Annonce
Debat

Forslag for overlægerådet på AUH: Drop besparelserne – der er brug for en tænkepause

Sygehuskrise: Skat: blev sendt ud over afgrunden med katastrofale følger, og nu er det samme ved at gentage sig på landets hospitaler. Igen skyldes det blind tiltro til fiktive rationaliseringsgevinster og stordriftsfordele.

Helt aktuelt er det Aarhus Universitetshospital, der skal spare 325 millioner, samtidig med at vi på hospitalet kæmper med at få en kompliceret fusion af fire hospitaler til at fungere. Om få år vil man formentlig stå med de samme problemer i Aalborg, Odense, Køge og hovedstadsområdet.

Alle overlæger på Aarhus Universitetshospital opfordrer derfor Folketingets partier til at sætte de ødelæggende besparelser på pause. Tænk jer om. Ønsker I, at vi om 5-10 år skal mødes i en ”hospitalskommission”, som skal udrede ansvaret for, at landets hospitaler kørte ud over afgrunden?

Skal vi ikke hellere tage en tænkepause nu og finde en holdbar finansiering af hospitalerne, som baserer sig på fakta og bevidste prioriteringer og ikke på finurlig regnskabsteknik og abekastning mellem regioner og staten. En tænkepause som annullerer de aktuelle besparelser for ikke at lave uoprettelig skade på patientbehandlingen, forskningen og uddannelserne.

Helt konkret foreslår vi:

- Alle besparelser, som skyldes øgede udgifter til byggeri og flytning, stilles i bero.

- Alle besparelser, som skyldes krav til at høste forventet synergieffekter, stilles i bero.

- At regeringen efter valget sætter en udredning i gang, som skal munde ud i et forslag til en langtidsholdbar finansiering af hospitalerne baseret på en balance mellem krav og ressourcer.

Vi tror og håber, at der i alle partier vil være forståelse for, at det er tid til at handle, og vi ved, at meget kan lade sig gøre, hvis viljen er der. Vi er også overbeviste om, at eftertiden vil dømme de politikere hårdt, som kan finde 300 millioner til en tvivlsom omfartsvej, for at få et trafikforlig til at glide ned, men som lader hospitalerne køre ud over afgrunden. Politikere som kan love 1000 nye sygeplejersker eller 69 milliarder til kernevelfærd, men af taktiske årsager ikke vil sikre et velfungerende sundhedsvæsen.

I skatteskandalen blev der spillet hasard med danskerne penge. Spil ikke hasard med danskernes liv og helbred.

Annonce
Niels Juul

Besparelser på AUH

AUH skal spare 325 mio. kr. i 2019. Besparelsen skyldes primært:

- at Folketinget har besluttet, at Aarhus Universitetshospital skal spare otte procent af sit budget på grund af forventede synergieffekter.

- at indflytningen på det nye universitetshospital har kostet en milliard kroner ekstra. Beløbet afdrages over en årrække.

Oversigt over de seneste års besparelser:

2014: Statens effektiviseringskrav på 8% svarende til 475 mio. kr. bliver søsat og slår fuldt igennem i 2020.

2015: Regionsrådet vedtager spareplanen med titlen SPAR1519. AUH’s andel i besparelser er på 223 mio. kr., der skal udmøntes frem til 2019.

2017: Region Midtjyllands budget for 2017 indeholder AUH-besparelser på 10 mio. kr.

2019: Afdrag på lån vedrørende leasing medfører besparelser på 26 mio. kr.

2019: Nye besparelser på regionens budget for sundhedsområdet 195 mio. kr.

2019/20: Afdrag på energilån og leasingudgifter – i alt 37 mio. kr.

2020: Nye besparelser på regionens budget for sundhedsområdet på 295 mio. kr.

Fire nationale udfordringer for AUH

Udfordring 1:Underfinansiering

- Sundhedsvæsnet er underfinansieret med 1 procentpoint per år og har været det i siden finanskrisen. Det konkluderer sundhedsøkonom, professor Kjeld Møller Petersen på baggrund af tal fra VIVE.

Udfordring 2: Effektiviseringer frem til 2017

- Fra 1999 til og med 2017 har landets hospitaler været underlagt et krav fra staten om hvert år at øge produktiviteten med 2 procent. Derfor er det vanskeligt i dag at finde yderligere effektiviseringer og besparelser.

Udfordring 3: Medicinpriser

- En af de faktorer, der presser sygehusenes økonomi mest, er medicinudgifter. På landsplan er udgiften til sygehusmedicin steget fra omkring 5 mia. i 2008 til knap 9 mia. i 2017. På Aarhus Universitetshospital er prisstigningen endnu mere markant. Her er udgiften tæt på en fordobling over en niårig periode fra 758 mio. kroner i 2010 til næsten 1,5 mia. kr. i 2018. (Kilde: Region Midtjylland)

Udfordring 3: Demografi

- Flere ældre betyder øget pres på sygehusene. I 2025 – om seks år – er der 39 pct. flere ældre borgere i Danmark mellem 80 og 89 år.

Tre perspektiver på AUH-besparelser

1. Skandalen i SKAT

Folketinget besluttede i 2005 at centralisere skatteinddrivelsen i Danmark ved at etablere SKAT og samtidig skære drastisk i antallet af medarbejdere i forventning om store effektiviseringsgevinster. Det kom til at koste samfundet ekstremt dyrt:

- 12,7 mia. kr. forsvandt i udbytteskatsagen

- 1,3 mia. kr. i bilafgifter mangler i statskassen, fordi de ikke er blevet inddrevet siden 2012

- 5,8 mia. kr. har Gældsstyrelsen eftergivet danske skyldnere

- 117,4 mia. kr. skylder danskerne staten (Kilder: Gældsstyrelsen, Ritzau)

Lige som i skatteskandalen er supersygehusene et centraliseringsønske fra Folketinget, hvor man har indregnet store effektiviseringsgevinster i starten på grund af forventede synergieffekter.

2. Cityringen i København

Som en del af metrobyggeriet i København blev cityringen 1,7 mia. kr. dyrere end oprindeligt budgetteret. Trods uenighed om Metroselskabets ansvar for budgetoverskridelsen, dækkede Staten og Københavns Kommune meromkostningen. (Kilder: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Politiken)

Lige som cityringen er AUH og de øvrige supersygehuse bestilt af Folketinget. Derfor bør staten tage ansvar for de ekstra omkostninger, der er opstået i forbindelse med at samle AUH i Skejby. Det er som med cityringen uforudsete udgifter, der ikke var en del af det oprindelige budget.

3. Omfartsvejen ved Mariager

I regeringens og DFs trafikforlig i marts 2019 blev der afsat 377 mio. kr. til en omfartsvej ved Mariager. En beslutning som efter få dages kritisk omtale i mederne blev ændret. Budgettet til omfartsvejen blev i april 2019 beskåret til 80 mio. kr. (Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

Omfartsvejen fik tildelt et stort millionbeløb på et løst grundlag. På AUH vil det tilsvarende beløb betyde en reel positiv forskel for patienternes behandlingstilbud.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Lokalafdelingen i DN burde have stukket fingeren i jorden inden anke

Læserbrev: Så kom afgørelsen fra Klagenævnet, og Klagenævnet stadfæstede Kystdirektoratets afslag med den mindst mulige margin med stemmerne tre mod to. Fakkegrav Badehotel nedbrændte for syv år siden, og et ønske om at opføre boliger på stedet har været igennem flere instanser. Politikerne i Hedensted Kommune gav tilladelse til, at der kunne opføres boliger på stedet, og den beslutning bakkede vi op om i Stouby og Omegns Lokalråd. En dispensation, der lå lige til højrebenet, for hvem kunne byggeriet genere, og den største del af byggeriet, Pakhuset, havde i forvejen været ombygget til ejerlejligheder. Endvidere bliver der uændret adgang for offentligheden til at benytte den private parkeringsplads på Fakkegravgrunden, hvorfra der er en sti ned til den fineste badestrand. Imidlertid fandt lokalafdelingen i Danmarks Naturfredningsforening (DN) sig kaldet til at indklage kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, efter at Kystdirektoratet havde givet en dispensation, og dette igangsatte en proces, der er årsag til, at hotellet på syvende år henligger som en brandtomt, der skæmmer vores flotte naturområde ved Vejle Fjord. DN er høringsberettiget, men Stouby og Omegns Lokalråd, der repræsenterer hele Stouby-området, har ingen høringsret, selv om vi vel er de nærmeste til at blive spurgt. Det er så let at trykke på knappen og indklage en afgørelse, og i denne sag er lokalafdelingen i DN helt ude af trit med de ønsker, som kommunens politikere og et stort flertal af lokalbefolkningen har. Lokalafdelingen i DN burde have stukket fingeren i jorden og drøftet kommunens tilladelse med politikerne, lokalrådet og bygherren for at afsøge et kompromis, inden man indklagede afgørelsen. Jeg fornemmer, at lokalforeningen i DN gerne ville have været denne sag foruden, men der er ingen vej tilbage, efter at formanden for DN har udtalt, at hun helt bakker op om lokalafdelingens beslutning. Visuelt vil et byggeri af boliger på Fakkegravgrunden ikke ændre noget i forhold til de nu nedbrændte bygninger, idet der er lagt op til, at boligerne opføres på eksisterende sokkel, og man kan undre sig over, at den ene by efter den anden kan få dispensation til at bygge højhuse langs havne, der er til gene for naboer. Som formand for lokalrådet og som lokal turistguide møder jeg rigtig mange borgere og turister, der er meget forundrede over, at Fakkegrav fortsat ligger som en ruin. Når jeg er ude ved Træskohage Fyr med turister i Salatfadet (traktortrukkket persontransportvogn), er der et stort ønske om at se ruinen, og jeg kører gerne forbi Fakkegrav med fortællingen om, hvorfor Fakkegrav fortsat ligger som en ruin.

Hedensted

Intens eftersøgning endte lykkeligt: Hundehvalpen Nala stak af efter uheld på motorvej, men er fundet igen

Annonce