Annonce
Østjylland

Frivillig aftale får virksomheder til at mindske madspild

- Fra tænketankens side arbejder vi på, at flest mulige aktører involveres målrettet i arbejdet med at forebygge madspild, og vi arbejder på at sikre, at de gode erfaringer bliver spredt til flest mulige virksomheder, siger Flemming Besenbacher, formand for Tænketanken om Forebyggelse af Madspild One/Third. Foto: Axel Schütt
Annonce

DANMARK: Tilbage i april 2019 nedsatte den forhenværende fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) en tænketank til forebyggelse af madspild og fødevaretab.

Og kort før jul - i december - kunne tænketankens formand, Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, aflevere 10 anbefalinger til afløseren i Miljø- og Fødevareministeriet, Mogens Jensen (S).

På verdensplan forsvinder en tredjedel af fødevarerne på rejsen fra jord til bord. I Danmark svarer madspildet til 700.000 tons om året fordelt over hele værdikæden. Det viser de seneste tal, der er tilbage fra perioden 2014-2017, men en af tænketankens anbefalinger lød netop, at der skal nye data på banen - og de er ifølge ministeriet på vej.

- Vi mangler stadig at få data, som kan dokumentere reduktionen i større skala her i Danmark. Vi mangler simpelthen at få nye nationale opgørelser. Det er vigtigt at få oprustet på dette område, og jeg ser meget frem til, at de kommer i starten af 2021, siger Flemming Besenbacher.


Undersøgelsen viser også, at 64 procent af de involverede kantiner, hvor der blev gennemført et program for nedbringelse af madspild, inden for det første år havde tjent deres investering ind igen.

Flemming Besenbacher, formand for Tænketanken om Forebyggelse af Madspild


Han glæder sig samtidig over, at en række danske virksomheder er begyndt at øge fokus på mindre madspild:

- Det viser for eksempel den store opbakning til den frivillige aftale ”Danmark mod Madspild”, som tænketanken driver. Med i aftalen er både store supermarkedskæder, fødevareproducenter og virksomheder fra servicesektoren, som dermed har forpligtet sig til at reducere deres madspild med 50 procent inden 2030. De virksomheder, som er med i aftalen, skal løbende måle deres madspild og rapportere til os, så vi kan følge med i udviklingen, fortæller Flemming Besenbacher og fortsætter:

- For rigtig mange virksomheder er der en økonomisk gevinst ved at reducere deres madspild. En undersøgelse viser, at for storkøkkener og kantiner er det gennemsnitlige benefit-cost-forhold for reduktion af madaffald mere end 6:1 over en treårig tidsramme. Undersøgelsen viser også, at 64 procent af de involverede kantiner, hvor der blev gennemført et program for nedbringelse af madspild, inden for det første år havde tjent deres investering ind igen.

Tirsdag 29. september er national madspildsdag i Danmark, hvor tænketank, virksomheder og organisationer er klar til i fællesskab at skubbe yderligere til danskernes madspild.

Tænketankens 10 anbefalinger

  1. Inddrag madspild og fødevaretab i regeringens klimahandlingsplan
  2. Etablér et tættere samarbejde på tværs af ministerierne
  3. Fastsæt et 2030-reduktionsmål for hvert brancheled i fødevareværdikæden
  4. Fastsæt et 2030-reduktionsmål for husholdninger
  5. Styrk civilsamfundets engagement i kampen mod madspild
  6. Understøt vidensopbygning og ny teknologi
  7. Styrk information om muligheder for donation af overskudsmad til velgørenhed
  8. Bidrag til mobilisering af andre landes indsats til indfrielse af FN’S Verdensmål 12.3
  9. Inddrag FN’s Verdensmål 12.3 i en ny udviklingspolitisk strategi
  10. Indsamling af data
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce