Annonce
Odder

Elektronik i skolen: Pc'er afløser iPads for de ældste elever

Det er ikke længere kun iPadsn man kan få udleveret i kommunens skoler. Nogle af de ældste elever skal fremover have en pc i stedet. Arkivfoto: Martin Ravn
Skolebestyrelserne i Odder Kommunen har fået stor indflydelse på, hvordan fordelingen af iPads og pc'er skal være i skolerne fremover.
Annonce

Odder: Siden 2012 er alle skoleelever i Odder Kommune blevet udstyret med egne iPads, men fremover vil også pc'er være med i pakken for de ældste elever.

Det er i hvert fald indstillingen fra børn-, uddannelses- og kulturudvalget efter udvalget mandag mødtes for at kigge på forskellige modeller for indkøb af ny elektronik til kommunens skoler.

Punktet var første gang på dagsordenen for en måneds tid siden. Her var oplægget fra forvaltningen, at man fortsatte som hidtil, men flere forældre har efterlyst pc'er til de ældste elever, og en evaluering pegede også på, at det måske ville være mere hensigtsmæssigt.

Samtidig har en gruppe forældre til indskolingsbørn efterlyst flere begrænsninger og klarere regler for, hvad iPads i skolen skal bruges til.

- Vi var enige om, at det ikke handlede om for eller imod elektronik i skolerne. Vi fortsætter det arbejder, der allerede er i gang med, at Odder Kommunes skoler fortsat understøtter den digitale udvikling for alle elever i folkeskolen, men vil have forskellige løsninger afhængig af elevernes alder og de enkelte skolers ønsker, siger Lone Jakobi (S), der er formand for børn-, uddannelses- og kulturudvalget.

Skolebestyrelserne får en opgave med at beslutte om devices skal med hjem, og så skal forældrene involveres mere i den digitale dannelse.

Lone Jakobi (S)

Annonce

Både og for de ældste

I praksis betyder det, at alle kommunens elever fra 0. – 6.-klasse fortsat får en iPad. Det samme gør de ældste elever på Parkvejens Skole efter skolebestyrelsens ønske.

"Medarbejderne er helt overvejende enige om, at iPad’en bedst understøtter de pædagogiske tanker, der ligger i” Eleven som producent og formidler.” Dog ønsker man i udskolingen også adgang til pc’er til bestemte opgavetyper", står der i høringssvaret fra Parkvejens Skole.

I 10. klasse og på Vestskolen vil man til gengæld foretrække pc'er til de ældste elever, men har samtidig et forslag til, hvordan man måske kan spare nogle penge i kommunen:

"Eftersom en stor del af eleverne i udskolingen har pc'er efter konfirmationen, er det vores anbefaling at der arbejdes med en model, hvor eleverne kan aflevere sin skole – pc igen såfremt eleven selv har en pc, som eleven gerne vil bruge. Tilbageleverede pc’er kan f.eks. indgå i puljen af klassesæt, eller udleveres på ny, hvis de er i god nok stand."

Annonce

Ikke råd til ekstra klassesæt

En af de modeller, der blev fremlagt for udvalget var muligheden for at tilvælge klassesæt af iPad/pc'er som supplement, men den løsning er i første omgang valgt fra, da den er noget dyrere end blot at sikre alle enten iPad eller pc.

- Vi har også indstillet, at der afsættes penge til videre/efteruddannelse af medarbejderne og til reparationer, siger Lone Jakobi.

Til gengæld har udvalget ikke truffet beslutninger om, hvorvidt de yngste elever skal have deres iPads med hjem eller om de skal blive på skolerne, ligesom der heller ikke er lavet overordnede regler for, hvad der eksempelvis må være af spil og andet på børnenes iPads.

- Den opgave bliver løst sammen med skolebestyrelserne, men først når vi er igennem budgetforhandlingerne, siger Lone Jakobi.

Da der er tale om en investering, der beløber sig til omkring syv millioner kroner, skal indstillingen endeligt godkendes i byrådet og vil indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Udsigt til brandslukning resten af aftenen: Vi skal ind fra ydersiden, og det tager tid

Annonce