Annonce
Læserbrev

En ny dyr hærvejsmotorvej skader mere, end den gavner

Opgiv den nye motorvej. Lav en generel tænkepause. Lad uvildige eksperter revurdere VVM, kompensering, borgerindflydelse og klageadgang.

Læserbrev: Motorvejen mellem Haderslev og Give har en tvivlsom oppumpet økonomi. Den vil være negativ uden brændstofafgifter fra en formodet stigende trafik.

Ikke medregnet er borgernes tab af ejendomsværdi, uoprettelig skade på betydelige naturområder og landskaber som Natura 2000 og ådale samt borgernes forringede sundhed og livskvalitet pga. vejstøj.

VVM-rapporten giver ikke et retvisende billede af samfundsøkonomien og konsekvenserne for klima, sundhed og natur. Den er gal med beregningsprincipperne. Fremadrettet med den manglende demokratiske proces.

Erfaringen viser, at bortset fra linjeføringen er alt besluttet.

Om støjen: Jævnfør rapporten vil gennemsnitligt 20 til over 50 pct. af borgerne langs vejen føle sig stærkt generet afhængig af afstand og tid på døgnet.

Af en nylig artikel i Jyllands-Posten fremgår, at allerede i dag er 1,35 mio. danskere stærkt plaget af vejstøj.

Generne kompenseres kun i ringe grad.

I rapporten anvendes vejledende støjgrænser fra miljøstyrelsens "Støj fra veje" fra 2007. Er der ikke sket noget siden? Jo, der er.

I artiklen "Støjekspert: Sænk grænseværdien for motorvejsstøj" i Ingeniøren slås til lyd for, at alle naboer til støjende veje får en bolig med samme lave niveau - 52 dB mod VVM-rapportens 58 dB. (Obs: +3dB = lyden fordobles).

WHO og EU anbefaler en grænse på 53 dB ved veje. Hvorfor så ikke i Danmark, når det ifølge eksperten er økonomisk og teknisk muligt?

Hvis vejen bygges, spares måske 7-12 minutter på de ca. 70-83 km ved 130 km/t.

E45 aflastes næsten ikke.

Vejtrafikken forventes at stige 22 pct. og motorvejstrafikken ca. 47 pct. (2015-2030).

Men forventes en reduktion af vejtrafikken da ikke at indgå i reduktionen af klimabelastningen på 70 pct. inden 2030?

Man regner 23 pct. af trafikken som fritidskørsel, 12 pct. som pendling og resten erhvervskørsel.

Har turister og private altid brug for at komme hurtigere frem? Er der brug for øget og hurtigere trafik til grænsehandel? Ønsker vi at fremme uproduktiv pendling i privatbil?

Erhvervslivet forventer øget konkurrence pga. vejen. Nogle virksomheder får reduceret deres transportomkostninger med to pct. Står dette mål med prisen: syv-otte mia. kr. og de uoprettelige følgeskader?

Råd til politikerne uanset partifarve:

Opgiv den nye motorvej. Lav en generel tænkepause. Lad uvildige eksperter revurdere VVM, kompensering, borgerindflydelse og klageadgang.

Lav en overordnet transportplan, som er i harmoni med klima og naturbevaringsplaner.

Løs aktuelle trafikale problemer, hvor de er. Udbyg E45, lav motortrafikveje, tunnel i Vejle og cykelstier.

Støt støjforskning, og invester i støjreduktion, hvor støjen er over EU's anbefalinger.

Præmier samkørsel og offentlig transport.

Uddan flere, og gør det let for dem at flytte tæt på jobbet.

Skab en ordentlig beslutningsproces, hold en god tone i debatten og skrot hærvejsmotorvejen for altid.

Karl Tolstrup. Arkivfoto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

En vaskeægte, spil-levende legende blev hædret med kongelig belønningsmedalje, bog, taler og kærligt dril

Annonce