Annonce
Hedensted

Forældre på små skoler er mere tilfredse: Se tallet fra din skole her

Forældrene er generelt meget tilfredse med Korning Skole, der med sine 31 elever er kommunens mindste. Arkivfoto: Morten Marboe
De små skoler scorer generelt lidt højere end de store i en ny undersøgelse af forældretilfredsheden. Korning og Øster Snede topper listen lokalt, mens Rask Mølle har den kedelige sidsteplads.
Annonce

Hedensted: Langt de fleste forældre er glade for den folkeskole, deres barn går på. Det viser en landsdækkende undersøgelse, hvor forældre på en skala fra et til fem har kunnet svare på, hvor tilfredse de er med barnets skole og SFO.

På skalaen, hvor et er "meget utilfreds" og fem er "meget tilfreds", har forældrene givet både skoler og SFO'er lige omkring fire i gennemsnit - og det gælder både på landsplan og i Hedensted Kommune.

Tilfredsheden varierer dog mellem de enkelte skoler, og helt generelt får de små skoler i kommunen lidt højere karakter end de store.

De otte overbygningsskoler har således et gennemsnit på 3,9, mens de 13 små skoler, der kun går til 6. klasse, har et gennemsnit på 4,2.

Annonce

Højere karakter i indskolingen

Selvom tallene altså viser, at forældrene er mere tilfredse på de små skoler end på de store, er det ikke ensbetydende med, at de små skoler generelt gør det bedre.

Det er nemlig en overordnet tendens, at forældrene bliver mindre og mindre tilfredse, jo ældre børnene bliver. Undersøgelsen viser således, at forældre til børn i 0.-3.-klasse er de mest tilfredse over hele landet.

Grafik: Ingrid Trier

Det har man også bidt mærke i på Øster Snede Skole, som har klaret sig særdeles godt i undersøgelsen.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for vores resultat, men det skal også ses i lyset af, at vi ikke har en udskoling. Når forældrene er mest tilfredse i de yngste klasser, så tror jeg, det skyldes, at de her følger mere med i, hvad der sker. Forældrene kommer længere og længere væk fra hverdagen på skolen, som børnene bliver ældre, siger skoleleder i Øster Snede, Mads Paaske.

Annonce

Rask Mølle tager hånd om udfordringer

Netop Øster Snede Skole er sammen med Korning Skole en højdespringer i Hedensted Kommune, og med et gennemsnit på 4,6 havner de to skoler lige uden for top 10 på landsplan.

I den anden ende af skalaen ligger Rask Mølle Skole, der har kommunens laveste gennemsnit på 3,4.

Folkebladet skrev for et år siden om problemer på netop Rask Mølle Skole, hvor 13 forældrepar havde sendt et bekymringsbrev til ledelsen og skolebestyrelsen. Forældrene var blandt andet bekymrede over, at flere erfarne lærere var stoppet på skolen, og at karaktergennemsnittet over en periode var faldet.

Skolen satte dengang gang i et flerårigt forløb, der skulle rette op på tingene, og det er ifølge skoleleder Dorthe Fredsted godt i gang.

- Når vi ligger lavere end de andre skoler på forældretilfredsheden, så tror jeg, det er fordi, vi stadig har et efterslæb. Når man har hørt en dårlig historie, skal der mange gode historier til, før opfattelsen ændrer sig. Men vi har sat en masse indsatser i gang herude, nogle er slået igennem, andre tager længere tid, forklarer Dorthe Fredsted.

Hun mener, der er kommet rigtig godt styr på den interne del, hvor der det seneste år har været fokus på tillid, oplevet retfærdighed og samarbejde. Siden sommerferien har der også været et særligt fokus på skole-hjem-samarbejdet.

- Lærerne gør et fantastisk arbejde, og der er så mange gode historier på Rask Mølle Skole hver dag. Men måske skal både vi og forældrene blive bedre til at bringe dem videre, konstaterer Dorthe Fredsted.

Annonce

Flere parametre end forældre

I skoleforvaltningen har man også kigget på undersøgelsen, som ifølge skolechef Finn Gatten ikke indeholder nogen store overraskelser.

- Det har altid været lettere at få en god tilfredshed i indskolingen end i en udskoling, og det viser sig også her. De små skoler skal selvfølgelig klappe sig selv på skulderen, når de får gode resultater, men vi ved, også fra den skoleanalyse, vi selv har fået lavet, at det er sværere at få høj tilfredshed på de store skoler, fx på grund af megaklasserne, siger Finn Gatten.

Han fortæller, at forældretilfredsundersøgelsen er et fint redskab at arbejde ud fra, men at det kun er et af mange parametre til at måle, hvordan en skole klarer sig.


Hvis en skole er særligt udfordret på nogle områder, og forældretilfredsheden er lav, er det ikke et ansvar, skolen skal stå alene med. Så tager vi som forvaltning ud og hjælper.

Finn Gatten, skolechef
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Næste runde starter: Beboere på to plejecentre får andet stik i denne uge

Danmark

Partier afviser regeringens forslag om krav om mundbind i det offentlige rum: - Det kom som en tyv om natten

Annonce