Annonce
Odder

Friskole og privat skole vil også tilbyde tidlig sfo

Odder - Som en direkte konsekvens af, at kommunens folkeskoler fra april 2017 indfører tidlig sfo, har børn, unge og kulturudvalget modtaget en ansøgning fra Rathlouskolen og Odder Lille Friskole, der vil følge folkeskolerne.

De to skoler søger om kommunalt tilskud til tidlig sfo, så deres kommende skolebørn får de samme vilkår som de børn, der skal gå i en af kommunens folkeskoler.

Rathlouskolen forventer med dette tiltag at skabe en mere harmonisk overgang fra dagtilbud til skole.

- Dermed hjælper vi såvel det enkelte barn som hele gruppen med at lære skolens rytme og kultur bedre at kende. Der skabes en større fortrolighed med det miljø, de skal være en del af i mange år fremover, lyder det blandt andet i ansøgningen fra Rathlouskolen.

Børnene vil blive tilknyttet Rathlouskolens nuværende sfo, og der vil være to pædagoger, som bliver fast tilknyttet tidlig sfo. De to vil også være klassepædagoger for gruppen efter sommerferien og de efterfølgende tre år.

Også Odder Lille Friskole angiver som formål med at følge i folkeskolernes fodspor, at det vil være en god og naturlig måde at starte skolelivet på.
- På den ene side lærer de hinanden godt at kende, og på den anden side bliver børnene en helt naturlig del af skolen og dens liv. Det vil være oplagt i et eller andet omfang at etablere noget sammen med indskolingen og på den måde få indsluset vores nye børn i "OLF-familien", lyder det i friskolens ansøgning.

Børnene tilknyttet friskolens tidlig sfo gør brug af den samme morgensfo som de øvrige elever. Efter skoledagens start vil børnene få deres egne lokale, der indrettes efter børnenes behov.

Som oplæg til den politiske diskussion i udvalget har forvaltningen anbefalet, at man imødekommer ansøgningerne fra de to private skoler, da forvaltningen vurderer, at det vil give mening, at kommunens private skoler ligeledes etablerer tidlig start i sfo. På den måde kan der arbejdes med samme pædagogiske indhold og systematik i overgangene uafhængigt af, hvor børnene skal gå i skole.

Billigere end børnehave

Skolerne søger om et kommunalt tilskud på 1819 kr. pr. barn pr. måned i perioden april til juni. Det kommunale tilskud svarer til den kommunale nettoudgift ved etablering af tidlig sfo.

Det kommunale tilskud finansieres via en nednormering af børnepasningsområdet pr. 1. april.

Tidlig sfo i de private skoler vil betyde en yderligere besparelse i forhold til den besparelse, der blev vedtaget i forbindelse med effektiviserings- og besparelseskataloget, idet pladsprisen for tidlig sfo er omkring 500 kr. lavere pr. måned end en kommunal børnehaveplads.

Børn, unge og kulturudvalget behandlede ansøgningen på mødet mandag, men da et ja vil få indflydelse på det kommunale budget, skal ansøgningerne også behandles i byrådet, inden Rathlouskolen og Odder Lille Friskole kan få en endelig tilkendegivelse om, hvorvidt de kan etablere tidlig sfo.
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce