Annonce
Danmark

SDU tager FN's 17 verdensmål alvorligt: Fem konkrete tiltag

Transformationen af SDU til at være lig med FN’s 17 verdensmål vil kunne mærkes på et utal af områder.

Her er fem konkrete eksempler, man vil ændre på SDU for at være lig med FN's 17 verdensmål.

Annonce

1. 17 nye etårige masteruddannelser

SDU vil oprette en et-årig masteruddannelse for hvert af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Masteruddannelserne vil være åbne for alle bachelorer. Formålet er dels at give studerende særlige kompetencer i at forstå og anvende viden inden for hvert verdensmål, dels at give de studerende indsigt i sammenhængen mellem verdensmålene.

2. Årligt folkemøde for unge om verdensmålene

Fra og med 2020 vil SDU hvert år i august/september arrangere et folkemøde i Odense for børn og unge med titlen ”Vores Verdensmål”. De 17 verdensmål skal sættes på dagsordenen for unge gennem talks og debatter. Mødet er målrettet elever i folkeskolen, på gymnasier og de videregående uddannelser. Det skal ikke kun give de unge den seneste viden om verdensmålene, men også engagere dem i at tage aktivt ansvar for at medvirke til en bæredygtig udvikling.

3. Nyt grundforløb for alle

Tidligere tiders filosofikum, et grundforløb for alle, genoplives i en moderne udgave, så alle studerende uanset studieretning ved studiestart begynder med et forløb på en uge om verdensmålene. Alle studerende, uanset forskellige fagligheder, samarbejder dermed fra første dag om et fælles tema om bæredygtighed.

4. Ny pris for verdensmål

Allerede fra i år uddeles en ny pris på 25.000 kroner til ansatte og studerende, som har gjort en særlig og inspirerende indsats for at fremme arbejdet med FN’s verdensmål. Prisen skal motivere til, at alle på SDU engagerer sig i verdensmålene. Den uddeles ved årsfesten 25. oktober.

5. El-biler over hele linjen

En synlig nyskabelse er det, at SDU skal have udskiftet sin bilpark. Alle biler skal erstattes af elbiler. Det betyder også, at der skal etableres ladestandere ved alle SDU-afdelinger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Kun hver tredje handicappede er i job - ansæt flere

I morgen den 3. december er det FN’s internationale dag for personer med handicap. En festdag, en kampdag, som flere bør huske og markere. For der er fortsat meget at kæmpe for. Kun omkring hver tredje af de mennesker i Danmark, der har et større handicap, er i beskæftigelse. Der er fortsat arbejdsgivere, som takker nej til en kvalificeret medarbejder, hvis ansøgeren har et psykisk handicap eller har større fysiske udfordringer. Mennesker med handicap oplever, at deres handicap overskygger deres kvalifikationer, når de søger job. Og der er mange fordomme om, hvad mennesker med handicap kan bidrage med. Vores budskab på denne særlige dag er, at et handicap på ingen måde er en hindring for at blive en del af arbejdsfællesskabet. Vi har brug for alle der kan og vil bidrage, og vi opfordrer alle virksomheder til at ansætte flere med handicap. Beskæftigelsen i Danmark er historisk høj. Derfor er det paradoksalt, at virksomheder melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft, når vi samtidigt ved, at mange mennesker med handicap står uden for arbejdsmarkedet, klar til at tage fat og med masser af kompetencer at byde ind med. Så kære virksomheder: Mange af jer kan blive bedre til at se potentialet hos den enkelte og udnytte, at der er mange muligheder for, at kommunen kan bevillige hjælpemidler til arbejdspladsen. Nogle frygter, at det er dyrt og besværligt at ansætte en person med handicap. Men kig jer omkring. I mange virksomheder er medarbejdere med handicap en helt naturlig og velfungerende del af medarbejderstaben. I en lille smørrebrødsbutik i det midtjyske er der ansat en ung mand med autisme. Her lyder budskabet fra indehaveren: ”Det kræver noget til at starte med, men man får simpelthen også bare en dygtig medarbejder på de betingelser, der er.” Og det budskab vil vi gerne have spredt til mange flere. Vi trækker ikke kun i kamptøjet i dag for samfundets og virksomhedernes skyld. Vi gør det også, fordi vi vil gøre de gode tider bedre for alle. En arbejdsplads er et fællesskab, og det at være en del af et fællesskab er afgørende for at sikre livskvalitet for mennesker med og uden handicap. Vi hæfter os også ved, at langt de fleste med handicap drømmer om at komme i arbejde og bidrage. Det vidner om en stor vilje til ikke at lade sig slå ud af, at man til tider må kæmpe med fordomme, berøringsangst og misforstået hensyntagen. Når vi snakker med virksomheder og jobcentre, hører vi gang på gang, at særligt mindre virksomheder ikke kender til de kompenserende ordninger. Ordninger, som personer med handicap kan få bevilliget til arbejdspladsen via jobcentret. Det kan for eksempel være personlig assistance og hjælpemidler. Og det er bestemt ikke kun virksomhedernes skyld. Vi har også en del af ansvaret. Derfor holder Beskæftigelsesministeriet i denne uge en landsdækkende job-uge, hvor virksomheder og personer med handicap kan møde hinanden, og hvor de gode erfaringer med at ansætte personer med handicap kan komme frem i lyset. Jobcentrene deltager også - blandt andet for at fortælle om og øge kendskabet til de kompenserende ordninger. Vi er også i fuld gang med at udvikle og afprøve et kompetencekort til personer med handicap. Målet er, at man kan tage kortet med til jobsamtaler for at tydeliggøre over for virksomheder, at kommunen hurtigt kan bevillige hjælpemidler eller personlig assistance til at dække ens kompensationsbehov. Jobsamtalen kan på den måde fokusere på det, man kan, og hvilken forskel man kan gøre, frem for ens handicap. Handicap og job kan sagtens forenes. Vi har alle et fælles ansvar for, at det kommer til at ske. Vi er i fuld gang og besøger i denne uge arbejdspladser, der har gode erfaringer med at ansætte personer med handicap. For når det kan lykkes på en arbejdsplads i Esbjerg og i Taastrup, hvor de har et godt og tæt samarbejde med jobcentret, kan det også lade sig gøre andre steder. Danmark har brug for dygtige mennesker – med eller uden handicap.

Annonce