Annonce
Rejser

Gode udflugter til Kongeå, Christiansfeld og Haderslev

Kongeå slynger sig gennem engene langs sydkanten af Kongeå Skov, lige inden den passerer Kongeåens Dambrug ApS. Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2020
Trap Danmark udgiver frem til slutningen af 2021 et stort værk om Danmarks natur, historie, kultur og samfund. Når det er færdigt, vil landet være verdens bedst beskrevne nation. Magasinet Rejser laver med hjælp fra Trap Danmarks redaktion punktnedslag i værket.
Annonce

Oplev Kongeå

Kongeå har sit udspring i Kolding Kommune, skærer gennem Vejen Kommune for at løbe ud i Vadehavet ved Kongeåslusen i Esbjerg Kommune. Åen danner en naturlig grænse i landskabet og var allerede i middelalderen kendt som en naturgiven forhindring. Senere fik den betydning som statsretslig grænse, blandt andet kendt som Kongeågrænsen mellem Danmark og Tyskland i perioden 1864-1920.

De lange lige gader med huse i gule flensborgsten, hvoraf flere har træbeklædte gavle eller gulpudsede facader samt røde tegltage. Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2020
Annonce

Mærk Christiansfelds historie

Christiansfeld er en af brødremenighedens bedst bevarede byer. Byens historie går tilbage til 1771, da der blev givet kongelig bevilling, og området blev erhvervet af Brødremenigheden, hvis virke har præget byen både før og nu. Brødremenigheden er nu en evangelisk-luthersk frimenighed, og i 2015 blev Christiansfeld optaget på Unescos verdensarvsliste.

Annonce

Se mindesteder for første verdenskrig

I Haderslev er der flere mindesmærker for de faldne soldater under første verdenskrig. I 1925 blev der på Klosterkirkegården rejst et mindesmærke, der bestod af en stor sandstensstele med oplistning af 210 navne på såvel tysk- som dansksindede faldne soldater fra Haderslev.

Det symboltunge mindesmærke, der blev rejst som modtræk mod det tyske mindesmærke, hædrer kun de dansksindede. Hvert år den 11. november, datoen for våbenhvilen efter første verdenskrig, bliver der holdt en ceremoni ved mindesmærket. Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2020

I en tysk indskrift æres de, der døde for fædrelandet. Monumentet krones af en tysk stålhjelm, som er placeret på en laurbærkrans. Som en modreaktion rejstes to år efter endnu et mindesmærke på kirkegården. Her var mindesmærket udformet som en flersidet stensokkel, oven på hvilken der står en stendysse, et symbol i dansk nationalromantik på noget ægte urdansk. Også her er der oplistning af faldne soldater, men denne gang kun med 112 navne, som man mente tilhørte de dansksindede.

Bøger om Danmark

Trap Danmark udkommer frem til slutningen af 2021 med bøger om Danmark. Udgivelserne består af bøger om den enkelte kommune med et kort over kommunen indlagt. Bøgerne koster 200-300 kroner og kan købes i landets boghandler. Derudover udgives 34 indbundne bøger med indholdet fra to til seks kommuner. De kan ligeledes købes enkeltvist for omkring 400 kroner, men udgør også et samlet 34-binds bogværk, man kan abonnere på til 12.775 kroner. Der skabes endvidere et omfattende digitalt opslagsværk med topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere og fra Trap Danmarks redaktion. Se mere på trap.dk.

Udgivelsen af Trap Danmark, 6. udgave, er muliggjort med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.

Tekstuddrag og billeder på denne side er fra Trap Danmark, bind 16: Vejen, Kolding, Haderslev. Bindet udkom 16. marts 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Bor du i et område med høj eller lav smitte: Find dit sogn på kortet

Annonce