Annonce
Horsens

Efter de første stik på bosted: Nu er der lys for enden af tunnellen

- Jeg har ikke oplevet en corona-angst blandt medarbejderne. Folk ser også stor mening i at gøre en forskel og støtte borgerne i en særlig situation, fortæller Anders Jacobsen, som er den ene af to afdelingsledere på bostedet for udviklingshæmmede på Ane Stauningsvej. Foto: Mette Graugaard
I december var 19 beboere og medarbejdere på bostedet for udviklingshæmmede på Ane Stauningsvej ramt af corona. Året har slidt hårdt på personalet, men vaccinationerne giver lys for enden af tunnellen.
Annonce

Horsens: Corona satte i den grad dagsordenen for botilbuddet for udviklingshæmmede på Ane Stauningsvej, da ni beboere og 10 medarbejdere blev ramt af corona i december. Heldigvis blev smitten inddæmmet til ét af tre huse.

- De smittede beboere oplevede kun lettere eller ingen symptomer på smitten. Det var rigtig dejligt, fortæller afdelingsleder Anders Jacobsen.

Efter en medarbejder blev smittet, lukkede alt ned, og alle skulle testes. Da beboerne på bostedet er udviklingshæmmede i forskellig grad, lykkedes det i et par tilfælde ikke.

- Men det var beboere uden symptomer, fortæller afdelingslederen.

Og så blev der ellers indledt selvisolation af de smittede og nære kontakter.

- To beboere forstod ikke det med selvisolation, derfor lejede vi et sommerhus, hvor de boede sammen med personale, indtil isolationen var overstået.

Kørt før jul var corona-smitten helt ude af huset igen.

Annonce

Corona slider på personalet

Anders Jacobsen fortæller om et corona-år, der har slidt på personalet. Årsagerne er flere. Der er bekymringen for at bringe smitte med på job, en hverdag med værnemidler, ekstra vagter, arbejdet med at skabe ro og tryghed samtidig med, at restriktionerne affødte mange forandringer i beboernes hverdag.


Vi er stadig meget ramt af sygemeldinger på grund af corona. Har man de mindste symptomer, skal man testes, før man kommer på arbejde igen.

Anders Jacobsen, afdelingsleder


I perioder har der været lukket for besøgende, beboere har ikke kunnet komme på arbejde, ligesom aktiviteter uden for huset blev reduceret. Sådan er der i takt med coronaens udvikling løbende skruet op og ned for aktiviteter og socialt liv i hverdagene, ligesom der er fundet nye løsninger.

- Vi er stadig meget ramt af sygemeldinger på grund af corona. Har man de mindste symptomer, skal man testes, før man kommer på arbejde igen. Det gælder også, hvis man har været i tæt kontakt med en smittet. Det giver ekstra sygefravær, fortæller Anders Jacobsen.

Annonce

Vikarer fra jobbank

Horsens Kommune havde i forbindelse med jul og nytår lavet en jobbank på handicap- og psykiatriområdet, hvor medarbejdere fra hele området kunne melde sig til at vikariere inden for området.

- Det benyttede vi os af nogle dage i december, og det fungerede rigtig godt, siger Anders Jacobsen, som i det hele taget har stor ros til personalets indsats på Ane Stauningsvej.

- Medarbejderne har gjort en kæmpe indsats i hverdagen. De har virkelig rendt stærkt og gjort en dyd ud af at holde et roligt ydre. De har også taget et stort ansvar for at sikre sig mod smitte. Men det slider hårdt mentalt i det lange løb, og mange er ved at være slidte.

Det forsøger ledelsen at tage hånd om blandt andet med personlige trivselssamtaler efter behov.

Annonce

20 medarbejdere vaccineret

Søndag 3. januar var en mærkedag på Ane Stauningsvej. Alle beboere fik den første vaccination, der skal sikre dem mod smitte med corona-virus.

- 20 medarbejdere fik resten af vaccinationerne, og nu er jeg ved at lave en liste over resten af de i alt cirka 80 faste medarbejdere, som også skal tilbydes en vaccination, siger Anders Jacobsen, som dermed ser lys for enden af tunnellen.

Ane Stauningsvej

Et kommunalt døgnbemandet botilbud til udviklingshæmmede voksne med en varig funktionsnedsættelse.

Rummer 47 selvstændige lejligheder, som er fordelt i tre huse.

Hed indtil årsskiftet Bo Døgn, Ane Stauningsvej. Nu hedder det Center for Handicap, Ane Stauningsvej som led i en organisationsændring.

Har to afdelingsledere og cirka 80 fastansatte medarbejdere.

Erfaringerne fra corona-året har også givet anledning til at gentænke dele af hverdagen.

- De beboere, der arbejder ude, plejer at blive hentet om morgenen på samme tidspunkt. Det satte coronaen en stopper for, og vi har oplevet, at det giver en bedre morgen for nogle beboere at møde senere. Sådan en erfaring kan vi også bruge i vores hverdag efter corona.

Et andet plus er et tættere kendskab til kolleger på tværs af handicapområdet. Da aktiviteter ude i byen lukkede i foråret, kom medarbejdere derfra i stedet på Ane Stauningsvej, fortæller Anders Jacobsen, der ligesom mange andre siger, at digitale møder vil fylde mere i tiden efter corona.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Jacob Knudsen stopper i Odder

Annonce