Annonce
Østjylland

Embede i Kolind besættes med vikar et år

Sognepræst Anne Kirstine Langkjer gik på pension i efteråret 2018.Arkivfoto: Flemming Højer
Situationen omkring præsteboligen i byen er uafklaret.
Annonce

Et opslag fra Kirkeministeriet, dateret 11. august, fortæller, at der søges en konstitueret sognepræst til Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat fra og med den 1. oktober 2020 og til og med den 30. september 2021. Altså et årsvikariat.

Heri ligger, at de fire sogne, der i øvrigt har fælles menighedsråd, for en endnu længere periode end oprindelig antaget skal betjenes af en vikarpræst. I øjeblikket er det cand.theol. Tine Frisenette, Aarhus, der passer embedet. Aktuelt har hun dog ferie, så det er nabopræsten, Susanne Munk Hjørlund, Nimtofte-Tøstrup, der varetager opgaverne.

Embedet i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager har været ledigt, siden sognepræst Anne Kirstine Langkjer gik på pension i efteråret 2018. Der er konstateret angreb af skimmelsvamp i præsteboligen i Kolind, men det har ikke været muligt at finde frem til en løsning, så en bolig for en kommende sognepræst - der vil være omfattet af bopælspligt - har kunnet anvises. Så længe, det ikke er muligt, kan man efter reglerne ikke slå en permanent stilling op.

Annonce

Møde 27. august

På et møde den 27. august mellem provst Benedikte Bock Pedersen, Syddjurs Provsti, og menighedsrådet i de fire sogne vil sagen igen blive drøftet, oplyser provsten, der netop er vendt tilbage til sit embede efter en sygdomsperiode. I princippet er der to muligheder - enten sættes den nuværende præstebolig i stand, eller også vil der blive tale om at opføre en ny. Sådan gik det for eksempel i Ørsted i Norddjurs Provsti.

Der er stor tilbageholdenhed med hensyn til at melde noget ud i sagen. Det vides dog, at man lokalt havde håbet at kunne få en permanent stilling opslået frem for at fortsætte med vikarer.

I stillingsopslaget anføres, at den pågældende skal være kirkebogsførende samt begravelsesmyndighed og i øvrigt ansættes på fuld tid.

Provst Benedikte Bock Pedersen skal mødes med menighedsrådet den 27. august Af gode grunde er der ikke tilknyttet bopælspligt til vikariatet.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Debat: Værdig tilbagetrækning

Coronavirus

Live: Over halvdelen af de corona-ramte kender ikke selv smittekilden

Annonce