Annonce
Odder

Mangler ansøgere til forskønnelsespulje: Hvem vil have en halv million?

Asger Petersen har købt det gamle mejeri i Sondrup by. Lidt af en mundfuld at gå i gang med. Renoveringsprojektet har fået støtte fra Byfornyelsesrådet. Aekivfoto: Søren E. Alwan
Odder Kommunes Byfornyelsesråd har en halv million kroner, de årligt kan dele ud, men der er ikke nok, der søger.

Odder: Drømmer du om at give dit bindingsværkshus' gamle facade en nænsom restaurering. Har du et gadekær, der er groet til, et gærde, der er ved at falde sammen, eller trænger dit helt særlige arkitekttegnede hus til et nyt tag? Ja, så kan der være økonomisk hjælp at hente hos Odder Kommunes Byfornyelsesråd.

Rådet er sat i verden af udvalget for miljø, teknik og klima for små to år siden for at sikre forskønnelse af særlige dele af landområderne. Det kan både være ældre bygninger eller naturområder med en historie.

- Man kan kun søge støtte til projekter, der er synlige for offentligheden, så det er altså kun udvendig forskønnelse, forklarer Helen Bang Nielsen, der er arkitekt og formand for de frivillige medlemmer af byfornyelsesrådet.

Rådet har 500.000 kroner at fordele til ansøgninger hvert år. Hidtil er der blandt andet givet støtte til Gylling Mølle og Sondrup Mejeri, for det er både private og foreninger, der kan søge.

Pengene bliver uddelt to gange om året, men det kniber for rådet at få projekter nok at vælge imellem.

- Og det undrer vi os over, siger Helene Bang Nielsen.

Odder Kommunes Byfornyelsesråd

Ekstern arkitekt maa - Helene Bang Nielsen (formand)

Danbolig Odder – Mathias Sehested

Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur – Nicolai Bisgaard

Odder Lokalhistoriske Arkiv - Eva Schmidt

Odder Museum – Klaus Markmann Jensen

Dansk Byggeri - Peder Skipper

Udvikling Odder – Arne Sørensen

Køb Odder – Peter Astrup

Danmarks Naturfredningsforening – Ib Salomon

Lokalrådene i Odder – Anne Jønsson

Søg flere gange

Hun anerkender, at det godt kan virke lidt uoverskueligt at skulle ansøge om midlerne, da man skal aflevere et projekt, en projektbeskrivelse og et budget.

- Man kan godt blive forskrækket over de mange forhold, der skal belyses, men vi er nødt til at have en passende indsigt i de projekter, vi giver penge til, forklarer hun.

Det er også vigtigt, at projektet kan påbegyndes senest et år efter, der er opnået støtte. Til gengæld kan man godt søge støtte flere gange, hvis man deler et større renoveringsprojekt op i flere etaper.

- Desuden ser vi gerne, at man benytter sig af fagprofessionelle til teknisk bistand, så resultatet lever op til de kulturhistoriske eller arkitektoniske forhold, siger Helene Bang Nielsen.

- Og det er altså ikke kun bindingsværkshuse, der kan søge støtte. Det kan også være et hus fra 60'erne med nogle særlige tidstypiske forhold, der kan gives støtte til, siger hun for at understrege, at det altså ikke kun er stokroseidyl, der er forskønnelsesværdigt.

Landsbyer med kulturmiljø

Nu er der måske nogle, der vil spørge, hvorfor kommunen overhovedet skal putte penge i folks private renoveringsprojekter. Det skyldes en beslutning, som byrådet traf, da man for et par år siden afsatte en pulje på 500.000 kr. årligt til forskønnelse af byområder.

- Vi synes, det er vigtigt at forholde sig til kommunens landsbyer og kulturmiljøer, og med den her pulje er vi med til at forskønne kommunens bygninger og landskaber, siger Helene Bang Nielsen.

Byfornyelsesrådet skal især have fokus på oplandsbyer i Odder Kommune. Med oplandsbyer menes i denne sammenhæng lokalcenterbyerne og landsbyer med udpegede kulturmiljøer.

Rådet skal forelægge sine vurderinger af ansøgningerne for miljø-, teknik- og klimaudvalget, som på det grundlag træffer beslutning om tildeling af støtte.

Byfornyelsesrådets arbejde

Byfornyelsesrådets arbejde skal medvirke til at øge den brede almene forståelse for og vilje til arkitektonisk og teknisk kvalitet inden for såvel bevaring som nye bygge- og anlægsarbejder.

Det er væsentligt for den brede almene forståelse for og accept af tildelingen af offentlig støtte til private bygge- og anlægsprojekter, at der ikke kan opstå tvivl om, at det alene er faglige kompetencer inden for bl.a. kulturhistorie, arkitektur, bygge- og anlægsteknik, som ligger til grund for tildelingen af støtte.

De ansøgninger, som efter rådets vurdering fortjener støtte, forelægges miljø-, teknik- og klimaudvalget, som har beslutningskompetencen i forhold til tildeling af støtte.

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger i denne runde er onsdag 25. september. Ansøgninger skal være mærket overskriften “Byfornyelsesrådet” og sendes til plan@odder.dk.

Gylling Mølle er på den stadig meget korte liste over projekter, der har fået støtte fra Odder Kommunes byfornyelsespulje. Også byens forsamlingshus har fået støtte, ligesom Sondrup Mejeris ejer har fået støtte til et stort projekt med at renovere det gamle mejeri. Arkivfoto: Morten Pape
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce