Annonce
Horsens

Erhvervsklumme: Forbedrede muligheder for medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder

For nye, mindre virksomheder indføres en ny ordning, hvor grænsen for værdien af aktielønnen hæves til 50 pct. af årslønnen på aftaletidspunktet. Foto: Colourbox

Revision: Mindre virksomheder får nu endelig mulighed for at tilbyde deres medarbejdere at tegne aktier for op til 50 pct. af årslønnen. Der er fremsendt et nyt lovforslag, der implementerer Europa-Kommissionens krav om, at medarbejderordningen overholder regler om lovlig statsstøtte.

Forslaget er tiltænkt nye, mindre virksomheder, hvor de nye regler kan være en hjælp til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft eller reducere lønomkostninger.

Når medarbejdere i en virksomhed modtager aktier, herunder købe- eller tegningsretter til aktier i virksomheden, beskattes værdien heraf som udgangspunkt som løn. Beskatningen sker på tildelingstidspunktet, mens købe- og tegningsretter først beskattes på udnyttelsestidspunktet.

Annonce

Beskatningen sker som anden personlig indkomst med op til ca. 56 pct.

Der er mulighed for at indføre medarbejderaktieordninger med lempeligere beskatning efter ligningslovens paragraf 7, hvor beskatningen først sker, når gevinsten realiseres. Samtidig beskattes gevinsten som aktieindkomst med 27 pct. eller 42 pct. afhængigt af aktieindkomstens størrelse.

Medarbejdere får således mulighed for at udskyde beskatningstidspunktet, indtil de afhænder aktierne, samtidig med at beskatningen nedsættes til 27 pct. eller 42 pct.


De nuværende aktionærer skal dog være opmærksomme på, at der sker en udvanding af de oprindelige aktionærer. Modsat løber medarbejderne i nystartede virksomheder typisk en ikke ubetydelig risiko ved aktietegning for større beløb.


Efter de hidtidige regler kunne virksomhederne aflønne deres medarbejdere med aktier op til 10 pct. af årslønnen. Grænsen udvides til 20 pct. af årslønnen, forudsat at ordningen tilbydes mindst 80 pct. af virksomhedens medarbejdere og på lige vilkår.

For begge ordninger gælder det, at virksomhederne ikke har fradrag for udgiften.

For nye, mindre virksomheder indføres en ny ordning, hvor grænsen for værdien af aktielønnen hæves til 50 pct. af årslønnen på aftaletidspunktet.

Det er et krav, at virksomheden ikke har beskæftiget mere end 50 ansatte i de seneste to regnskabsår, ligesom nettoomsætningen ikke har oversteget 20 mio. kr., og balancesummen ikke har oversteget 75 mio. kr.

Ordningen er målrettet virksomheder, der har været aktive i mindre end fem år før kalenderåret, hvor ordningen indføres. Tilsvarende skal virksomheden være et driftsselskab - og ikke være omfattet af definitionen ”pengetanke”, ligesom kriseramte virksomheder ikke kan anvende ordningen.

Indgår virksomheden i en koncern, opgøres antallet af medarbejdere, nettoomsætningen og balancen for koncernen som helhed. Desuden skal man være opmærksom på, at der i kravet om maksimalt fem års levetid medregnes levetid fra virksomheder, hvorfra virksomheden har modtaget aktiver i forbindelse med skattefrie omstruktureringer.

Med vanlig sans for komplicerede regler har virksomhederne nu tre muligheder:

- Individuelle aktieordninger med op til 10 pct. af årslønnen.

- Grænsen hæves til 20 pct. af årslønnen, hvis ordningen tilbydes mindst 80 pct. af medarbejderne på lige vilkår.

- Grænsen hæves til 50 pct. af årslønnen for en række nye, mindre virksomheder - uden krav til, hvor mange medarbejdere der skal have tilbuddet.

Muligheden er typisk relevant for nystartede virksomheder, der ikke indgår i en større koncern. Det kræver dog, at virksomheden og medarbejderne forholder sig til en række forhold.

For en nystartet virksomhed er det oplagt at spare lønudgifter, ligesom ordningen kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Dette gælder ikke mindst, hvor ordningen erstatter løn, hvoraf der skulle have været betalt topskat.

De nuværende aktionærer skal dog være opmærksomme på, at der sker en udvanding af de oprindelige aktionærer. Modsat løber medarbejderne i nystartede virksomheder typisk en ikke ubetydelig risiko ved aktietegning for større beløb.

For mindre virksomheder er medarbejderaktier ofte en lidt overset mulighed, men samtidig et område, hvor både virksomheden og medarbejderne skal se sig godt for.

Annonce
Horsens For abonnenter

Borgmester vil tage trykket af ansatte: Nu skal politikerne godkende dispensationer i byggesager

Danmark

Torsdagens coronatal: Syv færre indlagt det seneste døgn

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Sovende mand vækket af røg, da huset brændte

Horsens For abonnenter

Snart går det løs på VIA's nye skole til 600 mio. kr: Se billederne af de nye rammer kort inden studiestart

Odder

Kroens kælder kan rumme alt: Under krigen blev her skjult nedskudte krigsflyvere, nu ligger fine vine og venter på at blive smagt

Sport

Malte Kiilerich er blevet en profil i forsvaret

Kultur

Padelcenter laver ny turnering med rejse på højkant - og lokalt krav til deltagerne

Horsens For abonnenter

Daniel svæver hen over byen - og når det ikke blæser nok, har han selv vind med på ryggen

Horsens

Gravsten viklet ind i afspærringstape: Det handler om sikkerhed for gæsterne på kirkegården

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Danmark

Vejdirektoratet hæver hastigheden på motorvejen: Her må du fremover køre 130 km/t

Erhverv

Bageri måtte vente i 11 måneder på et forventeligt nej fra en offentlig myndighed

Sport

John Madsen er død

Horsens For abonnenter

Flere partier er bekymrede over stort antal dispensationer i byggesag fra sydbyen: V opfordrer borgmester til at gribe ind

Debat

Genbrug kan gøres bedre: Hvorfor må vi ikke klunse på genbrugspladsen?

Annonce