Annonce
Horsens

Fast ejendom: Fordele og ulemper ved at foretage et forældrekøb

Søren Merrild Bie er advokat og partner hos Advokatgruppen. Arkivfoto
Påtænker man at gennemføre et forældrekøb, er der både fordele og ulemper, man bør overveje. Få her et overblik.

Jura: Flere tusinde unge blev i juli optaget på en videregående uddannelse.

Det betyder, at mange forældre overvejer at købe en bolig til deres barn, eftersom det kan være vanskeligt at finde en passende lejebolig til en overkommelig pris, særligt i de store studiebyer. Som forældre og som barn kan det være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvilke fordele og ulemper der er forbundet ved et forældrekøb, hvilket denne klumme kan give et lille indblik i.

Annonce

Fordele og ulemper

Der er både fordele og ulemper ved et forældrekøb.

Fordele
Typisk en bedre kvalitetsbolig
Samme eller billigere husleje
Ingen risiko for at møde en ”bolighaj”
Barnet kan hjælpes økonomisk
Barnet kan få bolig på en geografisk gunstig placering
Fortsat mulighed for boligsikring
Mulighed for arveforskud
Forældrene betaler ikke ejendomsværdiskat
Fradragsmuligheder for vedligehold

Ulemper
Eventuel gevinst ved senere salg er som udgangspunkt skattepligtig
Udgifter til tinglysning af skøde
Udgifter til revisor eller til at føre regnskab
Risiko for prisfald på boligmarkedet
Ansvarlig for vedligeholdelsesomkostninger
Økonomisk binding til lejligheden
Mulig økonomisk begrænsning for forældre grundet gældsfaktor

Udlejning

Lejeindtægten er skattepligtig for forældrene, uanset hvem de udlejer til, det vil sige også når lejer er deres eget barn. Til gengæld har forældrene fradragsret for deres udgifter til drift og vedligeholdelse af boligen.

Der skal med andre ord føres et regnskab over lejeforholdets indtægter og udgifter. Mange antager en revisor til at udarbejde regnskab, men det er naturligvis en ekstra udgift for forældrene, som også skal medregnes i det store regnestykke.

Skriftlige kontrakt

Der bør udarbejdes en skriftlig lejekontrakt mellem barn og forældre, eftersom lejeforholdet er underlagt de almindelige regler i lejelovgivningen. På denne måde kan barnet også søge om boligsikring. Hvis barnet vil flytte sammen med en ven, veninde eller kæreste anbefales det samtidig, at der udarbejdes en særskilt kontrakt til denne person - typisk i form af en fremlejekontrakt.

Der er både fordele og ulemper at overveje, hvis man påtænker at lave et forældrekøb. Foto: Colourbox

Huslejens størrelse

Ved fastsættelse af huslejen skal man være særligt opmærksom. Det anbefales, at man grundigt undersøger og gemmer dokumentation for fastsættelse af markedsleje, eftersom man som forældre bliver beskattet af, hvad der svarer til markedslejen for en tilsvarende bolig. En for lav husleje kan dermed medføre skattesmæk.

Ved ønsker om afvigelser fra markedslejen bør man som forældre overveje afvigelsen i forhold til sin egen og barnets økonomi.

Rabat i huslejen eller en huslejeeftergivelse til barnet anses som en skattefri pengegave.

I 2019 er grænsen for skattefri pengegaver fra én forældre til et barn på 65.700 kroner eller svarende til 5.475 kroner pr. måned. Såfremt der er to forældre, kan der gives det dobbelte, altså 131.400 kroner eller 10.950 kroner pr. måned. Hvis man som forældre ønsker at give større økonomisk støtte til sit barn, kan man overveje at give et anfordringslån, hvortil for eksempel en advokat udarbejder et særligt gældsbrev, der sikrer formalia.

Købsprocessen

Det kan være vanskeligt at manøvrere i en købsproces, herunder fordi aftalegrundlaget omfatter langt flere dokumenter end blot købsaftalen, og eftersom ejendomsmægler er sælgers mand.

Det er for eksempel vigtigt at undersøge alle udgifter forbundet med boligen, så som fællesudgifter, ejendomsskat etc.

Derudover er det vigtigt at undersøge, om der er begrænsninger i vedtægterne for den ejerforening eller andelsforening, som I overvejer at købe jer ind i. Nogle foreninger har endda begrænset muligheden for både forældrekøb og/eller udlejning og fremleje. Dette kan have stor betydning, hvis barnet for eksempel påtænker at tage seks måneder på udveksling under studiet.

Tænk langsigtet

Vurdér, hvor lang tid ”barnet” skal bo i boligen, og om der er nogle særlige forhold, som man skal overveje i den forbindelse. Hvis barnets uddannelse eksempelvis allerede efter kort tid kræver flere eller langvarige praktikophold uden for pendlerafstand, kan det være en god idé at være ekstra opmærksom på mulighederne for fremleje.

Salg af bolig

Når boligen på et tidspunkt skal sælges, vil en eventuel gevinst kun være skattefri, hvis sælger selv har ejet og beboet boligen, uanset hvem man sælger boligen til. Der er mange muligheder i forbindelse med salg, for eksempel salg til +/- 15 pct. af den offentlige ejendomsværdi til sit barn.

En advokat vil kunne hjælpe jer med at lave den bedste løsning, eftersom der er flere parametre som spiller ind; så som økonomi, fremtidsplaner, skat og andre forhold.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Beboer i Østerbo i Vejle: Der må være noget helt galt med Casas måde at organisere arbejdet på

Læserbrev: Rygning er farligt, passiv rygning er farligt. Det er der ikke nogen tvivl om. Derfor er det helt uforståeligt, at Østerbo ikke har taget højde for, at tobaksrøg, mados og andre lugte uhindret stiger op gennem det nye ventilationsrør for til sidst at ende i de øverste lejligheder. Ifølge planen skulle opsætningen af det nye ventilationssystem tage 17 dage for en opgang. Fire en halv måned senere er ventilationssystemet stadig ikke taget i brug, og passiv rygning er blevet et stort og farligt problem. Desværre er det ikke kun ventilationssystemet, der tager alt for lang tid, det gør alle de andre arbejder også. Et andet eksempel er udskiftningen af fire indvendige døre, der ifølge planen skulle tage halvanden dag for en lejlighed. Fire måneder senere er dette arbejde heller ikke færdigt. "Hvorfor får de aldrig gjort noget færdig?", spørger alle. Direktørerne og projektlederne i Casa og Østerbo kan prøve at spørge deres egne familier, hvad de vil sige til, at de kan forvente, der kan komme fremmede og låse sig ind på alle tider af dagen de næste fire måneder, hvis de bestiller håndværkere til at lave et arbejde, der kan gøres på halvanden dag. Der må være noget helt galt med Casas måde at organisere arbejdet på. Håndværkerne bliver sendt rundt for at reparere ting, der er ordnet, og andre ting bliver ikke ordnet, fordi de glemmes, og sådan fortsætter det i månedsvis. Håndværkerne bliver frustrerede og stressede, og beboerne mistrives i en sådan grad, at det fører til trusler mod håndværkerne - noget, Casa og Østerbo let kan forebygge med lidt omtanke og respekt. Alle har ret til respekt for privatliv, familieliv og hjem ifølge FN's menneskerettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og grundloven, og målet helliger ikke midlet. Når vi har rettigheder, har andre pligter, og selvom tilgængelighedsprincippet til vore hjem blev ændret, da vi stemte ja til renovering, har vi stadig krav på respekt for hjem og privatliv. Casa skal naturligvis ikke have adgang til vore hjem længere end højst nødvendigt. Østerbo bliver nødt til at tage beboerne alvorligt og også lære at informere på en konkret og fyldestgørende måde, så vi ikke gang på gang bliver taget med bukserne nede, også i vore egne badeværelser, når der pludselig står fremmede i hjemmet. Beboerhåndtering og fagtilsyn består i, at beboerne skal henvende sig til Østerbo, men der er intet proaktivt tilsyn i lejlighederne. Henvendelserne fører sjældent til andet end en sludder for en sladder, og fem måneder efter min henvendelse har jeg stadig ikke fået svar fra Østerbo. Alt for mange har den oplevelse. Vi håber, Casa og Østerbo lærer af deres fejl og ændrer strategien for de sidste boligblokke.

Annonce