Annonce
Horsens

Fra fyring uden varsel til velkommen igen: Her er politikernes reaktioner

For 17 uger siden blev to social- og sundhedshjælpere sammen med fire kolleger fyret fra plejecentret Gefionshave. Så stod de fyrede frem, og i sidste uge blev de to fyringer trukket tilbage. Vi har spurgt politikere om deres syn på forløbet.

Horsens: I marts blev seks medarbejdere fyret med øjeblikkelig virkning på plejecentret Gefionshave. To fyringer blev kort efter trukket tilbage. Det efterlod fire fyrede social- og sundhedshjælpere fra plejecentret, som pårørende rejste en alvorlig kritik af. Det har efterfølgende ført til en række tiltag, der skal rette op på plejen og tilliden til plejecentret.

FOA forsøgte i forhandlinger med Horsens Kommune af få fyringerne omstødt til advarsler - men forgæves. En af sagerne blev sendt til afskedigelsesnævnet, hvor den skal behandles. De øvrige tre medarbejdere havde kortere end otte måneders fastansættelse, derfor kunne deres sager ikke løftes til højre niveau, og de stod tilbage med en fyreseddel.

To af medarbejderne stod frem i Horsens Folkeblad og fortalte deres version af historien. De erkendte at have lavet fejl, da de ikke gav en ny beboer et bestemt medicin præparat. De forklarede, at de ikke vidste, at beboeren skulle have præparatet. Den ene havde været hos bebeoeren to gange, den anden fire gange.

Herefter kom der gang i nye forhandlinger mellem Horsens Kommune og FOA på to af de fire medarbejderens vegne. Fyringerne blev trukket tilbage, og både medarbejderne, FOA og Horsens Kommune var glade for den slutning på sagen. De to medarbejdere, Jytte Sørensen og Rikke Thagaard, bliver nu tilbudt arbejde på et andet plejecenter i kommunen.

De to øvrige medarbejdere har ikke ønsket at indgå i nye forhandlinger. Den ene, fordi hun ikke ønsker at arbejde i kommunen længere, den anden fordi hendes sag skal behandles i afskedigelsesnævnet.

Vi har spurgt lokale politikere om deres syn på sagens gang.

Ellen T. Schmidt (S), formand for udvalget for velfærd og sundhed: Jeg er meget glad for udfaldet i sidste uge på de to ansattes vegne. Når jeg kigger på forløbet, så står det helt klart, at vi fra politisk hold skal være helt sikre på, at medicin og pleje skal være i orden, når man modtager hjælp fra kommunen. Det skal der aldrig være tvivl om. Forløbet har været slemt for de involverede, det har jeg fuld forståelse for, og udefra set kan det virke lidt mærkeligt. Men hvis man kun forholder sig til det, der står i avisen, så kan man ofte tænke, at noget virker lidt mærkeligt. Det kan også skyldes, at man ikke kender alle detaljer. Jeg ved ikke mere om den seneste del af forløbet end det, der har stået i avisen. Som politikere har vi ikke indflydelse på en medarbejdersag som denne - det er et anliggende mellem forhandlingsparterne. I forhold til om man har lært noget af forløbet, vil det derfor gælde de to forhandlingsparter, så det er svært at sige. Men selvfølgelig tager man sine erfaringer med sig. Arkivfoto

Ingerlise Thaysen (V), næstformand for udvalget for velfærd og sundhed: Dialog er altid godt, og det sker, at man bagefter i enkelte sager kan sige, at man kunne have gjort det på en bedre måde. Men det er altid lettere at være klog i bagklogskabens lys. Det er mennesker, vi har med at gøre, så der kan altid ske fejl. Når det gælder håndtering af medicin, må der bare ikke ske fejl. Denne sag har administrationen håndteret udmærket,og jeg har fuld tillid til den. Vi er i udvalget blevet løbende orienteret om sagen. Ingerlise Thaysen ønsker ikke at kommentere på, hvorfor kommunen gik fra ikke at have tillid til de to fyrede medarbejder til at have tillid til dem igen og trække fyringen tilbage. - Men der er ingen sager, man ikke kan lære noget af, siger hun. Arkivfoto

Annonce

Dorte E. Normann, Moderate DF, medlem af udvalget for velfærd og sundhed:Udefra set virker forløbet nok lidt rodet. Men når det gælder håndtering af vigtig medicin, må det ikke svigte. Det var heldigt, at det ikke var livsvigtig medicin, det drejede sig om. Men jeg tænker også, om der har været noget i håndteringen af medicinen, der ikke har fungeret optimalt, og det skulle være opdaget. Det bør man kigge nærmere på. Man skal sikre, at procedurer fungerer, før man stiller personale til ansvar for ikke at følge dem. I forhold til afskedigelserne forventer jeg, at alle regler og procedurer er fulgt i hele forløbet. Måske skal man begrænse dokumentationen ved kun at lade den gælde livsvigtig medicin. Det er et emne, byrådet skal kigge nærmere på. Arkivfoto

Bjarne Sørensen (SF):Jeg er glad for, at sagen nu er landet, som den er for de to medarbejdere. Men forløbet fortæller mig, at man skal tænke sig rigtig godt om, inden man griber til så drastiske tiltag som afskedigelser, som har så store konsekvenser for mennesker. Det er uholdbart, hvis man ikke kan have fuldstændig tillid til, at man får udleveret sin medicin. Men sagen, som omfatter samme fejl begået af flere medarbejdere, viser, at det ikke bare er ét sted, der er sket en fejl. Den fortæller også om et stigende pres på medarbejdere, som skal løbe hurtigere og hurtigere. Man har presset området så hårdt, og hvis det pres har konsekvenser, så er det også i toppen, der ligger et ansvar. Det er helt urimeligt, at man hakker ned på dem, der har den dårligeste uddannelse, for der er ved Gud også nogle, der har et overordnet ansvar. Når man ændrer afgørelsen, håber jeg, det handler om, at man lige har haft tid til at vende skråen og tænke sig godt om og ikke kun, at der har været pressefokus på sagen. Vi vil gå til budgetforhandlingerne med krav om flere hænder til ældreområdet - for det er jo hænder, det handler om. Arkivfoto

Betina Steufer, Enhedlisten:Det er en ulykkelig sag. De fleste medarbejdere gør jo deres bedste, så det må bunde i noget dybere. Mennesker begår jo fejl, og selvfølgelig må det ikke ske, at en borger ikke får sin medicin. Men at hænge seks medarbejdere op på det, som om de ene og alene er årsag til, at det sker, det er for hurtig en beslutning. Der kan være nogle strukturelle forhold, der gør sig gældende. At man har for travlt, at der er for få ressourcer. Vi begår alle fejl, men man skulle måske lige have talt til ti og gjort mere ud af dialogen, før man greb til afskedigelser. Men jeg er ikke blevet orienteret om sagen ud over det, jeg har læst i avisen, pointerer Betina Steufer, som kalder det en indrømmelse, at to afskedigelser er blev omdannet til advarsler. Hun mener, forløbet bør give anledning til refleksioner om bl.a. arbejdskultur og advarer mod en kultur, hvor man ikke må begå fejl, for så begår man mange fejl. Arkivfoto

Ole Pilgaard Andersen (DF):Jeg vil gerne indskærpe, at sikkerheden i forhold til plejen på plejehjemmene skal være i orden. Men når man har med mennesker at gøre, vil der altid ske fejl. Men man må erkende, at vi måske var lidt for hårde i vores reaktion. Jeg mener dog, at sagen er blevet løst på en pæn og ordentlig måde, lyder det fra Ole Pilgaard, der ikke vil kommentere på, om det er et sagsforløb, som kommunen kan lære af. Arkivfoto

Dan Ingemann Jensen (LA): Jeg vil ikke udtale mig om den konkrete sag, for den kender jeg ikke andet til end det, jeg har læst i avisen. Generelt vil jeg som byrådspolitiker og arbejdsgiver på en arbejdsplads med ca. 100 ansatte sige, at der som arbejdsgiver påhviler en et meget stort ansvar, når man skal agere i en situation, der kan medføre afskedigelser. Som arbejdsgiver skal man være professionel og søge al den bistand, der er nødvendig i situationen, så man kan få indsigt og juridisk hjælp til at håndtere den, så man træffer den rigtige beslutning. Sagen er en understregning af, at man som arbejdsgiver sidder med et meget stort ansvar over for sine medarbejdere. For der dukker svære situationer op i alle institutioners liv, hvor man er nødt til at agere super professionelt og søge rådgiving, siger Dan Ingemann Jensen, der ikke vil kommentere på kommunes ændrede holdning i sagen. Arkivfoto

Per Løkken (K):Jeg har hæftet mig ved, at man har taget fat i de ledelsesmæssige udfordringer, der har været på Gefionshave. Hvis man tager fat i årsagen til problemer, så løser man også de øvrige ting. Nogle gange ser ting anderledes ud, når de kommer lidt på afstand. Jeg er ikke inde i detaljerne, men hvis der er noget, der ikke fungerer, så er der ledelsesmæssige ting, der ikke fungerer. Og alle kan jo lave fejl. Men det er ulykkeligt, at nogle medarbejdere kommer i klemme, og nogle gange kan man bedre se sagerne i bagklogskabens lys. Jeg tror, man har lært af hele forløbet. Arkivfoto

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Fjerde formodede gerningsmand i Nørretorv-sagen fortsat på fri fod - intet nyt om offers tilstand

Odder For abonnenter

Forældre har fået nok: Vores børn er blevet ødelagt, fordi de ikke har fået den rette hjælp

Sport

Hedensted-spillere ramt af corona

Annonce