Annonce
Horsens

Førstebehandling af budget 2020: Løftebrud og ost uden huller

Førstebehandlingen af budgetforslag 2020 er færdigbehandlet - fem partier er med to står stadig udenfor. Foto: Mette Mørk
Fem partier er med - to står udenfor. Mandag aften blev budgettet for 2020 i Horsens Kommune førstebehandlet med beskyldninger om løftebrud og en sidste appel til at skifte mening.

Horsens: Det startede fredeligt, da Horsens Byråd mandag aften førstebehandlede budgetforslag 2020. På skift roste de tilstedeværende forligspartier, DF, SF, LA, og S (Konservatives Esben Hedeager var ikke med på mødet), sig selv og hinanden for et godt budget, og på skift kaldte partierne budgettet for dels det mest liberale og dels det mest socialistiske nogensinde.

Lidt anderledes blev stemningen, da venstres Jørgen Korshøj, i gruppeformand Martin Ravns fravær, skulle begrunde, hvorfor byrådets andenstørste parti i år står uden for budgettet.

Først pegede han ikke overraskende på forlængelsen af Ringvej Syd fra Bjerrevej til Ove Jensens Allé på Sydhavnen, som Venstre ad flere omgange allerede har stemt nej til. Omfartsvejen, eller Omvej Syd, som Jørgen Korshøj kaldte den, koster en kvart milliard kroner og har hele tiden været en af partiets helt store knaster i budgettet. Men det blev faktisk en noget mindre sag, som pludselig stjal opmærksomheden - nemlig oprettelsen af et nyt midlertidigt udvalg.

- Man vil oprette et paragraf 17, stk. 4-udvalg. Det er der ikke noget problem i, men der, hvor det bliver problematisk, er, hvor man render fra en konstitueringsaftale skrevet under af alle partier 22. november 2017. Her står det beskrevet, hvordan vi har udvalg, hvor mange vi har, og hvordan de skal aflønnes, lød det fra Jørgen Korshøj.

Det nye udvalg er midlertidigt i 12 måneder og skal arbejde med udsatte boligområder. Pris cirka 250.000 kroner. Og det honorar strider altså ifølge Jørgen Korshøj mod en tidligere aftale.

- At lave et aftalebrud på en konstitueringsaftale ser ikke godt ud. Der, hvor det springer af, er der, hvor medlemmerne skal aflønnes og honoreres på samme måde som de øvrige udvalg, lød det.

Annonce

- At lave et aftalebrud på en konstitueringsaftale ser ikke godt ud. Der hvor det springer af, er der, hvor udvalgsmedlemmerne skal aflønnes og honoreres på samme måde som i de øvrige udvalg.

Jøreg

Enhedlisten enig - det er løftebrud

Selvom Enhedslisten og Venstre ikke normalt deler mange synspunkter, var Enhedslistens Lisbeth Torfing helt på linje i kritikken af at aflønne det nye udvalg.

- Jeg er enig med Venstre i, at det her med honorering af det nye udvalg er et brud på konstitueringsaftalen, som siger eksakt, hvilke formænd og næstformænd der skal honoreres, medgav hun.

Til sidst blev det hele lidt goddag-mand-økseskaft. Flere gange rejste borgmester Peter Sørensen (S) sig og argumenterede for, at byrådet må oprette alle de udvalg, det vil, og hver gang lød svaret, ja, men medlemmerne må ikke få honorarer.

- Jeg ser ingen aftalebrud, men sådan kan man jo tolke det. Der står ingen steder, man ikke må oprette et udvalg, slog borgmesteren fast og tilføjede desuden:

- Jeg forstår din strategi, men jeg gentager: Der er ikke noget aftalebrud

Og svaret kom prompte fra Korshøj.

- Man kan oprette alle de udvalg, man vil, selvfølgelig kan man det. Der, hvor aftalebruddet kommer ind, er i honoreringen.

Ringvejspenge kan medfinansiere SFO i 40 år

Ud over deltagelse i diskussionen om løftebrud bragte Enhedslisten, som også står uden for årets budget, endnu engang Ringvejen i vælten. Og Lisbeth Torfing gjorde det meget klart, at den kvarte milliard, som er sat af til vejen, efter hendes mening kunne være brugt langt bedre.

- Der er nogle ting i det her budget, som gør, at vi helt klart ikke kan være med. Ringvej Syd, skattefinansieret parkering og hjemmepasning, lød det blandt andet fra Lisbeth Torfing, som gerne så en nedsættelse af SFO-takster frem for ny asfalt.

- I Horsens ligger vi i den høje ende med en brugerbetaling på 1824 kroner for en SFO-plads. Hvis man f.eks. tager prisen for Ringvej Syd, så kunne den finansiere, at SFO-taksten blev sat ned til 1000 kroner i 16 år eller til 1500 kroner i 40 år. Man kunne altså have valgt at bruge de her penge på velfærd i stedet for veje, lød forslaget fra Torfing.

Bsind jer og sig ja

Selvom både Venstre og Enhedslisten står uden for budgetforliget, anerkendte begge partier, at de kunne se sig selv flere steder i budgettet, som også indeholder gode ting. Men trods store anstrengelser lykkedes det hverken socialdemokraternes Per S. Andersen eller Andreas Boesen at lokke de to partier tilbage i folden.

- Sidste år, var der et velfærdsløft på 1 procent, i år er det på 1,5 procent. Det er en unik mulighed for at stemme for - og det er ikke for sent. Det er en stående opfordring - Lisbeth kom hjem og stem ja for budgettet, lød det fra Andreas Boesen.

Og Per S. Andersen bød ind:

- I prøver på at finde nogle huller i en ost, som ikke er der. Men jeg håber, I besinder jer, og siger ja til at være med.

Da diskussionerne efter knap to og en halv time ebbede ud, var billedet dog uændret. Både Enhedslisten og Venstre stemte nej til budgetforslaget 2020.

Eventuelle ændringsforslag skal nu indsendes frem til 14. oktober, og herefter andenbehandles budgettet 28. oktober.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

DBU-folk reagerer: Besparelser på foreningslivet er en kostbar svækkelse - sunde og raske borgere er en god forretning

Læserbrev: Er frivilligheden og foreningslivet bare en udgift eller en vigtig og værdiskabende faktor for en kommune? Det spørgsmål trænger sig på, når man med bekymring kan læse, at Fredericia Kommune bl.a. har planer om at spare en halv mio. kr. væk på "udendørs idrætsanlæg" på det kommende budget. Det vil konkret betyde, at fodboldklubbernes frivillige frem over selv skal ud at slå græs og kridte baner op - oveni alle de mange andre opgaver, som dagligt skal løses i en forening. I Trelde GI’s fodboldafdeling er der nervøsitet for, at man som en konsekvens må lukke hold og sende spillere til andre klubber. Yderste konsekvens er at lukke hele fodboldafdelingen. Hvis det sker, vil der kun være seks fodboldklubber tilbage i Fredericia Kommune, der allerede ligger utroligt lavt i antal, når man sammenligner med kommuner med ca. samme indbyggertal. Og så er det desværre en kendsgerning, at Fredericia Kommune i forvejen er et af steder i Jylland, hvor der er færrest aktive fodboldspillere set i forhold til indbyggertallet. Kun på Samsø er tallet lavere. Der er med andre ord rigtig mange faktorer, der peger på, at der er behov for investeringer i breddefodbolden og foreningslivet i Fredericia. Ikke besparelser og nedskæringer. Og foreningslivet og frivilligheden er altså ikke en unødvendig luksus. Det er tværtimod en motor til at skabe sundhed, tryghed og fællesskab i ethvert lokalsamfund. En undersøgelse fra Damvad Analytics viser faktisk, at de frivillige timer, der bruges i fodboldklubberne, medfører mellem 400 mio. kr. og 1,1 mia. kr. i besparelser årligt for det danske samfund, bl.a. på grund af færre sygedage. Derfor håber vi, at kommunalpolitikerne vil se midlerne til et stærkt foreningsliv og velfungerende fodboldklubber som en investering i kommunens samlede trivsel og råstyrke. Sunde og raske borgere er en god forretning - også for kommunen. Det er heller ingen hemmelighed, at mange potentielle tilflyttere, i særdeleshed børnefamilier, vægter et godt foreningsliv som en afgørende faktor for valg af bopæl. Netop en udfordring, som aktuelt italesættes af politikerne i Fredericia. Mon besparelser på foreningslivet vil stimulere tiltrækningskraften på nye indbyggere? I DBU er vi altid åbne for dialog med kommunerne omkring fodboldens udvikling, og hvad vi kan bidrage med. Vi er er også indforståede med, at økonomien for kommunerne er en kompleks sag, men vi vil argumentere for, at besparelser på foreningslivet er en kostbar svækkelse på både kort og langt sigt. Foreningslivet er ikke noget, der bare er der. Det kræver prioritering. For de frivillige har altså nok at lave. Og de gør en kæmpe forskel. Også i Fredericia.

Annonce