Annonce
Horsens

Er det obligatorisk at få tinglyst sit køb af et hus?

Advokat Anne Koch og advokat Jens Glavind besvarer spørgsmål sendt pr. brev til advokatkontoret LRP, Løvenørnsgade 17, eller pr. mail til jg@lr-p.dk. Arkivfoto

Min kone og jeg overvejer at købe et gammelt faldefærdigt hus. Vi skal betale tinglysningsafgift, hvilket er ret mange penge.

Mit spørgsmål er derfor, om tinglysning er obligatorisk, og hvad formålet er med tinglysning?

Svar:

Annonce

Der er mange ting, man skal være opmærksom på i forbindelse med køb af fast ejendom, men et af de vigtigste elementer er at få styr på tinglysning. De forskellige aspekter af tinglysning af fast ejendom er reguleret i tinglysningsloven,

Tinglysning er ikke obligatorisk, men tjener et meget vigtigt formål, nemlig at man sikrer sin ret over ejendommen, ligesom man offentliggør sin ret. Herved bliver det offentligt kendt, at den, der har tinglyst sin rettighed, også er den, der har ejendomsretten.

At undlade at få tinglyst sin ret over ejendommen er fuldstændig uforsvarligt.

Dels risikerer man, at sælger kan sælge huset igen til en ny køber, der vil erhverve ret over huset, hvis køber er i god tro.

Derudover kan I ikke få tinglyst lån i ejendommen.


At undlade at få tinglyst sin ret over ejendommen er fuldstændig uforsvarligt.


De udgifter, der er forbundet med tinglysning, vil altid være godt givet ud, idet de økonomiske konsekvenser ved en eventuel konflikt, kan vise sig at være meget større.

Ekstra nøgle til lejebolig

Jeg skal have en ny ovn i min lejebolig, og min udlejer har planlagt installation af denne på et tidspunkt, hvor jeg ikke kan være hjemme. Min udlejer har nu meddelt mig, at installatøren kan få en nøgle fra min udlejer og selv låse sig ind i lejligheden. Må min udlejer egentlig have en nøgle til lejligheden?

Svar:

Du er som lejer i din gode ret til at nægte, at udlejer har en nøgle til lejemålet. Som lejer har du krav på udlevering af samtlige nøgler til lejemålet, og udlejer kan derved kun have en nøgle, såfremt I har aftalt det.

Det vil dog ofte give mening, at udlejer har en nøgle til lejemålet. Det kan for eksempel være i de tilfælde, hvor du som lejer har mistet din nøgle, eller hvor den er blevet stjålet.

For at få adgang til det lejede skal udlejer normalt meddele dette til lejer med mindst seks ugers varsel ved arbejde af mindre karakter og ellers tre måneders varsel. Der er dog ikke behov for meddelelse ved akutte skader.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce