Annonce
Horsens

Forslag fra V-politiker: Ny udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital skal sikre hospitalets førerposition

Hvis ikke Aarhus Universitetshospital skal miste sin førerposition, skal der gøres noget. Og det håber Christian Møller-Nielsen (V) at få bred politisk opbakning til  Foto: Axel Schütt
Regionsrådsmedlem for Venstre, Christian Møller-Nielsen, stiller beslutningsforslag om, at der udarbejdes en ny udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital. Planen skal stoppe og vende en udvikling, hvor hospitalet gradvis mister specialiserede funktioner.

Regionen: Aarhus Universitetshospital (AUH) mister gradvist flere specialiserede funktioner og med dem dygtige speciallæger. Det truer hospitalets position både nationalt og internationalt, og den udvikling skal en ny, langsigtet udviklingsplan stoppe og vende.

En sådan udviklingsplan er i hvert fald, hvad regionsrådsmedlem Christian Møller-Nielsen (V) nu stiller forslag om, et forslag, som det midtjyske regionsråd skal tage stilling til ved sit møde 28. april.

Konkret ønsker Christian Møller-Nielsen, at ”direktionen inden den 1. august 2021 udarbejder et forslag til regionsrådet om proces, indhold og tidsramme for udarbejdelse af en langsigtet udviklingsplan for regionens største hospitalsenhed, Aarhus Universitetshospital (AUH)”.

Annonce

Håber på opbakning

- Forslaget skal så besluttes politisk, og jeg håber og forventer vel også bred politisk opbakning, siger Christian Møller-Nielsen.

Han mener nemlig, der i høj grad er brug for, at man står sammen i sagen.

Udviklingsplanen, der skal omfatte både faglige, forskningsmæssige og økonomiske målsætninger, skal udarbejdes i tæt samarbejde med blandt andet ledelse og medarbejdere på AUH samt mindst 10 repræsentanter fra regionsrådet.


Med funktionerne forsvinder nemlig også de dygtige specialister og forskere, hvilket kan gå ud over forskningsmiljøet.

Christian Møller-Nielsen, regionsrådsmedlem (V)


- I praksis skal der udarbejdes detaljerede målsætninger for hvert lægefaglige speciale i samarbejde med specialerådene, og planen skal afstemmes med regionshospitalernes opgaver. Planen skal omfatte en detaljeret beskrivelse af finansieringsmuligheder af nye tiltag i de kommende år. De forventede økonomiske konsekvenser skal præsenteres for regionsrådet til en politisk prioritering, hedder det i forslaget fra Christian Møller-Nielsen.

Bedt om at pege på konkrete eksempler på specialiserede funktioner, som AUH har mistet, nævner han avanceret fertilitetsbehandling samt såkaldte re-operationer inden for fedmekirurgi.

Annonce

Små men vigtige

- Begge disse specialfunktioner er, som nogle måske vil påpege, henvendt til en procentvis meget lille gruppe af patienter. Og det er også rigtigt, men når det alligevel er et problem, når specialfunktioner - hvor små de end måtte være - mistes, skyldes det ikke mindst følgevirkningerne.

Medlem af regionsrådet Christian Møller-Nielsen (V) foreslår, at der laves en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital med henblik på at stoppe og vende tendensen med, at hospitalet mister specialiserede, lægefaglige funktioner. Privatfoto

- Med funktionerne forsvinder nemlig også de dygtige specialister og forskere, hvilket kan gå ud over forskningsmiljøet, siger Christian Møller-Nielsen.

Han nævner videre, at tendensen med, at specialiserede, lægefaglige funktioner gradvist forsvinder fra AUH, har været gældende, siden regionerne blev dannet, og siden Sundhedsstyrelsen fik magt til at fordele funktionerne mellem de danske universitetshospitaler.

Annonce

Godt fundament

AUH’s fundament for videre udvikling er, mener Christian Møller-Nielsen, rigtig godt med de nye fysiske rammer i Skejby og ikke mindst i kraft af de mange dygtige medarbejdere. Også det varige løft på budgettet, som et enigt regionsråd har bevilget hospitalet, er medvirkende til at sikre fundamentet.

- Men det er ikke nok til at finansiere udviklingen af nye, nødvendige opgaver og dermed AUH’s position, siger Christian Møller-Nielsen.

Annonce

S er positiv

Meget tyder da også på, at han godt kan forvente bred opbakning i regionsrådet til sit forslag. I hvert fald er formanden for hospitalsudvalget, socialdemokraten Henrik Gottlieb Hansen positiv.

- Det ligger jo i fin forlængelse af de bekymringer, som jeg og Malte Larsen (socialdemokratisk folketingsmedlem valgt i Randers) for nylig har peget på (omtalt her i avisen lørdag 13. marts, red.) Og vi i den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet er også på vej med et forslag til det kommende budget om at øge bevillingerne til AUH med henblik på at styrke forskningen, samarbejdet med Aarhus Universitet, og også med regionens øvrige hospitaler, siger Henrik Gottlieb Hansen, som i øvrigt ville blive overrasket, hvis ikke forslaget møder bred politisk opbakning i regionsrådet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted

Borgmester og hele kommuneledelsen i coronaisolation: Kommunen flirter med omsiggribende nedlukningsgrænse

Annonce