Annonce
Erhverv

Flagermus i fare: Vejle Kommune beder Ikast-Brande droppe tre mega-vindmøller

Familien Klint, som driver landbrug i området ved Blåhøj, har tidligere inviteret Vejle Byråds tekniske udvalg og lokale politikere på besigtigelsestur, da de vil blive nabo til de tre gigantiske vindmøller øst for Blåhøj. Arkivfoto
Ikast-Brande Kommune vil tillade 167 meter høje vindmøller i et naturområde 350 meter fra kommunegrænsen til Vejle. - Nej tak, lyder svaret fra Vejle Kommune.

Vejle: Vejle Kommune er ikke begejstret for naboen Ikast-Brande Kommunes plan om at give tilladelse til opstilling af tre mega-vindmøller i et naturområde øst for Blåhøj, blot 350 meter fra kommunegrænsen til Vejle.

Give ligger cirka ni kilometer sydøst for lokalplanområdet, og yderst i Vejle Kommune vil de små landsbysamfund Vorslunde, Øgelund og Hedegård ligge inden for vindmøllernes "belastningsområde".

Det er en katastrofe

- Vi sender et svar til Ikast-Brande Kommune, hvor vi skriver, at vi synes, det er en rigtig dårlig ide, og at man bør finde et andet sted at stille dem. Det er møller, der er 167 meter høje og det vil være en katastrofe at stille dem op i et område med urørt natur, siger Karl Erik Lund (DF), formand for Vejle Byråds natur- og miljøudvalg, som behandlede punktet på sit seneste møde.

Avisens fotograf Mette Mørk har leget med, at stable den 40 meter høje Vejlefjordbro i fire lag - så høje bliver de nye vindmøller, som Ikast-Brande Kommune vil tillade - blot 350 meter fra kommunegrænsen til Vejle. Fotocollage: Mette Mørk

Han tilføjer, at det ikke er møllerne som sådan, udvalget har et problem med.

- Vi har ikke noget imod vindmøller, men møller af den størrelse hører til ude på vandet - ikke i et naturområde, siger Karl Erik Lund.


Vi har ikke noget imod vindmøller, men møller af den størrelse hører til ude på vandet - ikke i et naturområde.

Karl Erik Lund


Det er i området her ved Rævlinge Mose, at Ikast-Brande Kommune påtænker at give lov til opstilling af tre vindmøller i Blåhøj Øst. Arkivfoto: Jim Hoff
Annonce

Uenige om påvirkning

De tre møllers højde svarer til fire gange Vejlefjordbroen, der fra vandoverflade til kørebane er cirka 40 meter høj. Og Vejle Kommune er uenig med Ikast-Brande Kommune om, hvordan vindmøllerne visuelt vil påvirke landskabet ved Rævlinge Mose.

Rapport: Flagermus kan blive dræbt ved sammenstød

  • Naturområdet ved Blåhøj og Rævlinge Mose er hjem- og ynglested for mange fuglearter, herunder trane, skovpibe, gransanger og hejre.
  • Der er desuden observeret ni flagermus-arter i området.
  • Ikast-Brande Kommune skriver i sin rapport om de miljømæssige konsekvenser på dyrelivet i området ved at opstille de tre 167 meter høje vindmøller blandt andet, at vindmøllerne for nogle af flagermus-arterne udgør en "risiko for enkeltstående kollisionsdrab, dog ikke i et omfang, der kan påvirke bestanden".

Ikast-Brande Kommunes forvaltning har i en miljørapport til projektet vurderet den visuelle påvirkning af moseområderne Hallundbæk Mose og Rævlinge Mose som "moderat negativ", mens forvaltningen i Vejle Kommune vurderer, at påvirkningen er "væsentligt negativ".

Vejle-forvaltningen indvender desuden, at de nye vindmøller sammenholdt med de eksisterende vindmøller i området vil bidrage "moderat negativt" til landskabet, mens Ikast-Brande-forvaltningen vurderer bidraget til at være "mindre negativt".

- Vi er i gang med at udfærdige et høringssvar til Ikast-Brande Kommune, hvor vi peger på de forhold. Høringssvaret vil desuden indeholde en invitation til Ikast-Brande Kommune om at lave et lavbundsprojekt i området på tværs af kommunegrænsen som alternativ til at opstille vindmøller. Det vil give mening, fordi området er et af de største områder med lavbundsjord, fortæller Lars Buksti, chef for Plan, Byg & Miljø i Vejle Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce