Annonce
Indland

Flere danskere går til politiet for at anmelde trusler

Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Mens flere anmelder trusler, er sandsynligheden for, at det fører til bøde eller fængselsdom, blevet mindre.

Sager om trusler fylder mere og mere i politiets journaler.

I løbet af de sidste 20 år er det årlige antal anmeldelser på området således mere end fordoblet. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.

Sidste år modtog politiet 5313 anmeldelser om trusler. Går man ti år tilbage - til 2008 - fik politiet 3399 anmeldelser. Og for 20 år siden - i 1998 - blev der registreret 2493 sager om trusler hos politiet.

Ser man på udviklingen det seneste år, steg antallet af anmeldelser om trusler fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019 med godt 250.

Den tydelige stigning i anmeldelser om trusler har ikke medført en tilsvarende stigning i antallet af domme.

Ifølge Danmarks Statistik førte sager om trusler sidste år til 526 betingede eller ubetingede fængselsdomme samt 25 bøder. Dermed endte hver tiende anmeldelse med en bøde- eller fængselsstraf.

Tilbage i 1998 udløste trusler en frihedsstraf i 383 sager, mens domstolene 98 gange idømte en bøde. Det betyder, at hver femte anmeldelse dengang udmundede i bøde- eller fængselsstraf til den tiltalte.

Strafferammen i sager om trusler går fra bøde til to års fængsel.

Ifølge Katrine Amalie Keller, der er videnskonsulent hos Det Kriminalpræventive Råd, kan stigningen i antallet af anmeldelser om trusler skyldes flere forhold.

Dels kan personer, der har været udsat for trusler, være mere tilbøjelige til at gå til politiet med deres oplevelser sammenlignet med tidligere.

- Hvis man ser på andre former for kriminalitet - for eksempel sager om voldtægt – ser vi et stigende antal anmeldelser.

- Der er dog altid et stort mørketal, som kan gøre det svært at sige, præcist hvor mange ofre der er, og det er derfor svært at sige, hvor mange ofre der anmelder forbrydelsen, siger Katrine Amalie Keller.

Dertil kommer, at politiet i 2015 ændrede sin praksis i forbindelse med registrering af sager, fremhæver Katrine Amalie Keller.

Ændringen betød, at politiet begyndte at registrere sager, som tidligere var blevet omtalt som "undersøgelsesnumre", og som ikke førte til en sigtelse.

- Endelig kan det jo være, at der faktisk er flere, der udsættes for trusler, siger Katrine Amalie Keller.

Hun henviser herefter til en anden kategori inden for kriminalitet, hvor der også er registreret en stigning i antallet af anmeldelser:

- Men hvis man ser på vold - og ikke trusler om vold – viser den årlige offerundersøgelse, at der ikke er flere, der bliver udsat for vold.

Der er ifølge straffeloven tale om en trussel, hvis en person truer med at "foretage en strafbar handling" og gør det på en måde, som er egnet til "hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd".

/ritzau/

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce