Annonce
Erhverv

Erhvervsklumme: 130 pct. fradrag for forsøgs- og udviklingsomkostninger

Efter udfasning af covid-19-hjælpepakkerne er det besluttet at forhøje fradraget for udgifter til forskning og udvikling til 130 pct. i 2020 og 2021. Foto: Colourbox
En lang række mindre og mellemstore virksomheder får mulighed for et ekstra fradrag, ligesom de kan få udbetalt skatteværdien, hvis de har underskud. Der stilles en række krav til, hvilke omkostninger der medfører ekstra fradrag, og omkostningerne skal kunne dokumenteres. Derfor bør virksomhederne allerede nu undersøge muligheder og sikre sig, at de prioriterer de fremtidige investeringer.
Annonce

Revision: Tilbage i 2017 blev der indgået en politisk aftale om gradvist at forhøje virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling fra 100 pct. til 110 pct. frem mod 2026. Efter udfasning af covid-19-hjælpepakkerne er det midlertidigt besluttet at forhøje fradraget til 130 pct. i 2020 og 2021 som et incitament til at øge aktiviteten i erhvervslivet, herunder ikke mindst eksporten.

Annonce

Forsøgs- og udviklingsomkostninger

Forsøg og udvikling finder ikke kun sted i de største danske virksomheder. I takt med den teknologiske udvikling er mange mindre og mellemstore virksomheder udsat for et massivt pres for at forny sig og har derfor projekter, der falder ind under definitionen.

Udviklingsarbejdet skal bestå i anvendelse af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede produkter, materialer, processer, mekanismer eller tjenesteydelser. Desuden skal projekterne have en naturlig sammenhæng med de andre kommercielle aktiviteter i virksomheden.Udviklingsprojekterne skal indeholde:

- et nyhedselement, hvor det er tilladt at afprøve kendt viden eller kendt teknologi, men hvor resultatet skal repræsentere nye eller væsentligt forbedrede produkter m.m. i forhold til den branche, virksomheden opererer i.

- et element af kreativitet, hvilket udelukker projekter, der sigter mod rutinemæssige opdateringer eller tilpasninger af eksisterende produkter m.m.

- et element af usikkerhed i innovationsprocessen, hvorfor f.eks. rene designomkostninger til ændring af den ydre form ikke falder ind under definitionen.

Selvom reglerne i første omgang kan virke komplicerede, vil en gennemgang af virksomhedens investeringsplaner ret hurtigt kunne afdække, om der er projekter, som kan falde ind under definitionen.

Annonce

Forhøjet fradragsværdi

For de projekter, der opfylder definitionen, indgår udgifter til løn, råstoffer, leje af lokaler samt udgifter til indkøb af maskiner og inventar. Tilsvarende indgår virksomhedens udgifter til egne medarbejdere, hvilket dog stiller krav om timeregistrering.

Med et fradrag på 130 pct. får virksomheden et fradrag på 130 kr. hver gang, den bruger 100 kr. eller et ekstra fradrag på 30 pct. Ved en skatteprocent på 22 pct. medfører dette således et skattefrit tilskud på 6,6 pct. (22 pct. af 30 kr.) af projektomkostningerne.

Investeringer i driftsmidler afskrives typisk med saldoafskrivning på 25 pct. af de aktiverede omkostninger, hvorefter alene afskrivningerne indgår i fradragsgrundlaget. Her skal virksomhederne være opmærksomme på, at der gælder en særregel, der tillader straksafskrivning af hele investeringen, hvilket især er interessant i 2020 og 2021, hvor en straksafskrivning vil give et ekstra fradrag på 30 pct.

Annonce

Udbetaling af skatteværdien

Der kan ansøges om at få udbetalt skatteværdien af underskud, der er relateret til forsøgs- og forskningsudgifter. For selskaber, der indgår i en sambeskatning, er det dog et krav, at hele årets sambeskatningsindkomst skal være negativ.

I forbindelse med covid-19-hjælpepakkerne har vi set en lang række tiltag, der har sigtet mod at afhjælpe de økonomiske konsekvenser for at undgå tab af arbejdspladser mv. Den midlertidige forhøjelse af fradragsprocenten for forsøgs- og udviklingsomkostninger repræsenterer et skifte hen imod at forøge aktiviteten i erhvervslivet. Et skifte, der er stærkt tiltrængt.

Med lidt planlægning kan en større del af de mindre og mellemstore selskaber sikre sig et økonomisk tilskud til den genopretning og omstilling, mange virksomheder befinder sig i.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Ejer af Oasen: Jeg troede, det var en kunde, der ringede for at aflyse...

Hedensted

Galleri udstiller samlerobjekter

Horsens For abonnenter

Borgmester er ærgerlig over Learnmark-beslutning - bestyrelsesformand åbner dør på klem

Annonce