Annonce
Ikast-Brande

Fald i omsætning og underskud hos BTX

Tøjkoncernen BTX med hovedsæde i Brande kom også ud af regnskabsåret 2019 med et underskud, men underskuddet var en smule mindre end året før. Arkivfoto: Mikael Lund
Tøjkoncernen BTX med hovedsæde i Brande har det ikke så let, men forsøger sig med effektivisering.

Brande: Fra en omsætning på 488 millioner kroner i 2015 til en omsætning på 335 millioner kroner i 2019. De seneste år har været hårde ved BTX-koncernen, som i løbet af fem år har mistet næsten en tredjedel af omsætningen. Til gengæld er der en smule bedring at spore i resultatet: Før skat udgjorde underskuddet i den hæderkronede tøjkoncern i 2019 8,5 millioner kroner mod 11 millioner året før.

Virksomheden med hovedsæde i Brande havde valgt at benytte sig af muligheden for at udskyde offentliggørelsen af 2019-regnskabet med op til tre måneder på grund af corona-situationen, og regnskabet, som derudover ikke er ramt af corona, viser, at omsætningen hos den 85 år gamle modevirksomhed, der har Brandtex som sit primære brand, fortsætter med at falde. Nærmere bestemt fra 387,2 millioner kroner i 2018 til 334,7 millioner kroner i 2019, et fald på yderligere 13,5 procent oveni de seneste års tilbagegang i omsætningen.

Underskuddet betyder, at virksomhedens egenkapital er faldet yderligere fra 35 til 25 millioner kroner svarende til en soliditetsgrad på 14,5 mod 18,7 et år tidligere.

Tilbagegangen i omsætningen forklares med, at flere BTX-kunder har lukket butikken, at en stigende del af tøjsalget foregår online, og at BTX selv har lukket flere af virksomhedens egne, underskudsgivende forretninger.

Samtidig er det dog lykkedes virksomheden, som sidste sommer blev overtaget af den engelske kapitalfond Grow Capitals Global Holdings, at få nedbragt omkostningerne tilsvarende, og bruttomarginen er hævet fra 23 til 25 procent, så underskuddet er blevet 2,5 millioner kroner mindre end året før. Eksempelvis er personaleomkostningerne nedbragt med næsten 5 millioner kroner, hvilket afspejler, at det gennemsnitlige antal ansatte i koncernen er faldet fra 174 til 165.

Dette er sket som en del af en restrukturering af organisationen. Desuden er flere lejekontrakter blevet genforhandlet. En effektiviseringsplan, der blev søsat i andet halvår af 2019, fortsætter i år, hvor de positive effekter på regnskabet for alvor vil begynde at vise sig.

Annonce

Usikkerhed om tilgodehavender

I revisionens kommentarer til regnskabet bemærkes det, at de koncerninterne tilgodehavender i løbet af 2019 er vokset fra 8,2 millioner kroner til 53,2 millioner kroner, som er indregnet i balancen til fuld værdi, selvom værdien af tilgodehavendet betegnes som usikkert på grund af usikkerhed om, hvor stor en del af tilgodehavendet, der kan forventes tilbagebetalt i løbet af de kommende år.

Samtidig med stigningen i de koncern-interne tilgodehavender er BTX’ likvide beholdning skrumpet fra 47,9 millioner til 8,4 millioner ved udgangen af 2019. Sidste års ejerskifte medførte en refinansiering af BTX, som blandt andet omfattede en ny kreditaftale, der er bundet op på en række såkaldte ”covenants”, mål- eller nøgletal, virksomheden skal overholde for at opretholde kreditfaciliteten.

Det understreges i regnskabet, at der ved fastsættelsen af disse nøgletal er taget højde for corona-pandemien, og at man forventer at kunne leve op til dem i 2020. Derudover har EKF (Eksportkreditfonden) ydet virksomheden et lån på 35 millioner kroner efter årsregnskabets afslutning.

To tredjedele igennem året forventer BTX-ledelsen, at corona-pandemien vil påvirke årsregnskabet for 2020 negativt med 20-25 millioner kroner, og direktionen forventer ikke, at hverken markedssituationen eller indtjeningen vil blive forbedret før 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce