Annonce
Odder

Det siger partierne om budgetaftalen

Der var stor glæde, da det lykkedes at blive enige om næste års budget. Bagerst fra venstre er det Kresten Bjerre (R), Elvin Hansen (S), Jan Gade (V). I midten fra Venstre Leif Gjørtz Christensen (EL), Uffe Jensen (V). Forrest fra venstre Marianne Hundebøll (SF) og Lone Jakobi (S). Foto: Odder Kommune

Odder: Fem af byrådets syv partier står bag det budget, der endeligt skal vedtages 5. oktober.

Det er Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale, der alle har kunnet nikke til, hvordan kommunens husholdningsbudget skal skrues sammen de kommende år.

Der er punkter i budgettet, som alle partiformændene fremhæver, men de er også glade for hver især at have fået sat præg på budgettet for 2021.

Om budgetaftalen siger partierne:

1 Venstre

- Det glæder mig, at vi har fået en så bred aftale om årets budget, en aftale som især er god for kommunens børn, for sundheden og for den grønne udvikling. Samtidig vil jeg gerne takke partierne for en god og saglig dialog igennem hele processen, siger borgmester Uffe Jensen (V).

- For Venstre var det vigtigt med en bred politisk aftale, hvor alle partier viste økonomisk ansvarlighed. Den aftale har vi nu i hus, og med aftalen har skolerne fået arbejdsro, fordi de nu ved, at skolestrukturen ikke er til politisk forhandling. Børneområdet har fået et løft med flere midler til pædagoger og nye anlæg - det ser vi som en langsigtet investering i forebyggelse og bedre trivsel. Og så sætter vi nu gang i bedre trafiksikkerhed, en midtbyplan i Odder by, klimasikring i blandt andet Hou og meget mere. Alt sammen til gavn for alle kommunens borgere og alt i alt en budgetaftale, vi er ret stolte af, siger Jan Gade (V).

2 Socialdemokratiet

- En god og ansvarlig aftale med tydelige socialdemokratiske aftryk: Vi har afskaffet hverdagseffektiviseringerne. Vi er stolte af den store investering i flere voksne på 0-6 års området, og vi løfter de unges muligheder og stemme med budgettilførsel til ungdomsskolen. På klima- og miljøområdet har vi sikret økonomi til mere handling, og vi har skabt opbakning til områdefornyelse, så midtbystrategien kan gennemføres over bare fem år, mens oplandet også får en ekstra håndsrækning, siger Lone Jakobi (S).

3 SF

- Nu kommer der flere voksne i dagtilbud - jeg er rigtig glad for, at vi styrkede normeringen med fire millioner ud over den pulje, vi får fra staten. Det vil kunne mærkes i institutionerne. Det var en forudsætning for mig, at vi undgik hverdagseffektiviseringerne. Det er rigtig positivt, at vi er så bred en flok bag et budget med en grøn pulje, klimatilpasning og byfornyelse som nogle af hovedpunkterne, siger Marianne Hundebøll (SF).

4 Enhedslisten

- For Enhedslisten har der været to store hovedpunkter. Det første er, at hverdagseffektiviseringerne er fjernet. Det kommer til at have en positiv betydning for alle kommunens institutioner. Det andet er, at der er afsat ekstra midler til minimumsnormeringerne - ud over det, regeringen har besluttet at afsætte. Det er vi meget tilfredse med. Der er også mange andre gode initiativer. For eksempel endelig en prioritering af færgeafgange til Tunø, grønne initiativer og ikke mindst spændende anlægsprojekter, som er afgørende for en fortsat udvikling af Odder kommune, siger Ditte-Marie Thejsen (EL).

5 Radikale Venstre

- En stærkere grøn udvikling, bedre normeringer i daginstitutioner, igangsætning af Folkeparken og en langsigtet plan for udvikling af midtbyen i Odder - det er her, jeg har lagt mine kræfter og sikret radikal indflydelse på budgettet. Det er vigtige punkter for alle os, der går op i grøn omstilling, og som forlanger en mere bæredygtig og ansvarlig brug af klodens ressourcer, siger Kresten Bjerre (R).

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
coronavirus

Sådan genåbnes der løbende for rejser: Her er de fire faser

Annonce