Annonce
Odder

For 30 år siden var der ét barn med autisme i kommunen

I mere end 32 år har Peter Christensen haft indsigt i, hvordan kommunens børn sådan gik og havde det. Og det har været en foranderlig tid, fortæller han i et afskedsinterview, hvor han blandt andet kigger tilbage på en tid med kun et barn med autisme i hele kommunen.Foto: Søren E. Alwan
Krav om dokumentation sluger psykologer og socialrådgiveres tid med børnene, mener den afgående leder af børne- og familiecentret i Odder Peter Christensen.
Annonce

Odder: Hvis nogen går rundt med en fornemmelse af, at der er kommet mange flere børn med autisme og andre diagnoser de sidste 30 år, så tager de ikke fejl.

- I slutningen af 80'erne skulle vi finde et skoletilbud til en dreng, der var infantil autist. Det var første gang. I dag er der mere end 80 børn med diagnoser inden for autismespektret og Adhd alene i specialklasserne.

Peter Christensen har i 32 år været leder af Børne- og familiecentret (BFC) eller Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR), som det hed, da han kom til kommunen som psykolog i 1986.

Nu har han besluttet at gå på pension, og når denne avis rammer postkasserne, har han haft sin sidste arbejdsdag i Vitapark.

Der er sket meget på området i de 32 år.

- Det er nogle helt andre udfordringer, vi står med i dag i forhold til for 30 år siden, siger han og giver nogle bud på, hvilke udfordringer, der er kommet til, og hvorfor det set fra hans stol er sket.

Jeg synes, jeg stopper på et træls tidspunkt, for jeg når ikke at være med til den sidste del af en masse ting, jeg har været med til at sætte i gang. Men hvornår er man ikke lige midt i noget?

Peter Christensen pensionist.

Annonce

Vestens problem

- Børnene har jo altid været der, men der er kommet mere fokus på diagnoser, og så stiller forældre større krav til det offentlige. Krav, der ikke altid matcher den økonomiske ramme, siger Peter Christensen.

Desuden peger han på skolen, hvor strukturen har ændret sig, så den nu sætter rammer, der giver færre muligheder og lægger et større ansvar hos det enkelte barn.

- Og så er vores samfund blevet så komplekst, at vi på en eller anden måde får skabt børn med diagnoser, siger han og udpeger de tre største udfordringer lige nu: Autisme/Adhd, angst og skolevægring.

- Jeg er meget spændt på, om man i den vestlige verden finder svar på, hvorfor vi har denne her stigning, som man ikke ser i andre dele af verden, påpeger han bekymret.

Annonce

Ond spiral

Til gengæld er børn med generelle indlæringsvanskeligheder nærmest forsvundet fra specialområdet, og i dag forsøger man også langt hen ad vejen at inkludere nogle børn med Adhd eller autisme i en almen klasse.

Men de længere skoledage, som kom med skolereformen, gavner ikke inklusionen. Desuden medførte reformen præcise mål for, hvor få elever skolerne måtte henvise til specialklasser. Efter aftale mellem regeringen og KL skulle kommunerne lave økonomiske incitamentsmodeller, hvor skolerne blev økonomisk ramt, hvis de henviste for mange børn til specialklasserne.

- Det blev en økonomisk ond spiral, siger Peter Christensen, der kan glæde sig over, at måltal for inklusion blev fjernet igen sidste år.

Men skaden var sket. Den onde økonomiske spiral har også ramt i Odder, hvor børneområdet - og ikke mindst specialområdet bruger mange flere millioner, end der er afsat penge til.

Peter Christensen

Blev ansat som psykolog i Skolepsykologisk Rådgivning i Odder Kommune 1. maj 1986. Året efter blev han ledende psykolog og fra 2004 leder af Børne- og Familiecentret (BFC), som omfatter sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Myndighedsområdet og kommunale foranstaltninger på børn og ungeområdet.

Fortsætter efter sin pension som børnesagkyndig i Skive og Holstebro kommuner.

Gift med Annette Dam Andersen, der er leder i Børnehuset Vennelund.

De har begge to børn fra tidligere ægteskaber og sammen har de tre børnebørn, som de ynder af være bedstemor og bedstefar for.

Annonce

Tungt bureaukrati

En rigtig stor del af de mange millioner kroner bruges på lønninger af socialrådgivere, psykologer, tale-hørepædagoger og sundhedsplejersker, men det er kun en lille del af deres tid, der foregår ude ved de børn, familier og institutioner, der står med problemerne.

- Der stilles enorme krav til dokumentation, så 80 pct. af en socialrådgivers tid vurderes at gå med den dokumentation, der er dikteret af loven, selvom den ikke er nødvendig for at medarbejderne kan udføre deres arbejde, siger Peter Christensen.

Omvendt handler det om at sikre borgernes retssikkerhed og have dokumentationen i orden, når familier eller medier søger aktindsigt i en sag.

Det er ofte enkeltsager i pressen, der får lovgiverne til at lave stramninger, der er med til at øge dokumentationskrav og bureaukrati, der ifølge Peter Christensen er stort i forvejen.

- Det er tungt at arbejde i sådan et administrativt system. Det forsinker indsatserne og frustrerer medarbejderne, der jo vil ud og hjælpe.

I slutningen af 80'erne var der et barn med autisme i hele kommunen. I dag er der 80 børn med diagnoser inden for autismespektret og adhd alene i kommunens specialklasser.Foto: Søren E. Alwan
Annonce

Store forventninger

Efter de seneste års store fokus på sårbare børn i Odder Kommune er der nye tiltag i gang. Blandt andet er det et politisk ønske, at sundhedsplejersker, psykologer, talehørekonsulenter og socialrådgivere kommer tættere på børnenes dagligdag.

- Vi er gode til at give tilbud til børnene både i special- og almene dagtilbud og skoler. Men på trods af det, er der stor skolevægring. Altså alt for mange børn, der ikke kommer regelmæssigt i skole, siger Peter Christensen.

I den sammenhæng er der ifølge Peter Christensen store, og måske også for store forventninger til, hvad børne- og familiecentret skal kunne levere. Og "kunderne" er blevet mere kritiske og oplyste, så den selvfølgelighed man tidligere acceptrede de kommunale tilbud med er blevet mindre.

- Eller sagt med andre ord: Forældrenes ønsker og forventninger matcher måske ikke den økonomiske ramme, der er afsat, erkender den afgående leder.

Peter Christensen har i mange år været leder af børnefamiliecentret, men nu har han besluttet at gå på pension.Foto: Søren E. Alwan
Annonce

Tid til at have tid

En mindre kommune som Odder ser Peter Christensen som noget positivt, men han erkender også, at den ikke kan løse alle opgaver fagligt og økonomisk.

- Jeg var stor fortaler for amternes nedlæggelse på grund af den dobbelte administration, men de kunne noget, som vi andre ikke kan på specialområdet, fordi de havde flere penge, siger han.

Derfor kunne han også godt forestille sig mere fælleskommunalt samarbejde som supplement til det, der allerede sker i dag, hvor Odder Kommune køber sig til dyr hjælp og specialinstitutionspladser i andre kommuner.

Det bliver dog ikke ham, der kommer til at slå på tromme for det.

Han har nemlig stakkevis af bøger, han skal have læst. Og så har han rigtig mange projekter hjemme, og sikkert også hos børnene, som han glæder sig til at kunne løse. For bag psykologfacaden gemmer sig en mand med hang til have- og praktisk arbejde.

Desuden skal hans kone arbejde et par år endnu, så han håber at kunne sikre dem mere tid sammen i weekenderne.

- Det jeg glæder mig allermest til, det er at få tid til det, jeg laver. At der ikke altid er noget andet, jeg skal nå.

Peter Christensen har i mange år været leder af børnefamiliecentret, men nu har han besluttet at gå på pension.Foto: Søren E. Alwan
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

På kanten af kaninhullet

Horsens

Dagens corona-tal: På ét punkt ligner Horsens Kommune ikke de andre

Annonce