Annonce
Læserbrev

Lav en 'mestringsenhed' for forståelige betegnelser inden for den kommunale organisation

Jeg synes ikke, "mestringsenheden" er noget godt navn, hvad enten det fortolkes på Horsens-, Silkeborg- eller Hedensted-maner. Jeg kan ikke gennemskue, hvad begrebet dækker over, og det tror jeg heller ikke, de borgere kan, som enheden kommer i forbindelse med.

Læserbrev: Før sommerferien læste jeg i Horsens Folkeblad nogle artikler om Hedensted Kommunes "Kom godt hjem-team". Et navn, der har skabt store forventninger om massiv kommunal assistance, når patienter udskrives til hjemsendelse fra sygehusene. Forventninger, der ikke altid er blevet opfyldt.

Jeg er stødt på et andet kommunalt begreb, som jeg har svært ved at forstå: Mestringsenheden. Hvad er mon det for en størrelse?

I et stillingsopslag fra Horsens Kommune, der søgte en konsulent i marts i år, hedder det:

"Mestringsenheden er et 12 ugers intensivt trænings- og afklaringsforløb for borgere med vedvarende funktionsnedsættelse inden for målgruppen psykiatri, senhjerneskade eller udviklingshæmning".

Ser man nærmere efter, har Horsens Kommune vist forskellige mestringsenheder.

I Silkeborg Kommune er der oprettet en mestringsenhed, hvis formål er - ved hjælp af to mestringskonsulenter - at reducere sygefravær gennem tidlig hjælp. Det kan jeg læse på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Ret konkret formål. Måske har de også flere mestringsenheder i Silkeborg.

Men Hedensted Kommune er anderledes ambitiøs. Her er der én mestringsenhed, og den yder som udgangspunkt socialpædagogisk støtte i hjemmet, men tilbyder ifølge kommunens hjemmeside også "støtte i grupper til borgere, der bor i eget hjem og har f.eks. nedsatte fysiske/psykiske funktionsevner, sklerose, muskelsvind, autismespektrumforstyrrelser, senhjerneskade, særlige socialproblemer, ADHD samt lettere psykiatri- og misbrugsproblemstillinger".

Der må være nok at se til for mestringskonsulenterne. Jeg ved ikke, hvor mange af dem der er i Hedensted Kommune, og jeg har ikke kunnet finde uddannelsen noget sted. Men den må jo være der.

Jeg synes ikke, "mestringsenheden" er noget godt navn, hvad enten det fortolkes på Horsens-, Silkeborg- eller Hedensted-maner. Jeg kan ikke gennemskue, hvad begrebet dækker over, og det tror jeg heller ikke, de borgere kan, som enheden kommer i forbindelse med.

Grundideen må vel være, at "vi lærer dig at mestre dit eget liv så godt som muligt". Men hvad er der i vejen med støttepædagog, "hjemme hos'er" eller rådgiver, når socialpædagogisk hjælp tilbydes i hjemmet?

Og til Horsens Kommune: Hvorfor skal et 12-ugers træningsforløb have betegnelsen "mestringsenhed"?

I Hedensted Kommune er det formentlig et navn, der er besluttet i Velfærdsrådgivningen, der vel dækker over noget med børn og unge og handicappede og ældre og demente og...

Jeg har lyst til at foreslå en mestringsenhed for forståelige betegnelser inden for den kommunale organisation.

PS: Ordet "mestre" findes i det danske sprog, også i betydningen at kunne klare noget.

"Mestring" er ifølge "Ordbog over det danske Sprog" betegnelsen for at farve garn med lud, dog næppe brugt i dag. "Mestringsenhed" kan man ikke finde i nogen dansk ordbog. Men begrebet eksisterer på norsk.

Annonce
Lars Juul Jensen. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Horsensiansk fagforeningsformand om finanslov og OK20: Fint nok, men det er altså alt for små skridt

Læserbrev: Der var store forventninger til regeringen. Efter næsten to årtier med Fogh, Løkke, Thorning/Corydon og så igen Løkke er vi rigtig mange, der har fået rigtig meget for meget af den samme nyliberale politik. Og der er lyspunkter i finansloven for 2020. Farvel til opholdskrav for dagpenge. Millioner til kamp mod social dumping. Positivliste for virksomheder, der tager lærlinge. Mere menneskelig flygtningeholdning. En ambitiøs klimaplan. Opnormering i daginstitutioner og på skoler. Penge til psykiatrien. Stop for effektiviseringsbidrag. Afskaffelse af uddannelsesloft. Fint nok, men det er altså alt for små skridt. Det er som om, regeringen har fortrængt, at der er et kæmpe efterslæb, når det gælder om at vedligeholde og udbygge den danske velfærd. Mon ikke snart finansministeriets regneark som lovet bliver revideret, så velfærdsinvesteringer optræder som positive investeringer frem for udgift? Den nye finanslov afspejler ikke, at der er penge nok til fuld genopretning af velfærden efter års systematisk underfinansiering. Siden 2001 er skatter og afgifter sat ned. Provenuet i dag er mellem 45 og 50 mia. kr. lavere om året. Dertil kan lægges de mange milliarder, Skat har til gode, men ikke kan få indkrævet - for slet ikke at tale om de milliarder, der er fosset ud af statskassen til nationale og internationale svindlere. Nævnes skal også, at de 50 rigeste familier i Danmark tilsammen har en formue på 650 mia. kr. - langt over halvdelen af statsbudgettet for et år. Ejerne af Lego, Coloplast, Bestseller, Jysk, Danfoss, Ecco m.fl. har næsten firdoblet deres formuer siden 2009. Jo, der er skam penge i Danmark! Hvad afholder regeringen og dens støttepartier fra for alvor at indfri valgløfterne til både børn, unge og ældre samt Arne og de andre nedslidte på arbejdsmarkedet? Og til klimaet? Ambitiøse målsætninger er ikke tilstrækkeligt. Det kræver en pænt stor investering og politisk vilje at føre dem ud i livet. Som finansloven altså indeholder små, gode skridt, må vi se, om næste års nye overenskomster til omkring 600.000 privatansatte også gør det. Pengene er der. Sammenhold og vilje i fagbevægelsen er der. Og der er dokumentation for ekstrem grådighed og frækhed hos arbejdsgivere, ofte suppleret med uværdig og umenneskelig optræden! ("Kinesiske kokke lever som slaver". "Rumænske håndværkere med falske lønsedler" osv.) Skal overenskomstfornyelsen levere løsninger mod social dumping og for bedre løn- og arbejdsvilkår, så er kravene: Væsentlig højere mindsteløn og et kædeansvar, som kan sikre, at ansvaret for ordentlige løn- og arbejdsforhold placeres i Danmark, uanset hvor "italiensk" underentreprenøren måtte være!

Horsens

Dement blev varetægtsfængslet: - Vi har gjort, hvad vi kunne inden for lovens rammer

Annonce