Annonce
Østjylland

Flertal for nedrivning af bevaringsværdig villa: Skal erstattes af etageejendom

Sådan ser bygherrens projekt ud i skitseforslag for et nyt byggeri i Langelandsgade. Men teknisk udvalg kræver, at det bliver en etage lavere. Visualisering: Novus Tegnestue

Flertal i byrådet er villig til at lade en bevaringsværdig villa rive ned til fordel for etagebyggeri Langelandsgade 106. Radikale frygter for gentagelser i kvarteret.

AARHUS: Forud for byrådsmødet onsdag tegner sig et flertal for, at en ejer kan rive en bevaringsværdig villa ned i Langelandsgade 106 og erstatte den med en etageejendom.

Sagen har været to et halvt år undervejs, og sagens forløb undrer formanden for teknisk udvalg, Keld Hvalsø (EL), der ikke selv sad i byrådet i 2016, da sagen startede.

- Ud fra papirerne kan jeg se, at ejeren søgte om at kunne bygge i tre en halv etage, som er samme højde som naboejendommen. Men underligt nok foreslog kommunen ham i oktober 2016 at tænke større og bygge i seks etager. Den opfordring blev udvalget senere taget til indtægt for, men det fremgår ikke af udvalgets referat og var blot et orienteringspunkt. Det synes jeg er meget underligt, siger Keld Hvalsø.

Af sagens akter kan man se, at det var stadsarkitekten, der tog dialogen med ejeren om et større byggeri.

Annonce
Oprindeligt ville ejeren bygge i samme højde som karréen til venstre, men stadsarkitekten opfordrede ham til at tegne højere. Nu skærer udvalget en etage ned. Visualisering: Novus Tegnestue

De siger ja

Efter igen at have behandlet sagen på tre møder i november og december 2018 konkluderer flertallet i teknisk udvalg, bestående af Socialdemokratiet, SF og Venstre, at man godt kan sige ja til nedrivning af den gamle officersvilla og ja til det nye byggeri. Men nu er der igen endnu et nyt signal til bygherren fra kommunen. Flertallet i udvalget kræver nemlig højden reduceret med én etage til fem etager.

Enhedslisten stemmer nej til byggesagen, ligesom De Radikale, Dansk Folkeparti og Alternativet formentlig stemmer nej, hvilket de tidligere har tilkendegivet i byrådet.

Radikale sidder ikke i teknisk udvalg, men er bekymret for, at et ja danner præcedens, så kommunen ikke kan sige nej til ansøgninger om nedrivning af andre villaer i Officerskvarteret ud fra en forvaltningsretlig lighedsgrundsætning.

Byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (R) og kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) kræver derfor de juridiske forhold belyst. Samtidig foreslår de, at byrådet bestiller en bevarende lokalplan for Officerskvarteret for at sikre de resterende bevaringsværdige villaer og byens sjæl i kvarteret.

"Mærkeligt forløb"

Keld Hvalsø har tidligere rejst spørgsmålet om lighedsprincippet i udvalget.

- Svaret fra forvaltningen var, at et ja til nummer 106 ikke vil betyde, at andre villaer kan kræve, at deres huse også kan rives ned og omdannes til etageboliger. Det vil være en ren politisk beslutning hus for hus, fortæller Keld Hvalsø.

Han er dog langt fra tilfreds med sagens forløb. For planen om etagebyggeri i nummer 106 påvirker nu også ejeren af nummer 104, så han af pladsmæssige grunde ikke vil kunne få lov at opføre et lille byhus ud mod Langelandsgade, hvis han en dag fik lyst til det.

- Det er mig en gåde, at man har lavet den sagsbehandling og ikke har talt med naboen. Det er et problem, vi også ser andre steder, siger Keld Hvalsø.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce