Annonce
Østjylland

Fejl i brystkræft-undersøgelser: Over 3000 kvinder skal undersøges igen

En overlæge har tilsyneladende i årevis ikke fulgt retningslinjerne for undersøgelse af brystkræft. Puljen af kvinder, som kan have fået forkert besked om, hvorvidt de har brystkræft eller ej, skal tælles i tusindvis. Arkivfoto
Annonce

Regionen: 3220 kvinder får nu tilbud om ny undersøgelse for brystkræft.

Det sker, fordi Regionshospitalet Viborg mistænker en af sine overlæger for at sjofle med undersøgelser for brystkræft - såkaldt klinisk mammografi.

Mistanken retter sig ikke mod det generelle screeningsprogram, understreger Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Bekymret? Ring til hotline

I forbindelse med sagen er der blevet oprettet to hotlines, man kan ringe til, hvis man er blevet undersøgt for brystkræft og er bekymret for, om man har fået det rette svar:Hotline Viborg: Tlf. 7844 3036

Hotline, Randers: Tlf: 7842 0105.

Kort om sagen:

En intern kvalitetskontrol på Regionshospitalet Viborg har rejst mistanke om fejl i en enkelt overlæges undersøgelser for brystkræft.

Der er tale om en mandlig overlæge. Når kønnet offentliggøres er det for, at patienter som er undersøgt af hospitalets kvindelige læger, ikke bliver unødigt bekymrede.

Udvalgte patientforløb er sendt til faglig gennemgang på Rigshospitalet for endeligt at be- eller afkræfte mistanken om fejl.

Overlægen, der har undersøgt de berørte kvinder, er blevet fritaget for alle sine opgaver, mens den faglige gennemgang står på. Han fratræder helt pr. 31. juli, da han allerede forinden selv havde sagt op

Alle kvinder og de få mænd, der er undersøgt af den pågældende overlæge, tilbydes et ekstraordinært tjek, hvis de:


  • Er undersøgt af pågældende overlæge siden 1. juli 2015.
  • Og har fået besked om, at de ikke har brystkræft
  • Og er 50 år eller yngre
  • Eller er over 50 år og ikke er blevet screenet for brystkræft efterfølgende

I alt tilbyder hospitalet ny undersøgelse for brystkræft til ca. 3.220 patienter. Indkaldelsen kommer i e-boks - forventelig inden udgangen af uge 27.

Annonce

Har allerede sagt op

Opmærksomheden blev vakt og den ekstraordinære interne kvalitetskontrol blev sat i værk i begyndelsen af juni. Baggrunden var patientklager samt henviste patienter, der fortsat havde symptomer, selvom de ved klinisk mammografi havde fået at vide, at de ikke havde brystkræft.

Det viste sig, at alle berørte patienter er undersøgt af samme mandlige overlæge, og hans undersøgelse ligger til grund for de svar, kvinderne har fået.

Udvalgte anonymiserede patientforløb blev herefter straks sendt til uvildig, faglig gennemgang på Rigshospitalet.

Overlægen, der har undersøgt de berørte kvinder, er blevet fritaget for alle sine opgaver, mens den faglige gennemgang står på. Han fratræder pr. 31. juli, da han i forvejen havde opsagt sin stilling.

Annonce

Skal følge retningslinjer

Undersøgelser for brystkræft skal følge retningslinjerne fra Danish Breast Cancer Cooporative Group (DBCG).

Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvornår der bør udføres klinisk mammografi, herunder undersøgelse ved hjælp af ultralyd, hvornår cyster skal punkteres, og hvornår der skal tages biopsi.

Såfremt man ikke følger retningslinjerne, skal det begrundes i journalen, hvorfor man hos den konkrete patient fravælger dette.

- Undersøgelserne for brystkræft kan være vanskelige at udføre, og derfor følger vi DBCG-retningslinjerne, så vi sikrer, at vi kommer hele vejen rundt. Ved den pågældende overlæges undersøgelser er der rejst berettiget tvivl om, hvorvidt retningslinjerne er fulgt, forklarer Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Annonce

Håber på få tilfælde

Overlægen har været ansat på Regionshospitalet Viborg siden 2009. Før det var han ansat i fem år på Regionshospitalet Randers.

Hospitalet i Viborg har identificeret journaler for de cirka 3800 kvinder, som er undersøgt af pågældende overlæge siden 1. juli 2015. Af disse er godt 500 opereret for brystkræft.

Region Midtjylland vurderer, at kvinder, undersøgt tidligere end medio 2015, allerede er blevet henvist til behandling for deres brystkræft, enten via screening eller genundersøgelse.

Denne vurdering er afstemt med Sundhedsstyrelsen og formanden for det radiologiske specialeråd i Region Midtjylland.

På den baggrund har hospitalet valgt at tilbyde cirka 3220 kvinder et ekstraordinært sikkerhedstjek, selvom resultatet af den faglige gennemgang endnu ikke foreligger.

- Vi har ganske vist ikke fået endeligt svar på, om der er sket fejl, men vi vil ikke risikere at forsinke behandling for kvinder, der måske går rundt med brystkræft. Hensynet til vores patienter kommer først. Vi formoder, at det vil dreje sig om ganske få kvinder. Men én kvinde med uopdaget kræft er én for meget, siger Michael Braüner Schmidt.

Sikkerhedstjekket består af en mammografi samt tre spørgsmål om kvindernes symptomer. Såfremt tjekket giver anledning til det, vil kvinderne blive henvist til yderligere undersøgelser.

- Vi skal genundersøge disse kvinder hurtigst muligt. Allerede i weekenden sender vi breve til de 3.220 kvinder og forventer at kunne have tilbudt dem alle et sikkerhedstjek inden midten af august. Vi dedikerer vores personale til denne opgave og mander op trods sommerferie, siger Michael Braüner Schmidt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce