Annonce
Horsens

Grønt lys for udvidelse af Bygholm Bakker på vej: Snart kan der også bygges boliger vest for Søvej

Det er arealet vest for Søvej på kortet, der nu formentlig kommer i spil som byudviklingsområde, efter at Region Midtjylland har foreslået, at arealet ikke længere skal bruges som råstofområde. Kort: Horsens Kommune
Alt tyder på, at Region Midtjylland opgiver arealet øst for Søvej som råstofområde, og det giver mulighed for boliger på arealet. Borgmester Peter Sørensen (S) ser et stort byudviklingspotentiale i området
Annonce

Horsens: Officielt kommer der ingen melding fra Horsens Kommune før til foråret, men alt tyder på, at der inden for få år også kan bygges boliger på den del af udstykningen Bygholm Bakker, der ligger vest for Søvej.

Området mellem Søvej, Silkeborgvej og motorvej E45 har i en årrække været reserveret til udvinding af råstoffer, men i den råstofplan, der lige nu er i høring, lægger Region Midtjylland op til, at området skal sløjfes.

Det sker blandt andet efter en længerevarende dialog med Horsens Kommune, fortæller borgmester Peter Sørensen (S).

- Vi har søgt om at få taget området vest for Søvej ud af råstofplanen, og regionen er enig. Vurderingen er ganske simpelt, at omkostningerne ved at udvinde det grus og sand, der ligger i området, ikke står mål med den værdi, der kan komme ud af det. Kvaliteten af råstofferne er ikke høj nok, siger borgmesteren, der dog understreger, at han har respekt for, at råstofplanen lige nu er i høring, og at der kan ske ændringer i processen.


Vurderingen er ganske simpelt, at omkostningerne ved at udvinde det grus og sand, der ligger i området, ikke står mål med den værdi, der kan komme ud af det.

Peter Sørensen (S), borgmester


Annonce

Meget interessant område

Peter Sørensen understreger, at jorden vest for Søvej ud fra et byudviklingsperspektiv er "meget interessant".

- En del af området kan ikke anvendes, for der er naturområder, der skal beskyttes, og der er en søbeskyttelseslinje, men der er stadig et stort byggefelt, der kan udnyttes, siger han.

- Hvornår er det realistisk, at der kan bygges i området?

- Det tager den tid, det tager. Råstofplanen bliver først godkendt i 2021, og så skal der laves planlægning, der også tager tid, men måske i 2022. Meget afhænger af konjunkturerne, og vi har jo også et stort byggeprojekt på vej nord for Nørrestrand, siger Peter Sørensen.

Arealet vest for Søvej er omfattet af den helhedsplan for Bygholm Bakker, der blev vedtaget i 2012, men der skal stadig laves lokalplaner for de enkelte boligprojekter i området.

Status lige nu for Bygholm Bakker øst for Søvej er, at der er udsolgt i alle udstykninger undtagen en, der endnu ikke er kommet på markedet.

Det er Glambeksbakke, der ligger op til Søvej. Den udstykning er kommunen lige nu ved at lave en lokalplan for. Kommunen vil sælge grunden som en samlet projektgrund med rækkehuse, oplyser Mette Munk Lauritsen, bosætningskonsulent i Horsens Kommune.

- Interessen er stor fra investorernes side, og jeg håber, at den kan blive sat til salg i foråret 2021, siger hun.

Annonce

Støjvold på vej

De første spæde skridt er taget mod udvidelsen af Bygholm Bakker mod vest.

Ifølge jordstrategien, som blev vedtaget i 2017, aftager kommunen mod betaling overskydende jord fra byggeprojekter i kommunen. Hidtil er den jord blevet brugt til at skabe det rekreative område Bakkelunden ved Bjerrevej.

Det projekt er snart færdigt, og forvaltningen informerede på mødet i september plan- og miljøudvalget om deres bud på kommende projekter. Heraf fremgår det, at et af de næste projekter står til at blive Bygholm Bakker, hvor der i det nuværende råstofområde skal bygges støjvold og rekreativt landskab ud mod Silkeborgvej og E45.

Forudsat, at regionen tager området ud af råstofplanen, kan arbejdet med at skærme de kommende boliger fra trafikstøj ifølge planen gå i gang i andet kvartal 2021.

Fremtidige jordprojekter

Forvaltningen på Horsens Rådhus har lavet et bud på, hvor den overskydende jord, som kommunen mod betaling overtager fra igangværende byggeprojekter, skal placeres, når det rekreative område Bakkelunden er færdigt. Her er listen, som blev præsenteret for plan- og miljøudvalget på det seneste møde i september:

  1. Bygholm Bakker - støjvold og rekreativt landskab. Projektet tænkes sammen med Bygholm Skov. Forventes sat i gang i andet kvartal 2021.
  2. Skydebane - forhøjelse af en del af de eksisterende vold for, at skydebanen kan opretholde støjkrav. Forventes gennemført i efteråret 2020.
  3. Hatting/Torsted - stort areal til bakkelandskab og skovrejsning.
  4. Hovedgård - støjvold ved ny genbrugsplads, der forventes etableret i 2023.
  5. Hatting - støjvold langs motorvej E45
  6. Horsens Bioenergi - vold ved udvidelse af biogasanlægget. Byggeriet forventes startet i 2021. 
  7. Dagnæs Idrætsplads - jordvold i forbindelse med klimatilpasning og opsamling af vand ved ekstrem nedbør.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Byrådet valgte den dyre løsning: Rundkørsel ved Lund får ekstra ben med direkte adgang til E45

Danmark

Få overblikket: Må man ikke længere invitere 12 familiemedlemmer til 50-års fødselsdag?

Annonce