Annonce
Debat

Drop vejafgiften

Debat: EU-Domstolen har - efter klage fra Østrig og Holland - fastslået, at Tyskland ikke kan indføre en vejafgift, som kun rammer udlændinge, der kører på tyske veje. Det betyder, at den aftale om en tilsvarende dansk vejafgift, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2017, heller ikke kan gennemføres, da det var planen, at den også kun skulle ramme udlændinge, der kører på danske veje. Danske bilejere skulle kompenseres for vejafgiften i andre bilafgifter.

Dommen siger, at der ikke må gøres forskel mellem tyskere og udlændinge, når der opkræves en vejafgift. Det betyder, at enten skal alle - altså både tyskere og udlændinge betale vejafgiften eller også skal vejafgiften droppes. Præcis det samme gælder for Danmark. Det var den tidligere regering og Dansk Folkepartis forslag, at vejafgiften skulle træde i kraft i 2020, hvorefter udlændinge skulle betale op til ca. 186 kr. for at køre ti dage i Danmark.

Hvis udlændinge skulle have lov til at køre her i et helt år, så skulle de betale op til 969 kr. Alle danske bilejere skal således betale 969 kr. ekstra i årlig vejafgift, hvis der skal opkræves vejafgift fra udlændinge, ellers er det i strid med dommen fra EU.

I Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheforening er vi tilfredse med EU Domstolens afgørelse. Det er en meget glædelig beslutning, som EU Domstolen har truffet.

Hvis Danmark havde indført en vejafgift, der kun gjaldt udlændinge, ville det have stor negativ betydning for dansk turisme. Isoleret set burde 186 kr. ikke afholde nogen fra at tage på ferie i Danmark, da det er under 1 pct. af en typisk families samlede feriebudget. Men det er desværre erfaringen fra tidligere, at selv små - men meget synlige forskelle, som f.eks. højere benzinpriser eller elpriser, får nogen familier til at fravælge bestemte lande, når de skal på ferie.

Det er vores helt klare opfattelse, at det forventede provenu på ca. 300 mio. kr. fra udlændinges betaling af en vejafgift ville blive reduceret meget markant, som følge af fravælgelsen af Danmark som ferieland. Det vil igen medføre tab af arbejdspladser hos bl.a. købmænd, håndværkere mv. i nogen af de landdistrikter i Danmark, hvor det er svært at finde andre arbejdspladser.

Samlet vil Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheforening opfordre regeringen og Folketinget til, at Danmark dropper en vejafgift, der rammer udlændinge, også selvom alle danske bilejere samtidig kommer til at betale 969 kr. om året.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Nej tak til julegaven, von der Leyen

Læserbrev: Julen er en højtid fyldt med en skøn blanding af mange hundrede forskellige juletraditioner fra hele Europa. Men ikke alle "gaver" fra Europa er lige velkomne. I Ursula von der Leyens politiske retningslinjer for EU-Kommissionen lægges der op til et lovforslag, der skal sikre, at "enhver lønmodtager i unionen har en rimelig mindsteløn". Det får mine alarmklokker til at ringe, for det kan i den grad underminere den danske model og princippet om, at der ikke lovgives om løn og arbejdsvilkår i Danmark. Det er den danske model, der sikrer os gode arbejdsforhold. På det private arbejdsmarked sætter vi os til forhandlingsbordet lige om lidt, og der er i min optik mulighed for solide forbedringer af overenskomsterne. Vi har i HK Privat Sydjylland besøgt over 130 virksomheder og spurgt vores medlemmer, hvordan de gerne ser deres arbejdsliv forbedret. Udover lønforbedringer er et stort ønske fra medlemmerne en forhøjelse af fritvalgskontoen og en udvidelse af mulighederne, så der bliver større frihed til at indrette sit arbejdsliv, så det passer bedre med de behov, man har - uanset hvor i livet, man befinder sig. Når Ursula von der Leyen og andre politikere fantaserer om en lovfastsat mindsteløn, overser de, at løn og arbejdsvilkår er meget andet end, hvor mange kroner arbejdsgiveren skal udbetale til sine medarbejdere en gang om måneden. Overenskomster regulerer løn, ferie, arbejdstid, barsel, pension og meget andet, for det har lønmodtagerne ønsket. Det er fuldstændig som ønskesedlen til jul - den skal politikerne heller ikke blande sig i.

Erhverv For abonnenter

Håndværk og håndmadder giver smør på brødet: Otte nye regnskaber fra lokale firmaer

Annonce