Annonce
Ikast-Brande

Gør klar til nye butikker: Vestergårdsvej-planer genoptages

I forhold til den nuværende lokalplan for området på Vestergårdsvej (nr. 250) er der i den reviderede lokalplan tilføjet et nyt delområde 3 nærmest motorvejen, hvor der ikke må opføres byggeri af nogen art. Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune
Efter mange måneders ventetid er kommunen klar med ny lokalplan for centerområde.

Brande: Sidste sommer underkendte Planklagenævnet efter 16 måneders behandlingstid det kommuneplantillæg, der skulle muliggøre en udvidelse af centerområdet (aflastningsområdet) på Vestergårdsvej. Planklagenævnets begrundelse var dengang, at der manglede en redegørelse for behovet. Nu er Ikast-Brande Kommune klar med en ny lokalplan for området.

Lokalplanen blev ellers vedtaget af byrådet 3. februar 2020, men efterfølgende valgte Danmarks Naturfredningsforening (DN) at påklage afgørelsen og endte altså med at få medhold.

Planklagenævnets afgørelse betød, at der ikke længere var et planlægningsmæssigt grundlag for lokalplanen, som derfor også blev ophævet, men der er nu udarbejdet et nyt plangrundlag, så der igen er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Annonce

14.000 kvadratmeter butiksareal

I kommuneplanen er området på Vestergårdsvej delt op i to rammeområder, der er udlagt til henholdsvis centerområde med plads til dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker og til centerområde, der alene kan rumme butikker med særligt pladskrævende varer.

Den samlede, tilladte ramme til butiksformål i hele centerområdet er på 13.950 kvadratmeter. I område 1 er den samlede ramme til butiksformål 5.450 kvadratmeter.

Rammen for dagligvarebutikker er i alt maksimalt 2.800 kvadratmeter, som også er den højst tilladte størrelse for den enkelte dagligvarebutik. Rammen for udvalgsvarer er i alt maksimalt 2.650 kvadratmeter, som ligeledes er den højst tilladte størrelse for den enkelte udvalgsvarebutik.

Den samlede ramme for området til særligt pladskrævende varer (område 2) er 8.500 kvadratmeter, mens den enkelte butik til særligt pladskrævende varer mindst skal være på 500 kvadratmeter.

Det nye lokalplansforslag, som har fået nr. 424, tager udgangspunkt i den ophævede lokalplan (nr. 379) og indeholder kun mindre ændringer i forhold til den tidligere vedtagne plan. Med den ændrede planlægning deles området op i to; det ene bliver et aflastningsområde med mulighed for bl.a. dagligvarebutikker, mens det andet udlægges til særligt pladskrævende varegrupper. Samtidig øges det samlede maksimale butiksareal i planområdet. Der vil fortsat være mulighed for liberale erhverv, herunder hotel og restaurant, i begge områder.

Dyrelivet skånes

I den reviderede lokalplan er der desuden lagt særlig stor vægt på, at ingen dele af lokalplanen må genere dyrelivet og landskabsoplevelsen ved Skjern Å, da en del af det udvidede planområde ligger inden for åbeskyttelseslinjen. I planen stilles der derfor bl.a. krav om naturlige byggematerialer og farver mod åen samt at der ikke må opstilles lys, der er rettet mod åen. Derudover reduceres den maksimale højde i byggefeltet nærmest åen til 6,5 meters højde.

En udvidelse af aflastningsområdet vil medføre øget trafik i krydset Vestergårdsvej/Herningvej. Dette tages der højde for i lokalplanen med krav til forbedringer af krydset i takt med udbygning af aflastningsområdet. Derudover ændres der på vejføringen internt i området for at øge trafiksikkerheden.

Ingen bygninger i delområde 3

Lokalplanafgrænsningen er uændret fra den ophævede lokalplan nr. 379, men i forhold til den nuværende lokalplan for området (nr. 250) er der indarbejdet et nyt delområde (delområde 3), der indeholder den nordligste del af planområdet nærmest motorvejen. Inden for delområde 3 må der ikke opføres byggeri af nogen art. Derudover reduceres den maksimale højde fra 12 meter til 6,5 meter i det byggefelt, der er nærmest åen. Ændringerne er lavet efter dialog med Miljøstyrelsen, som er den myndighed, der i givet fald skal give dispensation fra åbeskyttelseslinjen, en forudsætning for, at lokalplanen overhovedet kan vedtages.

Hvis byrådet godkender det på sit møde mandag 16. maj, vil den reviderede lokalplan blive sendt i offentlig i fire uger fra 25. maj til og med 22. juni.

Annonce
Hedensted For abonnenter

Tiltalte i sag om millionbedrageri afviser alt: Vi anede ikke, der foregik noget ulovligt, før vi blev anholdt

Danmark

Mandagens coronatal: 570 er testet positive siden i går

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

I gamle dage var der ikke meget at råbe hurra for i Horsens Statsfængsel - dét var der tirsdag

Horsens For abonnenter

Før kiggede folk overbærende: Nu snører Kaare boksehandskerne og får stød i hjernen for at undgå ukontrollerede bevægelser

AC Horsens

AC Horsens jagter en matchbold: Tre ting gør holdet til favorit på den svære udebane i Nykøbing

Brædstrup

Skal Horsens have sin egen camino? Landsbyråd vil binde landsbyer i området bedre sammen

Økonomien bremser op: Faldende boligpriser og store rentestigninger i vente

Horsens

Det skal være slut med graffiti og knuste ruder: Ejer af øjebæ ved Vejlevej har købt øvrige ejere ud for at forskønne skæmmet ejendom

Sport For abonnenter

Kommentar: Mesterskabet er langt væk - derfor er HIC nødt til at fordele lønkronerne anderledes, hvis man retur til finalerne

Horsens

Livlig debat om forsvars-forbeholdet: Bliver det dyrere, hvis vi siger ja, og bliver Danmark mere sikkert?

Erhverv

39-årige Iben fra Vejle er blevet slagter i Glud: Uddeler luftede ideen for hende for flere år siden

Topledere mødes i Esbjerg: 10.000 vindmøller skal tidoble kapacitet for havvind i Nordsøen

Horsens

Omdiskuteret skulpturallé har fået sit gennembrud, og flere skulpturer er på vej: Formand foreslår, at der rejses et attraktions-skilt ved motorvejen

Hedensted For abonnenter

Få overblikket her: Er fjernvarmen på vej til din by?

Horsens

Annette er klar med nye tiltag: Jeg skrev og forklarede, at traktorerne var ved at være slidte - og nu har vi fået 12 nye

Annonce