Annonce
Debat

Folkeskolen skal på niveau med privatskolerne

Skoleliv: ”Vores fælles folkeskole skal vi værne om”. Som denne sætning står, er alle nok enige, men alligevel er det værd at minde om, at denne helt grundlæggende institution er i fare for at blive bortvalgt af forældre, fordi svære økonomiske rammevilkår for kommunerne ude i landet tvinger de kommunale politikere til at foretage ændringer på ændringer, så folkeskolen mister kontinuitet og dermed grundlaget for et stabilt fagligt indhold, som sikrer at det enkelte barn får det udbytte af skolen, som det ellers har potentiale til. Det er værdifuldt for sammenhængskraften i samfundet, at den danske folkeskole i generationer været danskernes naturlige og fælles samlingspunkt. I disse år vælger mange folkeskolen fra til fordel for private alternativer.

Som lærer i en folkeskole kigger jeg med en vis misundelse til privatskolerne i kommunen, som har haft muligheder for at ekspandere, fordi de har kunnet tiltrække nye elever og privatskolerne har fået bedre økonomiske rammevilkår. Jeg er ikke i tvivl om, at privatskolerne gør en engageret indsats, og mange børn oplever en god skolegang og trygge vilkår på privatskolerne. Jeg er dog heller ikke i tvivl om, at de til tider kaotiske og konsistente forandringer år efter år i folkeskolen skaber en folkeskole, som har det vanskeligt i konkurrencen med privatskolerne. Langt de fleste lærere i privatskolerne har den samme gode grunduddannelse som lærerne i folkeskolen, så en væsentlig konkurrenceparameter kan også tilskrives den kontinuitet privatskolerne har mulighed for. Oveni har privatskolerne mulighed for at garantere små klassestørrelser i modsætning til de store klasser i folkeskolerne, som ses på flere kommunale skoler.

Til syvende og sidst handler dette om økonomi, og de små klassestørrelser viser med al tydelighed, at privatskolernes i modsætning til folkeskolen har en økonomi, der giver dem mulighed for at tilgodese små klassestørrelser. Netop de små klassestørrelser er afgørende for, at en lærer kan gennemføre god undervisning og sikre, at det enkelte barns potentiale opfyldes.

Forældre skal betale for, at deres barn kan gå på privatskole. Det er dog stort set det samme, som hvis man også har brug for at få sit barn passet i SFO. Prisen for den kommunale SFO i den kommune, hvor jeg bor, er nemlig så høj, at forældre reelt sparer penge ved at melde deres barn i privatskole - også selv om de her skal betale ekstra for SFO i privatskolen.

Folkeskolen skal have bedre rammevilkår, og den må ikke udsættes for yderligere forringelser. Tværtimod er der behov for en national og kommunal indsats for at give skoleledernes, lærerne og pædagogerne mulighederne for at skabe den kvalitet, som man må forvente af vores alle sammens folkeskole. For at blive konkret, kan jeg anbefale at kigge mod de rammevilkår privatskolerne har.

Ligeledes bør man også overveje, om det er den rigtige prioritering, når kommunerne opretter konsulent- og vejlederkorps til skolerne. Var pengene ikke givet bedre ud til flere hænder og bedre tid til, at folkeskolens personale kan varetage kerneopgaven.

Små klasser på omkring 20 elever, penge til lejrskoler og ekskursioner og en ordentlig økonomi til at fx digital udvikling. Mere tid til forberedelse og efterbehandling af gode undervisningsforløb, hvor der er tid til fokus på det enkelte barn! Det vil ikke bare blive flotte ord, men den helt nødvendige medicin, hvis folkeskolen igen skal blive flere danskeres naturlige valg – og folkeskolen skal lykkes med inklusionsindsatsen.

De kommunale budgetter for 2020 er igangsat eller igangsættes snart. Jeg frygter oprigtigt, at folkeskolen igen skal blive stedet, der skal lukke hullerne andre steder i de kommunale budgetter. Slagord som “de brede skuldre må bære mest” anvendes som begrundelse, da folkeskolen fortsat - og heldigvis for det - stadig er en stor budgetpost i de kommunale økonomier.

Jeg vil meget advare mod dette, men jeg ved også, at de kommunale politikere er pressede. Derfor er det vigtigt, at regeringen og folketinget også er opmærksomme på at målrette økonomiske ressourcer mod folkeskolen, så vi sikrer, at denne grundpille i vores demokrati og samfundsorden fortsat har de muligheder, der skal til for at blive det naturlige valg for flere forældre, end tilfældet er i dag.

Anders Kronborg
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Transportminister svarer igen: Hvorfor sænker du ikke sigtekornet, Troels Lund Poulsen?

Læserbrev: Troels Lund Poulsen (V) påstår her i avisen, at jeg løber fra et løfte om at ville udbygge E45 (læserbrevet "Tillykke. Nu skylder de røde en ny motorvej" 13. september, red.). Inden han skyder os for mange såkaldte "løftebrud" i skoene, vil jeg ganske stilfærdigt oplyse, hvad vi rent faktisk lovede før valget. For som vi sagde, så ønsker vi - i modsætning til hvad den tidligere regering leverede - at indgå en bred infrastrukturaftale til gavn for hele Danmark, som kan holde uanset, om regeringsmagten skulle skifte. Jeg synes derfor, at Troels Lund Poulsen skal sænke sigtekornet og lytte til opfordringen fra dele af erhvervslivet, som gør opmærksom på, at investeringer i infrastruktur er for vigtige til at være en årlig tilbagevendende politisk kampplads. Jeg kan naturligvis ikke svare på, hvorfor den tidligere regering valgte at indgå en så smal infrastrukturaftale kort før lukketid inden folketingsvalget. Men jeg kan konstatere, at hvis det havde været magtpåliggende for den tidligere regering, at dens investeringsplan skulle overleve efter et valg, så havde de nok brugt energien bedre på at sikre et bredt flertal. Og her - få måneder efter valget - så har Venstre allerede selv har trukket stikket på den tidligere regerings investeringsplan ved at melde ud, at partiet ikke længere vil prioritere Ring 5-motorvejen. Situationen er altså den, at der ikke længere er flertal for planen. Og det er den risiko, man løber, når man indgår smalle politiske aftaler. Det er også derfor, jeg ønsker at indgå en så bred infrastrukturaftale som muligt, hvilket også var formålet med vores eget trafikudspil fra før valget. Og i den forbindelse vil det være naturligt, at vi også drøfter trængselsudfordringerne på E45. Jeg ser meget frem til de kommende forhandlinger om en ny infrastrukturaftale og glæder mig over den konstruktive tilgang, som jeg har bemærket fra Venstres transportordfører, der på et samråd har udtalt: "Nu er valget overstået, og nu skal vi så se, om vi kan finde hinanden i en bred aftale, og det er vi da opsat på fra Venstres side." Det, synes jeg, er meget positivt. Og det synes jeg, at Troels Lund Poulsen bør lytte til. For vores fælles infrastruktur bør ikke være en politisk kampplads. Det er erhvervslivet, pendlerne og alle andre trafikanter, der hver dag sidder fast i trafikken, altså for vigtige til.

Annonce