Annonce
Odder

Flere Odderbørn skal gå i specialklasse

Det er Parkvejens Skole, der har det overordnede ansvar for kommunens specialklasser. Arkivfoto: Jens Hasse/Chili
Rigide måltal duer ikke. Det er behovet, der skal afgøre, om et barn skal gå i specialklasse eller ej. Det var budskabet til børne-, uddannelses- og kulturudvalget på seneste møde.

Odder: Der skal igen-igen findes flere penge til specialklasseområdet i Odder Kommune, når politikerne går i gang med budgetlægningen senere på året.

I hvert fald hvis politikerne vil følge fagfolkenes anbefalinger.

Det koordinationsudvalg, der skal vurdere, om et barn har brug for specialklasse eller en anden special indsats, kan nemlig ikke leve op til den målsætning, som byrådet vedtog i 2017, der handlede om at færre børn skulle i specialklasse.

Annonce


Vi skal smøge ærmerne op og blive dygtigere, men det nuværende mål på 98 har vi ikke indfriet.

Flemming Skaarup, børne-, uddannelses- og kulturdirektør


Målet var, at andelen af elever i specialklasser gradvist skulle falde, så der i det kommende skoleår 21/22 kun skal være 98 elever i specialklasse. Men med de vurderinger, som koordinationsudvalget har lavet, så vil der være 127 elever, der bør have en plads i en specialklasse efter sommerferien.

- I koordinationsudvalget har vi kigget på det enkelte barns behov og udfordringer helt uden skelen til måltallene. Vi har altså alene kigget på børnene ud fra en faglig vurdering af behovet, og hvordan det kan understøttes, siger Flemming Skaarup, der er direktør for børne-, uddannelses- og kulturudvalget samt leder af koordinationsudvalget.

Udvikling bremset

At man ikke kan nå det mål, der blev sat i 2017, kommer ikke bag på direktøren.

- Det er den samme tendens, der ses i landets øvrige kommuner, siger han.

Udviklingen af elever i specialtilbud

2017/18: I alt 138

113 elever i kommunens egne specialklasser

12 i specialklasser i andre kommuner

13 i E-& U-klassen (Ungdomsskolen)

2020/21: I alt 125

93 i egne specialklasser

16 i specialklasser i andre kommuner

10 i E- & U-klassen (Ungdomsskolen)

2022: Prognosen siger 127 - fordelingen kendes endnu ikke.

Det meget firkantede måltal for, hvor mange børn, der skal gå i specialklasse i de respektive skoleår, blev sat i 2017. På det tidspunkt var der henover en sommerferie sket en stigning 26 specialelever og 19 børn i specialsfo, så der samlet set var 138 elever i specialklasser eller specialskoler.

Det var en stigning der, hvis den ikke blev bremset, ville tage ressourcer ud af skolerne helt generelt.

Derfor blev der sat kroner og øre på, hvad der var råd til og et mål for at få færre elever i de dyre specialklasser blandt andet ved at styrke indsatserne på de såkaldte "mellemformer", hvor en elev bliver i sin skole/klasse, men med særlig støtte eller andre tiltag.

- Det var rigtig godt, at udviklingen blev bremset samtidig med, at man fik sat nogle tiltag i gang for mere inkluderende miljøer, siger Flemming Skaarup og påpeger, at selvom de økonomiske måltal ikke er nået, så er de faglige mål ifølge ham overholdt.

- Politisk kan man jo have en ambition. Min opgave er så at arbejde med denne ambition, og samtidig sikre, at eleverne får det tilbud, de har behov for og kvaliteten heraf, siger direktøren.

Annonce

Urealistisk mål

Da redegørelsen forleden blev forelagt børne-, uddannelses- og kulturudvalget, var det med adskillige rapporter og nøgletal, der alle peger på, at det mål, Odder Kommune satte i 2017 var urealistisk.

Man ville i Odder Kommune sænke andelen af elever, der havde brug for et specialtilbud samtidig med, at tallet er steget i resten af landet.

Med 127 elever i specialklasser, som koordinationsudvalget er kommet frem til, vil Odder lægge sig på linje med andre sammenlignelige kommuner.

Derfor besluttede udvalget også at arbejde for, at budgetmålene justeres, så det ikke længere er et specifikt antal elever, der lægges budget efter, men derimod andelen af elever i specialklasse ud af det samlede antal skoleelever.

Kooridnationsudvalget

Udvalgets opgave er at igangsætte og opsamle erfaringer med nye inkluderende løsninger på almenområdet, der kan favne flest mulige børn og unge. Derudover er det koordinationsudvalget, der visiterer til specialtilbud.

Koordinationsudvalget er sammensat af:

Direktøren for Børn, Uddannelse og Kultur (formand)

Skoleleder Parkvejens skole og Ungdomsskolen

Skoleleder Vestskolen

Skoleleder Landsbyordningerne

Leder af Børne- og Familiecentret

Afdelingsleder PPR

Hvad det præcist kræver af ekstra penge, er der endnu ikke regnet på.

Byrådet vedtog i 2018 en tre-årig investeringsstrategi, hvor man tilførte området 20 millioner kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

39-årige Katrine tager kampen op med skoletræthed for at blive elektriker: Jeg er et bedre forbillede for mine børn nu

Annonce