Annonce
Ikast-Brande

Fælleslisten foreslår frit lejde til førtidspensionister

Henrik Kraglund foreslår en ”frit lejde-ordning” for kommunens cirka 1600 førtidspensionister. I praksis forestiller han sig, at man som førtidspensionist skal have mulighed for at prøve sig selv af på arbejdsmarkedet uden at risikere, at kassen smækkes i, hvis det ikke går. Arkivfoto: Angelina Owino
I alt er cirka 2300 personer i kommunen enten på førtidspension, sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, hvilket er over landsgennemsnittet.
Annonce

Ikast/Brande: Normalt er fremgang positivt, men et af de områder, hvor tilbagegang er at foretrække, er antallet af ydelsesmodtagere.

I Ikast-Brande Kommune har der gennem 2019 været et støt fald i antallet af modtagere af stort set alle former for offentlige ydelser, ikke mindst på sygedagpengeområdet. En medvirkede årsag har været, at man er gået over til at lave en helhedsvurdering af de sygemeldte, forklarede den socialdemokratiske formand for arbejdsmarkedsudvalget, Birthe Sørensen, da spørgsmålet blev vendt på årets sidste byrådsmøde. Hun pegede også på faldende ledighed blandt flexjobberne, mens udviklingen i antallet af unge mellem 18-29 år på uddannelseshjælp har været knap så gunstig.

- Vi kommer fra et meget højt niveau – vi er slet, slet ikke i mål, påpegede Annette Mosegaard (K). At der i kommunen er 230 unge, der ikke er så robuste, at de kan magte et job endsige mestre et liv betegnede hun som ”virkelig problematisk”.

- Jeg kan ikke finde noget, der er så vigtigt i vores kommune. Vi skal evne at få vores unge mennesker i job. Det skal vi kunne gøre bedre, fastslog den konservative gruppeformand.

Trine M. Kristensen (DF) rettede opmærksomheden mod en stigning i antallet af ressourceforløb på 20 procent. Stigningen betyder, at Ikast-Brande ligger 40 procent over landsgennemsnittet.

- Jeg kan godt blive en lille smule nervøs. Et ressourceforløb skal kun tilbydes, når alle andre muligheder er udtømt, påpegede DF’eren.

Annonce

Ekstraudgift på 60 mio.

Fælleslistens Henrik Kraglund havde vanen tro sat sig grundigt ind i tallene og konstaterede, at Ikast-Brande Kommune trods tilbagegangen fortsat ligger højere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for regionen (RAR Vest). I alt er cirka 2300 personer enten på førtidspension, sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, hvilket er cirka 350 mere end landsgennemsnittet. I kroner og øre svarer det til 60 mio. kroner årligt.

- Det er et kæmpe beløb, det koster os at ligge for dårligt på hitlisten, konstaterede Henrik Kraglund.

Dansk Folkepartis 1. viceborgmester, Simon Vanggaard Nielsen, der også er formand for børne- og undervisningsudvalget, oplyste, at hans eget udvalg og arbejdsmarkedsudvalget har sat gang i en fælles proces, der skal munde ud i en helhedsstrategi for området. Han erkendte også, at det ikke er alle de foreliggende tilbud, der rammer plet, mens Venstres Palle Høj konstaterede, at det er svært at få nogen væk fra førtidspension frivilligt. Også han efterlyste større fokus på de unge.

Annonce

Frit lejde?

- Vi fik ”ryddet op” for nogle år siden – det kan vi ikke gøre noget ved i dag, uddybede Birthe Sørensen med henvisning til, at en større gruppe fik tildelt førtidspensioner, før reglerne blev ændret. Ydermere medfører tilbagetrækningsreformen, der betyder, at man i dag først bliver pensioneret som 67-årig, to år ekstra på ikke kun arbejdsmarkedet, men også på (andre) offentlige ydelser som f.eks. førtidspension.

- Det koster rigtig mange penge, påpegede socialdemokraten. Hendes partifælle, Kirsten Hoffmann, så stigningen i antallet af ressourceforløb som et gode:

- Der skal en helt anden indsats til for at hjælpe de personer tilbage på arbejdsmarkedet, pointerede hun og understregede, at man ikke er parkeret på et ressourceforløb for livstid. Seneste efter fem år skal der foretages en ny vurdering.

Det fik Henrik Kraglund til at foreslå en ”frit lejde-ordning” for kommunens cirka 1600 førtidspensionister:

- Det, jeg lægger op til, er, at man går fra at være nyder til at få en eller anden form for indtægt. Af de 1600 er jeg sikker på, at for nogen af dem har situationen ændret sig, sagde han.

I praksis forestiller Henrik Kraglund sig, at man som førtidspensionist skal have mulighed for at prøve sig selv af på arbejdsmarkedet uden at risikere, at kassen så er smækket i, hvis det ikke går.

- Førtidspensionister betaler også skat, replicerede Birthe Sørensen, mens Trine M. Kristensen konstaterede, at ”der er noget galt, hvis vi har 40 procent flere i ressourceforløb” - eftersom ordningen egentlig kun er tiltænkt borgere med komplekse problemer udover ledighed.

Anne Ravn Bach (S) rundede debatten af med primært henvendt til Henrik Kraglund at understrege, at man arbejder efter loven i Ikast-Brande og derfor allerede har aktiveringstilbud til kommunens førtidspensionister.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce