Annonce
Erhvervsretlig brevkasse

Efter fraflytning har vi fået depositum for lejlighed retur, men nu vil udlejer have betaling for ridser i gulv

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Min kæreste og jeg er fraflyttet vores lejlighed for næsten to måneder siden. Vi har fået hele vores depositum tilbagebetalt, men nu har vores udlejer skrevet, at hun vil have tilbageført næsten halvdelen af beløbet, fordi hun ikke havde opdaget nogle ridser i gulvet.

Vi har afholdt flyttesyn, men har ikke fået en rapport. Vi har derudover opdaget, at hun ikke har forsøgt at fremleje vores lejlighed, selvom vi fraflyttede inden opsigelsesvarslets udløb. Hvad kan vi gøre?

Svar:

Annonce

Først og fremmest skal I tjekke jeres lejekontrakt, idet udlejer kan have forlænget fristen for at komme med bemærkninger. Dette skal fremgå af lejekontraktens paragraf 11, hvis det skal være gyldigt.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal I overveje, om der kan være tale om misligholdelse. Ridser i gulv kan efter omstændighederne være misligholdelse, men hvis der alene skal ske mellemslibning, er der kun tale om almindelig slid og ælde, som udlejer ikke kan kræve betalt af jer.

I kan overveje, om man ville have opdaget ridserne ved almindelig agtpågivenhed? Hvis man ikke opdager ridserne ved almindelig agtpågivenhed, men der stadig er tale om misligholdelse, kan udlejer komme igennem med, at der er tale om skjulte mangler. Idet der er tale om ridser, vil jeg mene, at det bliver svært for udlejer at komme igennem med dette.

Hvis intet af det ovenstående er tilfældet, vil jeg klart mene, at udlejer ikke kan kræve pengene tilbageført. I har indrettet jer i god tro efter at have fået pengene overført. Hvis jeres udlejer udlejer mere end én beboelsesejendom, er der ikke noget at komme efter for udlejer, idet denne ikke har overholdt de formelle regler ved flyttesynet, jf. lejelovens paragraf 98.

Hvis udlejer i modsat fald kun har én beboelsesejendom, vil jeg stadig mene, at I har ret til det fulde beløb, dog eventuelt med fradrag for istandsættelse.

I henhold til jeres udlejers manglende forsøg på genudlejning, kan I have et krav mod hende her. Som jeg forstår det, er I fraflyttet lejligheden inden opsigelsesvarslets udløb. Efter lejelovens paragraf 86, stk. 3 er det et krav, at udlejeren bestræber sig på at genudleje det lejede.

Hvis jeres udlejer ikke har gjort dette, kan I eventuelt gøre et krav gældende om tilbagebetaling af den husleje, I har betalt for meget af.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Opdateret kort over sognene: Sønderbro kan åbne om en uge - hvis smitten holdes nede

Annonce