Annonce
Horsens

Det vil gå ud over forhaver at lukke for trafik fra sideveje ved Langmarksvej

Efter en høringsperiode gør Horsens Kommune nu klar til at lukke 13 sideveje på den sydlige side af Langmarksvej, så vejen kan opgraderes til en nordlig ringvej. Arkivfoto: Morten Pape
Flere beboere i området ved Langmarksvej må vinke farvel til dele af deres forhaver, når 13 sideveje i området skal lukkes.
Annonce

Vi har præciseret et citat efter henvendelse fra udvalgsformand Martin Ravn. Det giver ikke anledning til ændring i hverken vinkel eller rubrik, redaktionen 9. december 2019.

Horsens: Når 13 sideveje til Langmarksvej skal lukkes for at opgradere Langmarksvej til en nordlig ringvej, så mister flere beboere i området dele af deres forhaver.

Kvadratmeter fra forhaverne skal nemlig bruges til vendepladser, så lastbiler på op til 10 meter - bl.a. renovationsbiler - kan vende på de veje, der fremover bliver blinde ud mod Langmarksvej.

Og den udsigt har skabt utilfredshed hos flere beboere i området, viser de høringssvar, som plan- og miljøudvalget blev præsenteret for på sit seneste møde.

I alt er der kommet 23 høringssvar fra grundejere og beboere i området, og hovedparten af svarene går altså på utilfredshed med planerne om, at der for enden af de nye blinde veje skal være vendepladser, som kommer til at snuppe dele af grundejeres forhaver.

- Flere har påpeget, at de ikke forstår, hvorfor der kan undværes vendepladser på de blinde veje (Håbetsvej og Solvej, red.), der allerede er i området i dag, oplyser udvalgsformand Martin Ravn (V).

Han påpeger dog, at det ikke er en mulighed at lade være med at lave vendepladserne.

- Loven er ændret, siden de to veje blev gjort blinde. Det drejer sig om trafiksikkerhed, og i dag er det påkrævet, at renovationsbilerne skal kunne vende i stedet for at bakke på de små veje. Hvis ikke det kan lade sig gøre, siger politiet nej til, at vejene bliver lukket, siger Martin Ravn.

Den nordlige ringvej

I november 2018 præsenterede Horsens Kommune på et borgermøde forvaltningens bud på en nordlig ringvejsløsning på Langmarksvej.

Planen indbefatter lukning af en række sideveje op mod Langmarksvej. Bøghsgade er tænkt som eneste gennemkørselsvej til Sundvej.

Ringvejen skal blandt andet dæmpe trafikken igennem midtbyen - særligt Nørregade - markant.

I forbindelse med forhøringen modtog kommunen 52 høringssvar. De handlede bl.a. om bekymring for støj og fremkommelighed.

I marts vedtog plan- og miljøudvalget, at et skitseprojekt for ringvejsprojektet, der er en del af Trafik 2030, skulle sendes i høring.

Der kom 23 høringssvar, og efter behandlingen af høringssvarene lægger kommunen nu op til, at 13 veje umiddelbart kan lukkes. Det drejer sig om Haurowitzvej, H.C. Andersensvej, Solvangsalle, Nylandsalle, asselvej (og Lindeparken), Frydsvej, Bøgevangsgade, Overgade, Blæsbjergvej, Irisvej, Nordlystvej, Idrætsvej og Sportsalle.

Den eneste af de sydlige sideveje til Langmarksvej, der ikke lukkes på nuværende tidspunkt, er Stadionsvej. Den lukkes først, når arbejdet med at opgradere Langmarksvej er færdigt.

Ringvejsprojektet er efter de foreløbige planer færdigt i 2022.

Der er i alt afsat 45 millioner kroner til projektet.

Annonce

Så lidt jord som muligt

Martin Ravn understreger, at kommunen forsøger at tage så få kvadratmeter af grundejernes haver, som det overhovedet er muligt.

- Det vil være noget, vi kigger på løbende. Kan vi bruge et mindre areal? Vi skal selvfølgelig bruge så lille et areal som muligt, så vi generer beboerne mindst muligt. Nogle steder kan vi bl.a. se på, om det vil være fint, at renovationsbilerne kan lave en syvpunkts-vending i stedet for en fempunkts-vending, siger Martin Ravn, der oplyser, at planerne ikke har konsekvenser for bygninger - men at der bliver tale om at ekspropriere dele af beboeres forhaver i forbindelse med etableringen af vendepladserne.

- På nogle veje vil der være tale om meget få kvadratmeter, på andre lidt mere. Vi kan ikke gøre det ens, fordi husene ligger forskelligt på grundene i området, siger udvalgsformanden.

Annonce

Grundejerforeninger bekymrede

Ud over høringssvar om vendepladser er der kommet andre henvendelser til kommunen i forbindelse med ringvejs-planerne. Og to af dem har givet anledning til konkrete ændringer, oplyser Martin Ravn (V).

Den ene ændring er på Irisvej, hvor en trappeadgang til en bolig ikke var sikret, når der skal fjernes en del af en skrænt. Den løsning bliver lavet om, så det stadig er muligt at benytte trappen. Den anden ændring handler om en ejendom på Haurowitzvej, som fremover skal have udkørsel til en vendeplads på netop Haurowitzvej i stedet for udkørsel til Langmarksvej.

Også to grundejerforeninger i området har gjort indsigelser mod planerne.

Det drejer sig om Lindeparkens Grundejerforening og Hasselparkens Grundejerforening, som med ringvejsplanerne bliver nødt til at samarbejde tæt, idet beboerne på Hasselvej fremover skal benytte Lindeparken for at få adgang til deres boliger.

Det bekymrer beboerne på Lindeparken, som bl.a. også forudser en stærkt stigende trafik i området.

- Og det er klart, at det kommer til at betyde noget. Men det er ikke noget, vi gør noget ved politisk lige nu. Jeg vil opfordre grundejerforeningerne til selv at finde en løsning, siger Martin Ravn.

Horsens Kommune har dog lovet beboerne et møde, hvor det skal diskuteres, hvordan grundejerforeningerne kan fortsætte deres virke.

Sagen om vejlukningerne forelægges byrådet mandag 16. december. Herefter er det planen, at arbejdet går i gang.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted For abonnenter

Lancerer højvandsplan med diger og klitter i Juelsminde: Se hvad der er på idebrættet for havn og tre kyststrækninger

Sport

Danmark slider sig i VM-semfinalen i vild gyser

Annonce