Annonce
Ikast-Brande

Flyveplads-sag giver flere panderynker

Ejstrupholm Flyveplads skal igen-igen drøftes i kommunens teknik- og miljøudvalg. Foto: Peter Hald
Ejstrupholm Flyveplads kommer igen på dagsordenen i kommunens teknik- og miljøudvalg.

Ejstrupholm: Politikerne i Ikast-Brande Kommunes udvalg for teknik og miljø skal på udvalgsmødet tirsdag 20. april tage stilling til, hvad de vil stille op med punkt 11, der handler om flyvepladsen i Ejstrupholm.

"Konvertering af flyoperationer til faldskærmsoperationer" lyder overskriften på dagsordenpunktet. Det handler kort fortalt om, hvor mange flyvninger og faldskærmsoperationer, der kan gives tilladelse til.

Punktet har tidligere været på udvalgets dagsorden den 9. marts, men dengang blev det udsat.

Annonce

Nu optræder det altså igen, men i mellemtiden har begivenhederne på flyvepladsen udviklet sig hastigt. Ejerne af flyvepladsen, ægteparret Katrine og Rasmus Fynshave, erklærede den 7. april offentligt, at de smed håndklædet i ringen og overdrog nøglerne til flyvepladsen til deres bank.

Med andre ord blev flyvepladsen pludselig lukket, hvilket også fremgår af et skilt på indgangsdøren til flyvepladsens reception. Og en række planlagte faldskærmsudspring er blevet aflyst.

Derfor vækker det undren i udvalget, at punktet alligevel skal behandles.

Problemet er imidlertid, at kommunens forvaltning ikke har haft held til at få kontakt med flyvepladsens hidtidige ejere, og kommunen har ikke modtaget en melding om, at ansøgningen om flyoperationer skal trækkes tilbage, forklarer udvalgsformand Henrik Engedahl (V).

Men sagen vil ikke køre glat igennem, understreger han:

- Det er vanskeligt at se for sig, at vi bare lige behandler og godkender sådan en ansøgning efter al den omtale af, at stedet skulle være lukket, siger udvalgsformanden.

- Da dagsordenen blev udformet lige op til påske, var ansøgningen stadig blevet fastholdt. Og vi har ikke fået det modsatte at vide. Jeg har ikke været i kontakt med ejerne og jeg ved, at forvaltningen har forsøgt uden held, siger Henrik Engedahl.

Nødt til at behandle ansøgning

- Problemet er, at når folk søger noget, så behandler vi det,  indtil vi får at vide, at de trækker deres ansøgning. Vi har ikke fået besked fra ansøger selv, så vi må betragte det som om, at ansøgningen stadig gælder, selv om mange ting peger i en anden retning, tilføjer han.

- Det er klart. at det giver anledning til spørgsmål, at flyvepladsen - der efter mange signaler er blevet lukket - skal have en ny tilladelse. Så jeg vil tale med udvalget om, hvad vi skal konkludere, lyder det videre fra Henrik Engedahl.

Et håndskrevet skilt med teksten "Lukket" blev ugen efter påske sat op på indgangsdøren ved receptionen på flyvepladsen. Foto: Peter Hald

En redegørelse om kommunens sagsbehandling er også på dagsordenen, men det er et lukket punkt indtil videre, så det kan Henrik Engedahl ikke kommentere på.

Men at sagen er svær og kompliceret, erkender han:

- Det er en lang og elendig sag, og det er et grundkursus i, hvordan man ikke får løst sine problemer, siger han.

- Fremtiden for flyvepladsen er usikker, og politisk set er vi også usikre, siger Henrik Engedahl.

- Hvis flyvepladsen er konkurs, så ender det jo hos en kurator, og en kurator vil helt sikkert fortælle, hvad man køber - inklusive alle problemer. Det er en rodebutik. Man køber nogle bygninger, der ikke må stå der, og en landingbane, der ikke findes. En jordaftale gik i vasken, og derfor har man i teorien ikke nogen landingsbane i dag, før der laves en aftale, siger Henrik Engedahl.

Annonce

Hoffmann: Sagen skal pilles af

En af de politikere, der har fulgt sagen tæt, er Kirsten Hoffmann (S), der for nylig efterlyste en redegørelse om sagsforløbet. Hun håber, at sagen bliver pillet af

- Det vil jo være åndssvagt at sætte en ansøgning gang, når der ikke er en flyveplads. Det er der jo ikke. Der er ikke nogen landingsbane, som politiet kan godkende, siger Kirsten Hoffmann.

- Jeg tænker, at forvaltningen vil forsøge at få fat i Rasmus Fynshave, men det bliver måske svært. Hvis ikke det kan lade sig gøre, forventer jeg, at sagen bliver taget af. Uanset hvad vil det være absurd at drøfte noget, der ikke har gang på jorden, siger hun.

Med hensyn til redegørelsen bekræfter Kirsten Hoffmann, at det er et lukket punkt, så hun kan ikke kommentere redegørelsen endnu.

- Det kan ikke konkluderes, om kommunen har begået fejl eller ej. Det må vente, til vi har fået redegørelsen. Der er nogle mellemregninger, som jeg vil spørge ind til. Efter min opfattelse er der kritisable ting, og der er ting, der er gået for stærkt, siger hun.

Misforståelser

I sagsfremstillingen på teknik- og miljøudvalgets dagsorden til mødet den 20. april kan man se, at der åbenbart var sket misforståelser i sagen. Her et uddrag af teksten:

"Dagsordenspunktet blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. marts 2021, da ansøger forud for mødet oplyste, at der var sket visse misforståelser i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Indstilling fra mødet, den 9. marts 2021, pkt. 13 var: De 1.000 operationer, som den gældende miljøgodkendelse giver mulighed for, kan veksles til i alt 400 faldskærmsoperationer

I forhold til sagsfremstillingen fra 9. marts 2021 nedenfor er der derfor følgende præciseringer:

Der ønskes ikke udelukkende faldskærmsoperationer fremover men mulighed for så mange faldskærmsoperationer som muligt og så fleksibelt som muligt uden, at det udløser krav om en ny miljøgodkendelse af flyvepladsen. Der vil således stadig kunne flyves almindelige operationer fra og til flyvepladsen.

Den oprindeligt udarbejdede dagsordenstekst tog udgangspunkt i, hvor mange faldskærmsspring, der – alt andet lige i forhold til den gældende miljøgodkendelse og gældende normer på området – ville kunne udføres, uden at støjpåvirkningen af omgivelserne ville blive større end fra den hidtil miljøgodkendte drift. Ved omregningen var det forudsat, at faldskærmsspring typisk sker i weekender, hvor der i tidsrummet 07-19 støjmæssigt kan "veksles" cirka 3:1 mellem almindelige operationer og faldskærmsoperationer - men ved operationer i hverdagene i tidsrummet 07-19 kan der imidlertid veksles 1:1.

Teknik og Miljø vurderer, at der på den baggrund - inden for rammerne af den gældende miljøgodkendelse for Ejstrupholm Flyveplads - kan gives følgende fleksibilitet:

- 100 faldskærmsoperationer årligt kan anvendes frit

- De 900 årlige almindelige operationer kan på hverdage i tidsrummet 07-19 konverteres 1:1 til faldskærmsoperationer, og i weekender i tidsrummet 07-19 kan de konverteres 3:1 til faldskærmsoperationer

- Flyvepladsen skal til hver en tid på forlangende kunne dokumentere via en logbog eller lignende, at den samlede ”kvote” for flyvepladsen ikke overskrides."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Efterkommere var helt vildt stolte: Modstandsfolk æres med vejnavne i helt ny bydel

Horsens

Kvik borger afslørede narkohandel

Horsens For abonnenter

Intens stemning ved retten: Dømte for dødsvold ført væk i håndjern under tilråb fra vennerne

Annonce