Annonce
Ikast-Brande

Efter uro om omsorgssvigt på plejehjem: Udvalgsformand frygter for personale til ældreplejen

2. viceborgmester Frank Heidemann Sørensen (A), som også er formand for Ikast-Brande Kommunes Sundheds- og omsorgsudvalg, frygter, at de uheldige episoder, der på det seneste har været fremme i medierne, kan få flere til at fravælge ældreområdet som arbejdsplads . Arkivfoto: Bjarke MacCarthy
Udvalgsformand frygter, at de uheldige episoder, der har fyldt medierne de senere uger, kan medføre, at nogle fravælger ældreområdet som deres kommende arbejdsplads.
Annonce

Brande: I disse uger fyldes medierne af ubehagelige billeder om svigt af beboere på plejecentre.

Landspolitikernes reaktioner går først og fremmest på behovet for mere og bedre tilsyn. Tilsynet med plejecentrene i Ikast-Brande Kommune udføres af Hjortshøj Care, altså af en ekstern og uvildig.

Fremgangsmåden er, at der mindst en gang årligt aflægges et uanmeldt besøg. Der bliver aflagt besøg hos beboerne, hvis de giver tilladelse til det. Der tales med mindst tre beboere og pårørende for at spørge ind til deres opfattelse af personalets måde at være på, mulighederne for beboernes selvbestemmelse og en lang række andre forhold, som er med til at sætte rammerne for et værdigt liv.

Der bliver kigget efter, hvorvidt beboerne er velsoignerede, og rengøringsstandarden i boligerne bliver tjekket. Desuden tales der med lederen på stedet og repræsentanter fra personalet.

Der er hvert år fokus på en række forhold, der bliver gået i dybden med på besøgene og i samtalerne. I 2019 handlede det bl.a. om værdighed for beboerne, tandsundhed, ernæring og kost, praktisk hjælp og demens.

Der er kommet fokus på landets ældrepleje i denne sommer, efter blandt andet TV 2 har kunnet vise flere eksempler på omsorgssvigt af ældre. Arkivfoto: Lars Johansen

Efter besøget udfærdiger Hjortshøj Care en rapport, som giver en grundig beskrivelse af deres opfattelse af forholdene, og samtidig bliver der givet anbefalinger til udviklingspunkter og forbedringer.

Tilsynet er således ikke kun en status over forholdene på det enkelte plejecenter, men også en læring, således at der hele tiden er fokus på forbedringer. Rapporterne bliver herefter sendt til orientering i Sundheds- og omsorgsudvalget, og herefter bliver rapporterne lagt ind på det enkelte plejecenters hjemmeside, så alle kan læse dem.

Annonce

Tilfredshed med tilsyn

Spørgsmålet er, om de ubehagelige beretninger om forsømte ældre beboere giver anledning til overvejelser om ændringer i tilsynet i Ikast-Brande. Avisen har spurgt formanden for Sundheds- og omsorgsudvalget, Frank Heidemann Sørensen (A), som udtrykker tilfredshed med det eksterne tilsyn. Han vurderer, at kvaliteten i god, og udover kontrollen lægges der op til læring og udvikling.

Indtil kommunesammenlægningen i 2007 var det almindeligt, at det var det politiske udvalg, der aflagde et årligt besøg og på den måde førte tilsynene.

Det blev lovgivningsmæssigt ændret, således at tilsynet fra det tidspunkt skulle udføres af uvildige. Ikast-Brande Kommune har ikke blot indført et uvildigt tilsyn, men ved siden af opretholdt den tætte kontakt mellem politikerne og institutionerne.

God kontakt

Frank Heidemann lægger ikke skjul på, at han er glad for, at Sundheds- og omsorgsudvalget fortsat aflægger besøg på kommunens plejecentre en gang årligt. Straks efter lovændringen i 2007 argumenterede han for, at kontakten mellem institutionerne og politikerne burde opretholdes, og byrådet var med på ideen.

Institutionerne deles mellem udvalgsmedlemmerne, således at hver institution får besøg af to udvalgsmedlemmer en gang årligt. Forudsætningen for de politiske besøg er dog, at ledere, personale og beboere ønsker besøget, men Frank Heidemann fortæller, at alle institutioner siger ”ja tak”.

De beboere, der magter og ønsker at deltage, når politikerne dukker op, er velkommen sammen med tillidsrepræsentant og ledelse. Det vigtige i disse møder er, at politikerne får en viden om, hvad der rører sig på den enkelte institution; bl.a. er det vigtigt at få sikkerhed for, at det serviceniveau, der er besluttet, reelt også er det niveau, der realiseres.

Politikerne får tilbagemeldinger om, hvordan deres beslutninger opfattes ”ude i marken”. Yderligere fordele ved besøgene er, at personale og beboere får sat ansigt på nogle politikere, således at det er nemmere lige at kontakte en af dem, hvis der dukker noget op, som der burde gøres noget ved.

Formanden siger det ikke direkte, men hans opfattelse er uden tvivl, at den kontakt, der på den måde skabes mellem politikerne og institutionerne, er så vigtig, at andre kommuner burde overveje noget tilsvarende.

Annonce

Ros til personalet

Frank Heidemann udtrykker stor ros til det personale, der sikrer, at beboerne har de bedst mulige vilkår inden for de rammer, som politikerne har fastlagt. Han ved, at de besparelser, der er blevet gennemført, ikke altid har gjort det nemmere, men generelt er det hans opfattelse, at beboere og pårørende er tilfredse med forholdene.

Specielt giver han udtryk for stor ros til personale og pårørende for den måde, dagligdagen har fungeret under corona-perioden. Det har været en uhyre vanskelig periode for begge parter.

Udvalgsformanden slutter af med at sige, at han frygter, at de uheldige episoder, der har fyldt medierne de senere uger, kan medføre, at nogle fravælger ældreområdet som deres kommende arbejdsplads.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Carsten blev fejret på sin 50-års-fødselsdag: Det skulle Mette bare ikke blande sig i

Annonce