Annonce
Læserbrev

Forældre: Kære politikere, vågn nu op, og lyt til os, der er direkte berørte

Odder Kommune, det var meningen, at børnene med særlige behov samt deres familier skulle hjælpes, og området skulle have et løft - ikke at hjælpen skulle forringes!

Læserbrev: I april skrev vi et læserbrev i Odder Avis. Her udtrykte vi bekymring for, at Odder Kommunes strategi for inkluderende fællesskaber var en spareøvelse i forklædning.

Vi må desværre erkende, at vi stadig bekræftes i denne formodning.

Der er afskediget flere medarbejdere på BFC (Børne- og Familiecentret), herunder PPR-psykologer, som jo ellers skulle ud og være tættere på børnene og indgå i den tidlige opsporing og indsats.

Der er afskediget medarbejdere trods familiers oplevelse af, at sagsbehandlingen i BFC fortsat er mangelfuld, ukoordineret, og tidsfrister overskrides.

Barnets og familiernes stemmer overhøres tilsyneladende systematisk, og det er oplevelsen, at kommunen tilbyder billigst mulige indsatser fremfor bedst mulige.

Derudover har BFC hjemtaget flere af de eksterne aftaler, man tidligere har tilkøbt, fordi man ikke havde den rette ekspertise i kommunen - under påskud af, at nu kan kommunen selv.

Resultatet er, at børn og familier står uden kvalificeret hjælp, bl.a. indenfor de talepædagogiske, ergoterapeutiske, spiseforstyrrelser og adhd/autismepædagogiske områder.

Konsekvensen heraf er ødelagte børn og familier, der nu kræver langt mere omfattende indsatser for at blive nogenlunde hele igen.

Ressourcestærke og velfungerende familier, der nu betragtes som sårbare og udsatte, alene fordi de ikke har fået rette indsats i tide eller har måttet kæmpe med næb og klør for at få hjælp.

Vi hører om børn og unge, der på trods af anbefalinger fra f.eks. Viso ikke kan blive visiteret til de højt specialiserede skoletilbud, de har behov for. I stedet fastholdes de i tilbud indenfor kommunens grænser med mistrivsel, skolevægring og manglende læring til følge.

Vi hører om skoletilbud, hvor ledelsen åbent melder ud, at personalet ikke kan få nødvendig supervision, på det grundlag at ekspertisen ikke findes i kommunen.

Odder Kommune, det var meningen, at børnene med særlige behov samt deres familier skulle hjælpes, og området skulle have et løft - ikke at hjælpen skulle forringes!

Det er dybt nedslående at være vidne til, hvordan kommunalpolitikerne på mandagens byrådsmøde skamroser BFC for deres indsats, når der fortsat er familier i dyb mistrivsel i Odder Kommune, der ikke kan vente længere, og familier, der ikke kan tåle flere afslag på hjælp!

Kære politikere, vågn nu op, og lyt til os, der er direkte berørte, fremfor blindt at stole på en revisionsrapport og embedsværket. Se at få rettet hurtigt op, og få tilført området de nødvendige midler til budgetforhandlingerne.

Det er børnenes fremtid, og det kan ikke gøres om.

Annonce
Pernille Tanski. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ikast-Brande

Stormøde om bosætning

Læserbrev

Bland dig! Meld dig ind i et parti eller en politisk ungdomsorganisation

Læserbrev: De fleste mennesker i Danmark holder sig ikke tilbage med at give deres holdninger til kende. På de sociale medier er det nemt og hurtigt at få luftet sine holdninger og få afløb for eventuelle frustrationer. Ytringsfriheden er central for vores samfundsmodel, og den er ukrænkelig. Men hvis ytringer skal give mening, skal de leveres med ordentlighed og i det rette forum. Vi har derfor en opfordring til alle: Meld dig ind i et parti eller en politisk ungdomsorganisation. Medlemsdemokratiet i det politiske landskab har det svært i disse år. Og det er trist. For aldrig har det været mere vigtigt for de forskellige partier, at vi får udviklet vores politik. Det er simpelthen nødvendigt, at de forskellige politiske ideologier bliver finpudset og opdateret. Kun på den måde er de i stand til at løse nutidens og fremtidens udfordringer. Derfor vil vi i fælleskab opfordre dig til, at du melder dig ind i et parti eller en politisk organisation. Om du tilhører den ene eller anden fløj, er i første omgang ikke afgørende. Bare du blander dig. Vi vil dog gerne slå fast, at DSU og Socialdemokratiet tilbyder en lang række fornuftige svar og løsninger på aktuelle problemstillinger. Både hvad angår klimaet, arbejdsmarkedet samt velfærdssamfundet med alt, hvad det indebærer. Det handler ikke kun om at blive hørt. Det handler om at tage ansvar.

Annonce