er lige meget værd og skal behandles med respekt, og der skal være lighed for loven.

Alle mennesker har ret til et selvstændigt liv og være en del af samfundet med de kompenserende hjælpemidler, den tilgængelighed og de særlige vilkår, som der måtte være brug for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce