Annonce
Horsens

Det vil gå ud over forhaver at lukke for trafik fra sideveje ved Langmarksvej

Efter en høringsperiode gør Horsens Kommune nu klar til at lukke 13 sideveje på den sydlige side af Langmarksvej, så vejen kan opgraderes til en nordlig ringvej. Arkivfoto: Morten Pape
Flere beboere i området ved Langmarksvej må vinke farvel til dele af deres forhaver, når 13 sideveje i området skal lukkes.

Vi har præciseret et citat efter henvendelse fra udvalgsformand Martin Ravn. Det giver ikke anledning til ændring i hverken vinkel eller rubrik, redaktionen 9. december 2019.

Horsens: Når 13 sideveje til Langmarksvej skal lukkes for at opgradere Langmarksvej til en nordlig ringvej, så mister flere beboere i området dele af deres forhaver.

Kvadratmeter fra forhaverne skal nemlig bruges til vendepladser, så lastbiler på op til 10 meter - bl.a. renovationsbiler - kan vende på de veje, der fremover bliver blinde ud mod Langmarksvej.

Og den udsigt har skabt utilfredshed hos flere beboere i området, viser de høringssvar, som plan- og miljøudvalget blev præsenteret for på sit seneste møde.

I alt er der kommet 23 høringssvar fra grundejere og beboere i området, og hovedparten af svarene går altså på utilfredshed med planerne om, at der for enden af de nye blinde veje skal være vendepladser, som kommer til at snuppe dele af grundejeres forhaver.

- Flere har påpeget, at de ikke forstår, hvorfor der kan undværes vendepladser på de blinde veje (Håbetsvej og Solvej, red.), der allerede er i området i dag, oplyser udvalgsformand Martin Ravn (V).

Han påpeger dog, at det ikke er en mulighed at lade være med at lave vendepladserne.

- Loven er ændret, siden de to veje blev gjort blinde. Det drejer sig om trafiksikkerhed, og i dag er det påkrævet, at renovationsbilerne skal kunne vende i stedet for at bakke på de små veje. Hvis ikke det kan lade sig gøre, siger politiet nej til, at vejene bliver lukket, siger Martin Ravn.

Annonce

Den nordlige ringvej

I november 2018 præsenterede Horsens Kommune på et borgermøde forvaltningens bud på en nordlig ringvejsløsning på Langmarksvej.

Planen indbefatter lukning af en række sideveje op mod Langmarksvej. Bøghsgade er tænkt som eneste gennemkørselsvej til Sundvej.

Ringvejen skal blandt andet dæmpe trafikken igennem midtbyen - særligt Nørregade - markant.

I forbindelse med forhøringen modtog kommunen 52 høringssvar. De handlede bl.a. om bekymring for støj og fremkommelighed.

I marts vedtog plan- og miljøudvalget, at et skitseprojekt for ringvejsprojektet, der er en del af Trafik 2030, skulle sendes i høring.

Der kom 23 høringssvar, og efter behandlingen af høringssvarene lægger kommunen nu op til, at 13 veje umiddelbart kan lukkes. Det drejer sig om Haurowitzvej, H.C. Andersensvej, Solvangsalle, Nylandsalle, asselvej (og Lindeparken), Frydsvej, Bøgevangsgade, Overgade, Blæsbjergvej, Irisvej, Nordlystvej, Idrætsvej og Sportsalle.

Den eneste af de sydlige sideveje til Langmarksvej, der ikke lukkes på nuværende tidspunkt, er Stadionsvej. Den lukkes først, når arbejdet med at opgradere Langmarksvej er færdigt.

Ringvejsprojektet er efter de foreløbige planer færdigt i 2022.

Der er i alt afsat 45 millioner kroner til projektet.

Så lidt jord som muligt

Martin Ravn understreger, at kommunen forsøger at tage så få kvadratmeter af grundejernes haver, som det overhovedet er muligt.

- Det vil være noget, vi kigger på løbende. Kan vi bruge et mindre areal? Vi skal selvfølgelig bruge så lille et areal som muligt, så vi generer beboerne mindst muligt. Nogle steder kan vi bl.a. se på, om det vil være fint, at renovationsbilerne kan lave en syvpunkts-vending i stedet for en fempunkts-vending, siger Martin Ravn, der oplyser, at planerne ikke har konsekvenser for bygninger - men at der bliver tale om at ekspropriere dele af beboeres forhaver i forbindelse med etableringen af vendepladserne.

- På nogle veje vil der være tale om meget få kvadratmeter, på andre lidt mere. Vi kan ikke gøre det ens, fordi husene ligger forskelligt på grundene i området, siger udvalgsformanden.

Grundejerforeninger bekymrede

Ud over høringssvar om vendepladser er der kommet andre henvendelser til kommunen i forbindelse med ringvejs-planerne. Og to af dem har givet anledning til konkrete ændringer, oplyser Martin Ravn (V).

Den ene ændring er på Irisvej, hvor en trappeadgang til en bolig ikke var sikret, når der skal fjernes en del af en skrænt. Den løsning bliver lavet om, så det stadig er muligt at benytte trappen. Den anden ændring handler om en ejendom på Haurowitzvej, som fremover skal have udkørsel til en vendeplads på netop Haurowitzvej i stedet for udkørsel til Langmarksvej.

Også to grundejerforeninger i området har gjort indsigelser mod planerne.

Det drejer sig om Lindeparkens Grundejerforening og Hasselparkens Grundejerforening, som med ringvejsplanerne bliver nødt til at samarbejde tæt, idet beboerne på Hasselvej fremover skal benytte Lindeparken for at få adgang til deres boliger.

Det bekymrer beboerne på Lindeparken, som bl.a. også forudser en stærkt stigende trafik i området.

- Og det er klart, at det kommer til at betyde noget. Men det er ikke noget, vi gør noget ved politisk lige nu. Jeg vil opfordre grundejerforeningerne til selv at finde en løsning, siger Martin Ravn.

Horsens Kommune har dog lovet beboerne et møde, hvor det skal diskuteres, hvordan grundejerforeningerne kan fortsætte deres virke.

Sagen om vejlukningerne forelægges byrådet mandag 16. december. Herefter er det planen, at arbejdet går i gang.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Trods corona-krise: Betal dit medlemskontingent!

Læserbrev: Vi står midt i en historisk krise, hvor samfundet mere eller mindre er lukket ned. Det udfordrer os alle - herunder vores foreninger, klubber og alle vores frivillige. Foreningerne i Horsens kommune ligger p.t. øde hen, uden aktivitet, med tomme klubhuse, ingen træninger, ingen kampe og ingen socialt samvær. Det betyder, at vores foreninger er (eller kan blive) udfordret på økonomien i form af manglende indtægter fra stævner, cups, sponsorater, indtægtsgivende arrangementer, kontingenter, m.m. I yderste konsekvens kan det få fatale følger for vores foreninger i form af lukninger. Desværre har jeg den seneste tid hørt fra flere personer, at de overvejer deres medlemskab af den lokale idrætsforening - når nu de ikke ”får noget for pengene”. Det gør mig frustreret at høre disse udmeldinger, for det er netop nu, at vi skal stå sammen, vise samfundssind og bakke op om vores foreninger. Mennesker er sociale væsner der har et fundamentalt behov for at være sammen med andre mennesker. Derfor indgår de fleste af os i fællesskaber i familien, med venner, på jobbet og i foreninger. Jeg ynder at sige, at mennesker er flokdyr, der skal stimuleres socialt. Den nuværende corona-krise gør, at vi skal holde os indendørs og isolere os fra andre mennesker. Det strider direkte mod vores menneskelige natur, hvilket udfordrer os som individer. Derfor tror jeg, at vi mere end nogensinde før har behov for vores foreninger. Når vi kommer ud på den anden side af krisen, har vi i den grad behov for at blive socialt stimuleret og få plejet vores sociale relationer i fællesskabet med andre mennesker. Så min klare opfordring: Betal dit medlemskontingent og støt op om din lokale forening. Så kan vi igen mødes i fællesskabet om den idræt eller foreningsaktivitet, vi brænder så meget for.

CORONAVIRUS

Live: Nyt pressemøde lige nu - coronakrisen sender knap 18.000 unge ud i ledighed

Danmark

Hendes corona-syge mand ligger i respirator: Lisbeth får sympati fra hele Danmark

Annonce