Annonce
Debat

Et besynderligt spil om rute 26: Der var nok nogen, der burde diskvalificeres

"I 2014 falder afgørelsen: Folketingets transportudvalg, bestående af bl.a Benny Engelbrecht og Kristian Pihl Lorentzen, forkaster VVM-undersøgelsens anbefaling, og linjeføringen syd om Lading Sø bliver valgt. Undrer du dig som læser? Så kan jeg fortælle dig: Dét gjorde vi også i Skanderborg", skriver Kirstine Korshøj Jørgensen. Foto: Jens Thaysen

I 1990 besluttede Folketinget at forlægge rute 26 mellem Viborgvej og Lading Sø. Senere blev det politisk bestemt, at forlægningen af Viborgvej skulle gå nord om Lading by. Beskrivelsen i Favrskov Kommuneplan 2009:

"Det langsigtede perspektiv for Lading vil være den fredeliggørelse af den nuværende Viborgvej, der muliggøres ved etablering af en ny vejforbindelse nord om byen".

Ladings fremtidige udvikling kan knyttes til bl.a. følgende ideer og muligheder: Centerby med gode bosætningsmuligheder. Bolig- og erhvervsudvikling nord for byen med sammenbinding af den nye og den gamle del af byen. Forlægningen af Viborgvej nord om byen vil give nye udviklingsmuligheder. Udsigter og visuelle forbindelser til det åbne land bevares.

Annonce

Folk, som købte ejendom i Lading, vidste, at der var planlagt en forlægning af Viborgvej nord om Lading by.

Men så sker der noget besynderligt: En linjeføring syd om Lading Sø sniger sig ind på kortet - helt ind i Skanderborg Kommune.

En linjeføring, som Skanderborg ikke vil have, ikke vil lægge jord til og ikke får gavn af. En linjeføring, som giver plads til de udstykninger, Favrskov for længst er gået i gang med i Lading. En linjeføring, som skåner Frijsenborg mest muligt. Man behøver blot at kaste et blik på kortet - det er tydeligt, at linjeføringen behændigt snor sig fordelagtigt omkring Frijsenborgs jorder. En linjeføring, der giver plads til bygning af et biogasanlæg ved Viborgvej.

Det er åbenlyst for alle, hvem den sydligste linjeføring vil gavne.

Resultatet fra en VVM-undersøgelse til 25 millioner kroner kommer i 2012 - den anbefaler klart linjeføringen nord om Lading by.

Hvis motorvejen placeres nord om Lading, vil den genere færrest mennesker, give færrest støjgener, være billigst, mest klimavenlig, ligge tættest på allerede eksisterende industri, skabe de bedste tilkørselsforhold og ødelægge mindst natur.

Særligt set i forhold til linjeføringen syd om Lading Sø: Her vil den ramme flest mennesker, larme mest, være den dyreste, den længste og mindst klimavenlige, give de dårligste tilkørselsforhold, skade mest natur, gå gennem fredede områder, gennemskære et kulturarvsareal og skæmme udsigten til Eshøj-plateauet, hvor man har fundet verdens bedst bevarede bronzealderfund.

Som læser, og tilskuer til dette spil, tænker du nok: "Valget af linjeføringen for en motorvej ligger jo lige til højrebenet". Der kan på ingen måde være tvivl om, at motorvejen skal nord om Lading by.

Vejdirektoratets og VVM-undersøgelsens konklusion af linjeføringen nord om Lading huer tilsyneladende ikke Favrskov Kommune og Frijsenborg Gods. Favrskovs socialdemokratiske borgmester, Nils Borring, sætter gang i sine medspillere - én af de bedste på holdet er Viborgs transportordfører for Venstre: Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen. Viborg vil nemlig også gerne have en motorvej til Aarhus.

Relevante politikere kommer på besigtigelsestur i området - deriblandt transportordfører for Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht. Favrskov får oven i købet lavet sine egne støjmålinger. Et træk, der dog senere sættes skatmat af daværende transportminister Pia Olsen Dyhr.

I 2014 falder afgørelsen: Folketingets transportudvalg, bestående af bl.a Benny Engelbrecht og Kristian Pihl Lorentzen, forkaster VVM-undersøgelsens anbefaling, og linjeføringen syd om Lading Sø bliver valgt. Undrer du dig som læser?

Så kan jeg fortælle dig: Dét gjorde vi også i Skanderborg! Vi udbad os en årsag til den meget usaglige beslutning, men ingen forklaring kunne gives.


Som tilskuer og borger i den nordlige del af Skanderborg Kommune mener jeg, at der snydes i spillet om rute 26. Favrskov - kommune, borgmester og medspillere - burde have haft et rødt kort for længst.


Nu skriver vi 2021. Vi har en socialdemokratisk regering, og Benny Engelbrecht sidder ved roret som transportminister. VVM-undersøgelsens levetid er ved at dø ud.

Favrskov har stadig ikke fået sin motorvej, og kommunen har sandsynligvis travlt. En ny VVM-undersøgelse vil være fatal for Favrskov - Danmark har fået mere fokus på natur og klima end for 10 år siden.

Argumentet fra Favrskovs side med al for meget trafik på rute 26 er nu forvandlet til, at de mindre byer på ruten skal aflastes. Kristian Pihl Lorentzen spiller et kort på Favrskovs vegne: Nu er trafikmængden nemlig ikke længere en årsag til ønsket om en motorvej.

Favrskov og Viborg har nedjusteret sine krav - ellers risikerer de nok at blive smidt ud af spillet. De foreslår en motortrafikvej i stedet for en motorvej.

Borgerne i Skanderborgs nordligste del omkring Lading Sø ånder i første omgang lettet op. Nu skal der da slet ikke bygges en mastodont af broer og dæmninger gennem Lading sødalen. Det må jo være en del af spillets regler, at Skanderborg ikke skal ofres for at frisætte Favrskovs mindre byer samt Favrskovs ønske om en omfartsvej i form af en motortrafikvej.

Projekt "Syd om Lading Sø" bliver forhåbentlig forkastet. Al fornuft peger på, at trafikudspillet 2021 ikke indeholder en linjeføring i Skanderborg Kommune. I mellemtiden bliver arbejdet godt og grundigt på Christiansborg.

Denne gang allierer Favrskov og Viborg sig med Aarhus og Silkeborg - jo flere jo bedre, men Skanderborg inviteres ikke med i spillet. Er det fairplay?

Endnu engang bliver vi borgere overraskede i Skanderborg. Transportminister Benny Engelbrecht medtager rute 26 i trafikudspillet 2021. Det er klart: Han kender i forvejen sagen, og fire kommuner bakker op. Favrskov får endda lov til at lægge sin helt egen linjeføring op som bud på opgraderingen af rute 26.

På forunderlig vis er Favrskov blevet tildelt nogle kort, som Skanderborg ikke har fået. Skanderborg har faktisk ikke engang fået anvist en plads på reservebænken - på trods af, at vi er dén kommune, der bringer det største offer.

Hvis du nu, som læser af dette, skulle være dommer i dette spil, var der så en spiller i "Spillet om rute 26", som du synes burde diskvalificeres? Var der spillere, der snød - som negligerede nogle helt indlysende demokratiske spilleregler? Spiller alle efter fairplay?

Som tilskuer og borger i den nordlige del af Skanderborg Kommune mener jeg, at der snydes i spillet om rute 26. Favrskov - kommune, borgmester og medspillere - burde have haft et rødt kort for længst.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

39-årige Katrine tager kampen op med skoletræthed for at blive elektriker: Jeg er et bedre forbillede for mine børn nu

Annonce