Annonce
Horsens

Et mesterstykke i spin

Thorkild Overgaard.
Annonce

Læserbrev: Horsens Folkeblad bragte den 14. juli en artikel af borgmester Peter Sørensen, som omtalte vor enestående by, de varme hænder, der løfter i flok, og den kommunale omsorg, som ligger ham på sinde.

Historien er hørt et par gange før, men nu truer pludselig et udefra kommende problem idyllen: Omprioriteringsreformen, som skal udjævne forskelle mellem kommunerne og stille alle lige. Det har ganske vist været kendt ganske længe, at den ville komme, så det er sikkert en forglemmelse, at byrådet ikke på et tidligere tidspunkt fik sat tæring efter næring. Men nu kan problemet altså klares med en bagatelagtig forhøjelse af kommuneskatten. Og herefter er alt godt.

Artiklen er et mesterstykke i spin. Med omsorgsfuld appel til borgernes følelser gøres et budgetproblem til et spørgsmål om tryghed og omsorg, og det kan man jo ikke argumentere imod. Ingen er jo umenneskelige. Der har jo heller ikke været megen diskussion om det i Folkebladet.


Med omsorgsfuld appel til borgernes følelser gøres et budgetproblem til et spørgsmål om tryghed og omsorg.


Med spin gøres byrådets problem til borgernes problem, men det peger stadig tilbage på byrådet, der har ombuddet. Som ansvarlig administrator af andre folks penge er byrådet forpligtet til bestandig at forvalte de betroede midler bedst muligt under de givne omstændigheder. Er dette og hint nødvendigt? Kan det gøres bedre? Er noget forældet? Er det overhovedet en kommunal opgave? Skal det fortsat være det? Mange relevante spørgsmål kan og bør stilles.

Det er byrådets opgave at administrere vor kommune for de penge, der er til rådighed; og hvis problemet med udligningen alene er et spørgsmål om en 50´er om måneden ud af den private økonomi, som borgmesteren anfører, er en besparelse af samme størrelsesorden vel også overkommelig i den kommunale økonomi. Kan byrådet ikke løfte den opgave i flok, må det give op og meddele borgerne dets magtesløshed.

Borgmesteren slutter sin artikel med at ”jeg og byrådsgruppen (ønsker) en drøftelse med det samlede byråd om vores overvejelser.”

Det lyder majoriserende. Jeg håber, at borgmesteren opfatter sig som borgmester for hele byen (ikke kun egen byrådsgruppe) og respekterer, at alle byrådets medlemmer repræsenterer borgere i byen. Borgere, der i skåltaler står sammen og løfter i flok. Men også borgere, der forventer et samarbejdende byråd. ”Det skylder vi hinanden,” som det hedder andetsteds i artiklen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Vaccinationscenter er i mål med ældregruppe, men i Horsens Kommune mangler der stadig nogle

Horsens

Forældre opfordres til at holde små børn hjemme: Otte ud af 10 børn møder op i vuggestuer og børnehaver i Horsens Kommune

Annonce